Category: PSSS Prokuplje
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Upis u Vinogradarski registar - Magdalena Todorović
2.Od kvalitetasadnog materijala zavisi i uspešnost prijema sadnje -Magdalena Todorović
3.Saveti za zimsku rezidbu voća -Magdalena Todorović
4.Perspektivne sorte maline -Milan Tošković
5.Perspektivne sorte oraha -Milan Tošković
6.Plantažno gajenje šipurka-Milan Tošković
7.Kako kvalitetno obaviti setvu pšenice -Radovan Bjelica
8.Prouzrokovač pepelnice vinove loze -Aleksandar Petković
9.Prouzrokovač sive truleži grožđa -Aleksandar Petković
10.Prouzrokovač crne truleži grožđa -Aleksandar Petković
11.Zaštita od glodara i divljači -Ivana Obradović
12.Zaštita od mrazeva-Ivana Obradović
13.Zaštita od grada-Ivana Obradović
14.Poslednji rokovi primene pesticida-karenca -Marinko Jovičić
15.Radna karenca-Marinko Jovičić
16.Ostaci pesticida na plodovima voća-Marinko Jovičić
17.Kvalitet sirovog mleka na poljoprivrednim gazdinstvima -Igor Petrović
18.Važni uslovi za preradu mleka na gazdinstvu -Igor Petrović
19.Koju tehniku odabrati za zasušivanje krav-Duška Petrović

Date 2021-12-23
File Size 4.32 MB
Download 14

 1.Defolijacija-uklanjanje listova oko grozdova vinove loze- Milan Tošković
 2.Radovi u kupinjaku posle berbe - Milan Tošković
 3.Radovi u malinjaku posle berbe- Milan Tošković
 4.Regulisanje rodnosti zelenom rezidbom- Magdalena Todorović
 5.Održavanje zasada kajsije- Magdalena Todorović
 6.Radovi u malinjaku posle berbe - Magdalena Todorović
 7.DSoret kupine bez trnja- Magdalena Todorović
 8.Zdrava pčela –garant uspeha- Igor Petrović
 9.Koraci do registracije pčelarskog gazdinstva- Igor Petrović
10.Romanovska ovca I primer gazdinstva Dragane Stevanović iz Žitorađe- Duška Petrović
11.Bolesti maline I kupine- Marinko Jovičić
12.Štetočine  maline I kupine - Marinko Jovičić
13.Grinje u voću- Marinko Jovičić
14.Kontrola plodnosti zemljišta-bitan factor u poljoprivrednoj proizvodnji-Ivana Obradović
15.Uticaj maktoelenemata na biljke-Ivana Obradović
16.Uticaj kiselog zemljišta na biljke-ivana Obradović
17.Capnodis tenebrionis  L.(Coloptera;Buprestidae) –Žilogriz- Aleksandar Petković
18.Rhagoletis cerasi L.(Diptera;Tephritidae)Trešnjina muva- Aleksandar Petković
19.Crna lisna vaš Myzus cerasi- Aleksandar Petković
20.IPARD MERA 7 – Kriterijumi prihvatljivosti Projekta- Snežana Jović

Date 2021-12-23
File Size 857.57 KB
Download 10

1. Prvi javni poziv - Podnošenje zahteva u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini - Radovan Bjelica
2. Higijena opreme za mužu - Duška Petrović
3. Higijena muže - Igor Petrović
4. Toplotni stres kod krava - Igor Petrović
5. Uskoro 6 javni poziv za meru 1 IPARD programa - Jović Snežana
6. Uklanjanje prvih mladih izdanaka kod maline - Magdalena Todorović
7. Značaj vođenja vinogradarskog registra - Magdalena Todorović
8. Pomotehničke i agrotehničke mere u zasadima borovnice u rodu - Magdalena Todorović
9. Pepelnica jabuke- Podosphaera leucotricha - Aleksandar Petković
10. Virus bronzavosti paradajza- Tomato spotted wilt virus - Aleksandar Petković
11. Oprema za zaštitu bilja u voćarstvu i vinogradarstvu - Aleksandar Petković
12. Uklanjanje prvih izdanaka maline“ Ariljski metod“ - Milan Tošković
13. Lačenje i zakidanje vinove loze - Milan Tošković
14. Solitarne pčele i oprašivanje voćnih zasada - Milan Tošković
15. Monilija višnje-Sušenje cvetova i grančica - Monilinia laxa - Marinko Jovičić
16. Pegavost lišća višnje- Blumeriella jaapii - Marinko Jovičić
17. Šupljikavost lista voća- Stigmina carphophila - Marinko Jovičić
18. Zajednička poljoprivredna politika EU- zemalja članica i onih koje žele to da postanu - Ivana Obradović
19. Strategija poljoprivrede Republike Srbije - Ivana Obradović
20. Kontrola uređaja za primenu pesticida - Ivana Obradović

