Category: Materijali sa edukacija
Strana 1 od 8
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

Дводневна едукација је одржана 28. септембра и 5. октобра. Први дан едукације, теоријска предавања, реализован је он лајн, док је други дан, теренска обука, реализован на пољопривредном газдинству Златни Јазак.

Date 2021-10-13
File Size 9.17 MB
Download 16

Održan drugi deo edukacija savetodavaca PSSS za Modul 2: „Podizanje standarda u primarnoj proizvodnji povrća i voća (organska proizvodnja)“

Date 2021-10-08
File Size 50.46 MB
Download 13

Materijal sa online FADN 2 radionice 20-22.09.2021.

Date 2021-09-30
File Size 2.14 MB
Download 21

Materijal sa online edukacije, 16.09.2021.

Date 2021-09-29
File Size 28.42 MB
Download 20

Системи гајења високо квалитетних грла у овчарству и козарству

Date 2021-05-20
File Size 13.15 MB
Download 51

Модул 1 - Имплементација метода за извођење и тумачење резултата огледа на кукурузу и стрним житима - Материјал са првог дана теренске обуке

Date 2021-04-28
File Size 3.96 MB
Download 31

Модул 9

Производња, прерада и промет малих количина хране анималног порекла на пољопривредним газдинствима - 2021. IV дан едукације

Date 2021-04-26
File Size 2.52 MB
Download 1

Модул 9

Производња, прерада и промет малих количина хране анималног порекла на пољопривредним газдинствима- 2021. I,II, III дан едукације

Date 2021-04-26
File Size 2.1 MB
Download 1

Модул 11 - Унапређење саветодавног рада кроз увођење технолошко-економских образаца 2021.

Date 2021-04-26
File Size 164.11 KB
Download 36

Дигитална комуникација - 2021.

Date 2021-04-26
File Size 2.37 MB
Download 39