Category: PSSS Padinska Skela
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Mak - Anka Kačarević
2.Godž-  Zlatko Vampovac

Date 2019-12-31
File Size 395.66 KB
Download 113

1. Raspisan treći javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete-Anka Kačarević
2. Norveško zadrugarstvo- Eleonora Onć Jovanović
3. Ishrana povrća na otvorenom- Zlatko Vampovac

Date 2019-12-02
File Size 453.52 KB
Download 115

1.KONKURS za ostvarivanje podsticaja za podršku mladim poljoprivrednicima-Anka Kačarević
2.Uloga LAG (lokalnih akcionih grupa) u LEADER pristupu razvoju ruralnih zajednica- Eleonora Onć Jovanović
3.Zadrugarstvo vise od zadruge- Zlatko Vampovac

Date 2019-10-29
File Size 571.58 KB
Download 116

1.Izmene pravilnika o ipard podsticajima za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednih gazdinstava- Anka Kačarević
2.Đubrenje zemljišta pepelom drveta-Zlatko Vampovac
3.Analiza sortnog ogleda pšenice u 2018/2019.g. u PSSS Padinska Skela- Anka Kačarević

Date 2019-09-30
File Size 695.23 KB
Download 139

1.Industrijska konoplja - Anka Kačarevic
2.Delovanje organskih đubriva na zemljište-Zlatko Vampovac
3.Nova štetočina krompira - moljac (Phthorimaea operculella)- Eleonora Onć Jovanovic

Date 2019-08-23
File Size 736.43 KB
Download 135

 1.Ugar-Anka Kačarević
2.Suzbijanje višegodišnjih korova na strništu- Eleonora Onć Jovanović
3.Značaj žetvenih ostataka - Zlatko Vampovac

Date 2019-07-30
File Size 325.99 KB
Download 142

1.Najštetnije bolesti pšenice u sezoni proleće-leto 2019 - Eleonora Onć  Jovanović
2.Pokazatelji mikroelemenata u biljkama - Zlatko Vampovac

Date 2019-06-26
File Size 971.29 KB
Download 137

1.Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2019. god.- Anka Kačarević
2.Međuredna kultivacija useva-Anka Kačarević
3.Pokazatelji makroelemenata u biljkama- Zlatko Vampovac

Date 2019-06-03
File Size 767.01 KB
Download 148

1.Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava na teritoriji grada Beograda za 2019.- Anka Kačarević
2.Navodnjavanje-Zlatko Vampovac
3.Kompostiranje u domaćinstvu-Anka Kačarević
4.Tripsi - prenosioci izazivača virusа bronzavosti paradajza- Eleonora Onć Jovanović

Date 2019-04-19
File Size 1.31 MB
Download 200

1.Predsetvens priprema zemljišta i setva kukuruza - Anka Kačarević
2.Bolesti lista pšenice - Eleonora Onć Jovanović
3.Šta je GlobalGAP- Zlatko Vampovac

Date 2019-04-01
File Size 592.29 KB
Download 163