Date 2021-07-01
File Size 2.03 MB
Download 47

1. Autohtone sorte šljive za proizvodnju kvalitetne rakije - Milan Tošković    
2. Odabir alata za rezanje na osnovu voćne vreste - Milan Tošković    
3. Perspektivne sorte maline - Milan Tošković
4. Zimski tretman voća značajna mera u zasadima voća - Marinko Jovičić    
5. Jesenji tretman u voćnjacima - Marinko Jovičić    
6. Krečenje stabala u cilju odlaganja kretanja vegetacije - Marinko Jovičić    
7. Posledice delovanja niskih temperatura na biljke - Ivana Obradović    
8. Veće prisustvo glodara na parcelama - Ivana Obradović
9. Lišajevi i mahovine - Ivana Obradović
10. Načini održavanja zemljišta u voćnjacima - Magdalena Todorović    
11. Opšta pravila koja treba poznavati pre nego što se krene sa rezidbom - Magdalena Todorović    
12. Sađenje kupine i sistemi gajenja - Magdalena Todorović    
13. Pčelarstvo i proizvodi od pčela - Duška Petrović
14. Interesno udruživanje- Zaddrugarstvo u Topličkom kraju - Duška Petrović    
15. Zimovanje pčelinjih društava - Igor Petrović
16. Prolećni razvoj pčelinjih zajednica - Igor Petrović
17. Priprema pčela za bagremovu pašu - Igor Petrović    
18. Značaj virusa prstenaste pegavosti maline i njegova kontrola    
19. Kestenjasta pegavost lastara maline    
20. Muva galica stabljike maline

Date 2021-07-01
File Size 5.51 MB
Download 28

1.Sortiment šljive zastupljen u proizvodnim zasadima – Milan Tošković
2.Zimska rezidba voća – Magdalena Todorović
3.Mikotoksini u hrani za životinje – Igor Petrović
4.Zadrugarstvo – Duška Petrović
5.Biotički faktori kao činioci oštećenja nabiljkama – Ivana Obradović
6.Fitofagne grinje – Marinko Jovičić

Date 2020-12-28
File Size 692.82 KB
Download 68

1. Izbor sadnog materijala - Tošković MIlan
2. Sorte krušaka koje treba gajiti - Todorović Magdalena
3. Savetujemo kako da koristite lekove u pčelarstvu - Petrović Igor
4. Biotički faktori kao činioci oštećenja biljaka Oblačinske višnje - Obradović Ivana
5. Kako pravilno čuvati uređaje za zaštitu biljaka u zimskom periodu - Jovičić Marinko

Date 2020-11-30
File Size 762.84 KB
Download 76

1.Proizvodnja  rakije  od  jabuke   -   Milan Tošković
2.Sorte maline  кoje se najviše gaje u srbiji- Magdalena Todorović
3.Nije  svaki  bakar   isti -   Ivana Obradović
4.Bakar prva i poslednja zaštita  - Marinko Jovičić
5.Jesenje plavo prskanje voća  -  Snežana Jović
6.Ishrana  junica u zimskom   periodu- Igor Petrović

Date 2020-10-30
File Size 920.71 KB
Download 79

1.Prerada organskog voća    i kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji- Milan Tošković
2.Sušenje šlјive– Magdalena Todorović
3.Zaštita šlјive u organskoj proizvonji – Ivana Obradović
4.Skladištenje suvih šlјiva – Marinko Jovičić
5.Koje mere preduzeti za očuvanje kukuruza- Snežana Jović
6.Siliranje cele bilјke kukuruza - Igor Petrović
7.Prestanak statusa zadrugara Duška-Petrović

Date 2020-09-28
File Size 1.03 MB
Download 85

1.Kako se pripremiti za berbu groždja - Tonić Dejan
2.Priprema plodova šljive za sušenje - Tošković Milan
3.Ne pali strniku - Bjelica Radovan
4.Krečno leglo - Petrović Igor
5.Vreme j eza suzbijanje korova na strništu - Jovičić Marinko
6.Zaštita uskladištenih plodova voćaka - Obradović Ivana

Date 2020-08-24
File Size 1.07 MB
Download 110

1.Rezidba jagode- Tonić Dejan
2.Radovi u malinjaku posle berbe - Tošković Milan
3.Glavni delovi objekta kod vezanog sistema držanja krava-Petrović Igor
4.Higijena pribora i sudova za mužu-Duška Petrović
5.Siva trulež jagodičastog voća-Tanja Maksimović
6.Infekcija koja dovodi do truleži kod šlјive Marinko Jovičić
7.Plamenjača šlјive infekcija koja je trenutno aktuelna- Obradović Ivana
8.Postrna setva kupusa – Bjelica Radovan

Date 2020-07-31
File Size 1.09 MB
Download 118