Category: PSSS Prokuplje
Strana 5 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Pravilna sadnja voća - Tonić Dejan
2. Matičenje grla - Petrović Duška
3. Prisustvo virusa u povrću u 2017 godini  - Jović Snežana

Date 2017-12-01
File Size 563.26 KB
Download 250

1. KAKO ODREDITI BROJ SADNICA PO HEKTARU - Tonić Dejan
2. KAKO OSNOVATI ZADRUGU - Petrović Duška
3. REZULTATI MONITORINGA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE U PROŠLOJ  2016. GODINI I MERE KONTROLE - Jović Snežana

Date 2017-10-31
File Size 1008.31 KB
Download 229

1. Kako đubriti zasade na osnovu hemijske nalize zemljišta - Tonić Dejan
2. Tov jaradi - Petrović Duška
3. Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - Jović Snežana

Date 2017-10-02
File Size 666.31 KB
Download 248

1. Šta je to pH vrednost zemljišta i zbog čega je ona bitna - Tonić Dejan
2. Obaveza upisa u vinogradarski registar - Todorović Magdalena
3. Prerada sirovog mleka u polu-tvrdi sir u tipu kačkavalja - Petrović Duška
4. Toplotni stres - Petrović Igor
5. Rak korena i izdanaka maline i kupine - Jovičić Marinko
6. Zaštita kupusa od biljnih bolesti i štetočina -Jović Snežana

Date 2017-08-31
File Size 748.79 KB
Download 204

Voćarstvo i vinogradarstvo

 1. BERBA KUPINE - Tonić Dejan
 2. GAJENjE I PODIZANjE ZASADA JAGODE - Todorović Magdalena


Stočarstvo

 1. PRIPREMANjE KABASTE HRANE (SENA) - Duška Petrović
 2. NAJČEŠĆI UZROCI NEPLODNOSTI GOVEDA - Igor Petrović


Zaštita bilja

 1. ERIOFIDNA GRINjA LISTA MALINE – PHYLLOCOPTES GRACILIS - Jović Snežana
 2. SUZBIJANjE KOROVA NA STRNIŠTIMA NAJEFIKASNIJE JE TOKOM LETA - Jovičić Marinko
Date 2017-08-01
File Size 1.79 MB
Download 262

1. Berba i rukovanje plodovima maline posle berbe – Magdalena Todorović
2. Organska proizvodnja – osnovne smernice – Dejan Tonić
3. Rase svinja – Igor Petrović
4. Prostorija za prijem mleka – Duška Petrović
5. Plamenjača vinove loze - Plasmopara viticola – Marinko Jovičić
6. IPARD pred vratima, pripremite se na vreme – Snežana Jović

Date 2017-06-29
File Size 1.35 MB
Download 239

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

 1. USLOVI  ZA GAJENJE MALINE - Tonić Dejan
 2. ČINIOCI REDOVNOG I NEREDOVNOG OPADANJA PLODOVA - Todorović Magdalena

STOČARSTVO

 1. PROGRAM PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE KROZ UČEŠĆE DRŽAVE U EKONOMSKO-FINANSIJSKIM PODSTICAJIMA ZA OSNIVANJE NOVIH ZADRUGA I INVESTICIONE PROJEKTE POSTOJEĆIH ZADRUGA U 2017. GODINI NAROČITO U NIŠAVSKOM, TOPLIČKOM, PIROTSKOM, JABLANIČKOM I PČINJSKOM UPRAVNOM OKRUGU - Petrović Duška
 2. OSIGURANJE U POLJOPRIVREDI - Petrović Igor

ZAŠTITA BILJA

 1. NAJVAŽNIJA ZAŠTITA ŠLJIVE U JUNU - Snežana Jović
 2. TRULEŽ PLODOVA VOĆA - Jovičić Marinko
Date 2017-05-31
File Size 1.44 MB
Download 294
 1. Malinina buba (byturus tomentosus)-Mere suzbijanja - Jović Snežana
 2. Osnovne smernice za poboljšanje kvaliteta mleka - Petrović Igor
 3. Uticaj đubriva sa aminokiselinama na otpornost voća - Todorović Magdalena
 4. Pegavost lista višnje i tršnje Blumeriella jaapii (coccomyces hiemalis) - Jovičić Marinko
 5. Borba protiv niskih temperatura pre podizanja voćnjaka - Tonić Dejan
 6. Ishrana jagnjadi - Petrović Duška
Date 2017-05-03
File Size 1.12 MB
Download 376
PSSS Prokuplje - Bilten Oktobar 2016
Date 2016-10-31
File Size 1055110
Download 301
Bilten za mesec Septembar 2016. godine
Date 2016-09-30
File Size 672388
Download 228