Category: PSSS Poljoservis
Strana 1 od 7
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Alternativne mere za ublažavanje posledica suše - Valentina Aleksić
2. Gajenje lucerke –izbor zemljišta ključan faktor - Valentina Aleksić
3. Agroturizam - Valentina Aleksić
4. Berba stonih sorti  grožđa - Sanja Čokojević                                         
5. Pravilna agrotehnika-dobar prinos - Srđan Cvetković
6. Pravilna ishrana ovaca - Neđeljko Pipović
7. Korišćenje uree u ishrani goveda - Neđeljko Pipović
8. Uticaj mikroklimatskih faktora na zdravstveno stanje i proizvodnju krava - Neđeljko Pipović
9. Plamenjača paprike - Živorad Jovanović
10. Prava - obaveze IPARD korisnika - Dragan Kolčić
11. Prihvatljive investicije i troškovi u okviru mere 3 - Dragan Kolčić

Date 2021-10-04
File Size 3.3 MB
Download 9

1. Vreme berbe  povrća i voća utiče na kvalitet čuvanja - Valentina   Aleksić
2. Zašto je magnezijum  važan  u ishrani biljaka - Valentina   Aleksić
3. Navodnjavanje borovnice - Valentina   Aleksić
4. Proređivanje plodova -  Sanja Čokojević
5. Kako i kada ukloniti prvu seriju izdanaka u malinjacima? -  Sanja Čokojević
6. Senaža od lucerke - Srđan Cvetković
7. BUŠA – autohtona rasa goveda - Neđeljko Pipović
8. Tehnologija proizvodnje silaže i senaže od lucerke - Neđeljko Pipović
9. Remont stada - Neđeljko Pipović                              
10. Male hidroelektrane –velika pomoć - Kolčić Dragan
11. Biogas za domaćinstva - Kolčić Dragan

Date 2021-06-28
File Size 2.21 MB
Download 27


1 . Kvalitetan rasad- uspešna proizvodnja povrća
2. Bitni agroekološki uslovi za gajenje voća
3. Organsko aromatično i lekovito bilje

Autor :Valentina   Aleksić ,dipl.inž. melioracija zemljišta i voda
4.  Rezidba višnje i šljive

Autor: Sanja Čokojević, dipl.inž. voćarstva i vinogradarstva
5. Proizvodnja jarih graškova
6. Izbor hibrida kukuruza za gazdinstvo
7. Značaj osnovnog đubrenja kukuruza

Autor: Srđan Cvetković, dipl.inž. ratarstva
8. Ishrana ovaca-osnovni faktor ekonomičnosti
9. Senažiranje Lucerke
10.Tov junadi                                       

Autor:  Neđeljko Pipović, dipl.inž. Stočarstva
11. Poleganje rasada i kako ga sprečiti
12.Alternaria solani - prouzrokovača crne pegavosti
13.Višnjin svrdlaš – Rhynchites auratus

Autor:  Živorad Jovanović , dipl.inž. zaštite bilja                                  
14. Sezonski radnici u poljoprivredi
Autor :  Dragan Kolčić, dipl.inž. agroekonomije

Date 2021-03-29
File Size 2.41 MB
Download 44

1 . Ekološko navodnjavanje  - Valentina   Aleksić
2. Zaštita voćaka od divljači i glodara - Sanja Čokojević
3. Revitaliacija srpskog zadrugarstva - Srđan Cvetković
4. Ishrana ovaca u vreme laktacije- Neđeljko Pipović
5. Cydalima perspectalis - šimširov plamenac - Živorad Jovanović
6. Poslovni plan  - Dragan Kolčić

Date 2020-12-31
File Size 1.41 MB
Download 42

1.Digitalno određivanje potrebnog azota za prihranu pšenice - Valentina   Aleksić
2.Rezidba vinove loze u periodu mirovanja - Sanja Čokojević
3.Šta treba da znamo o Vinogradarskom registru ?- Sanja Čokojević
4.Značaj procesa kaljenja i jarovizacija pšenice - Srđan Cvetković
5.Proizvodnja mesa od koza - Neđeljko Pipović
6.Bolesti i štetočine salate - Živorad Jovanović
7.Nezara viridula – zelena povrtna stenica- Živorad Jovanović
8.Elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti  podnosioca zahteva i projekta - Dragan Kolčić

Date 2020-12-01
File Size 1.24 MB
Download 49

1.Površinsko odvodnjavaje  poljoprivrednog zemljišta - Valentina   Aleksić
2.Šta se dešava sa voćkama u periodu mirovanja?-  Sanja Čokojević
3.Klasična i redukovana obrada zemljišta za setvu pšenice- Srđan Cvetković
4.Autohtone rase kokoši -Neđeljko Pipović
5.Bolesti pšenice _ Živorad Jovanović
6.Kako sačuvati kvalitet krompira do proleća - Živorad Jovanović
7.Кako pripremiti Zahtev za odobravanje projekta - Dragan Kolčić

Date 2020-11-02
File Size 1.47 MB
Download 51

1.Kvalitativne osobine  poljoprivrednog  zemljišta – bitan faktor u biljnoj proizvodnji- Valentina   Aleksić
3.Rok setve i ostali činioci proizvodnje pšenice - Srđan Cvetković
4.Ishrana prasadi  posle odbijanja -Neđeljko Pipović
6.Kako do IPARD podsticaja u okviru mere 7 ? - Dragan Kolčić

Date 2020-10-01
File Size 992.48 KB
Download 55

1 . Potrebe leske za vodom - Valentina   Aleksić
2. Kada je pravo vreme za berbu jabuke?- Sanja Čokojević  
3. Uljana repica - Srđan Cvetković
4. Kako do kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza ? -Neđeljko Pipović
5. Uspešna priprema silaže od cele biljke kukuruza -Neđeljko Pipović
6. POTREBNA DOКUMENTACIJA - za prijavu - Dragan Kolčić

Date 2020-09-28
File Size 1.11 MB
Download 81


1. Prihrana paprike tokom vegetacionog perioda -Valentina Aleksić
2. Letnja rezidba višnje - Sanja Čokojević
3. Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu ili u proleće-Srđan Cvetković
4. Pegavost lista višnje i trešnje- Blumeriella jaapii (Coccomyces hiemalis)-Živorad Jovanović
5. IPARD –seoski turizam kroz pitanja - Dragan Kolčić

Date 2020-08-03
File Size 923.07 KB
Download 73

1.Vodič do sertifikovanog organskog proizvoda -Valentina Aleksić
2.Podsticaji MPŠV za podizanje novih zasada pod vinovom lozom - Sanja Čokojević
3.Šta sa žetvenim ostacima ? -Srđan Cvetković
4.Organoleptička ocena kvaliteta silaže (boja i miris) - Neđeljko Pipović
5.Ukupan obrt- Dragan Kolčić

Date 2020-07-01
File Size 1.12 MB
Download 69