Category: PSSS Valjevo
Strana 1 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Uspešno gajenje duvana - Snežana Stojković-Jevtić;
2. Kako racionalizovati đubrenje ratarskih useva – Svetlana Jerinić;
3. Zelena rezidba vinograda – Jovan Milinković;
4. Značaj agrohemijske analize zemljišta u voćarstvu–Srđan Stanojlović;
5. Nega malinjaka u prvoj godini - Đorđe Sovilj;
6. Gajenje jagode u zaštićenom prostoru – Milivoj Timotić;
7. Zaštita voćaka od mrazeva – Slađana Gavrilović;
8. Bolesti korena maline – Milena Dražić;
9. Suzbijanje korova u usevu kukuruza - Svetlana Vasiljević;
10. Bardoka (beli metohijski soj pramenke)– Predrag Jokić;
11. Osiguranje u poljoprivredi-garancija stabilne proizvodnje – Radiša Panić;

Date 2022-05-23
File Size 2.05 MB
Download 6

1. Nega useva pšenice tokom zimskih meseci - Snežana Stojković-Jevtić;
2. Prihrana – najvažnija mera u postizanju visokih prinosa strnih žita – Svetlana Jerinić;
3. Đubrenje zasada šljive – Jovan Milinković;
4. Zimsko đubrenje vinograda –Srđan Stanojlović;
5. Izbor položaja i priprema zemljišta za sadnju maline - Đorđe Sovilj;
6. Suzbijanje viline kosice u usevu lucerke i crvene deteline – Slađana Gavrilović;
7. Ekonomski značajne bolesti i štetočine kupine – Milena Dražić;
8. Bolesti pšenice - Svetlana Vasiljević;
9. Hraniva sa srednje-visokim sadržajem proteina (19-26% sirovih proteina) – Predrag Jokić;
10. Pomoć IPARD programa za opstanak sela – Radiša Panić;

Date 2022-03-16
File Size 1.67 MB
Download 24

1. Uslovi uspevanja i agrotehnika tritikalea -  Snežana Stojković-Jevtić;
2. Vreme i načini osnovne obrade zemljišta - Snežana Stojković-Jevtić;
- Redukovana obrada, za ili protiv- Snežana Stojković-Jevtić;
3. Kako uspešno gajiti lucerku?– Svetlana Jerinić;
4. Određivanje potrebnih količina hraniva i đubriva– Svetlana Jerinić;
5. Morava - bela vinska sorta – Jovan Milinković;
6. Skladištenje i čuvanje suve šljive – Jovan Milinković;
7. Perspektivne sorte šljive –Srđan Stanojlović;
8. Sadnja šljive Đorđe Sovilj;
9. Jesenje đubrenje šljive – Đorđe Sovilj;
10. Zaštita voćaka od divljači –  Đorđe Sovilj;
11. Bakteriozno uvenuće koštičavog voća- pseudomonas syringae –  Slađana Gavrilović;
12. Jesenji tretman koštičavog  voća - Slađana Gavrilović;
13. Suzbijanje glodara - Slađana Gavrilović;
14. Skladišne štetočine – Milena Dražić;
15. Bolesti klipa kukuruza – Milena Dražić;
16. Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)- Milena Dražić;
17. Didymella applanata – ljubičasta pegavost izdanaka maline - Svetlana Vasiljević
18. Septocyta ruborum – purpurna pegavost kupine - Svetlana Vasiljević;
19. Sphaerulina rubi - sivosmeđa pegavost lista maline - Svetlana Vasiljević;
20. Proteinska hraniva – Predrag Jokić;
21. Zalučenje prasadi– Predrag Jokić;
22. Seoski turizam uz IPARD podsticaje – Radiša Panić;

Date 2021-12-22
File Size 1.98 MB
Download 29

1. Postrna setva -  Snežana Stojković-Jevtić
2. Uslovi za proizvodnju semena trava - Snežana Stojković-Jevtić
3. Žetveni ostaci kao đubrivo – Svetlana Jerinić
4. Uticaj sunčeve svetlosti na vinovu lozu – jovan Milinković
5. Rakijske sorte šljive – Jovan Milinković
6. Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze – rigolovanje – Srđan Stanojlović
7. Berba šljive - Đorđe Sovilj
8. Nega jednogodišnjih izdanaka maline – Đorđe Sovilj
9. Čačanska bestrna– Đorđe Sovilj
10. Suzbijanje korova na strništu –  Slađana Gavrilović
11. Zaštita maline nakon berbe –  Slađana Gavrilović
12. Crvenilo kukuruza (Stolbur fitoplazma) - Slađana Gavrilović
13. Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)– Milena Dražić
14. Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)– Milena Dražić
15. Azijska voćna mušica - (Drosophila suzukii)- Milena Dražić
16. Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)-Svetlana Vasiljević
17. Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) - Svetlana Vasiljević
18. Pamukova sovica-Helicoverpa armigera - Svetlana Vasiljević
19. Uništavanje muva – Predrag Jokić
20. Zadrugarstvo – Radiša Panić
21. Šta je potrebno od dokumentacije za osnivanje zadruge u agenciji za privredne registre? – Svetlana Jerinić

Date 2021-09-29
File Size 1.83 MB
Download 44

1.Značaj i uslovi uspevanja suncokreta -  Snežana Stojković-Jevtić;
2.U susret žetvi pšenice - Snežana Stojković-Jevtić;
3.Kada i kako folijarno primeniti ureu za prihranu kukuruza?    – Svetlana Jerinić;
4.Zelenišno đubrenje – Svetlana Jerinić;
5.Zelena rezidba vinograda – Jovan Milinković;
6.Održavanje zemljišta u zasadima voća– Jovan Milinković;
7.Pomotehnička mera rovašenje kod trešnje –Srđan Stanojlović;
8.Uklanjanje prve serije novih izdanaka maline - Đorđe Sovilj;
9.Zelena rezidba voćki – Đorđe Sovilj;
10.Bolesti strnih žita –  Slađana Gavrilović;
11.Fuzarijum klasa pšenice  –  Slađana Gavrilović;
12.Suzbijanje korova u usevu lucerke - Slađana Gavrilović;
13.Malinina buba – Milena Dražić;
14.Malinin cvetojed – Milena Dražić;
15.Malinina muva galica – Milena Dražić;
16.Jabukin smotavac – Svetlana Vasiljević
17.Krvava vaš - Svetlana Vasiljević;
18.Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (venturia inaequalis)- Svetlana Vasiljević;
19.Mlade svinje i tovilište – Predrag Jokić;
20.Paša (zelena hrana) za ishranu ovaca    – Predrag Jokić;
21.Diversifikacija u poljoprivrednoj proizvodnji – Radiša Panić

Date 2021-06-21
File Size 2.24 MB
Download 58
 1. Zimska nega useva pšenice- Snežana Stojković-Jevtić;
 2. Uslovi uspevanja ovsa (Avena sativa) - Snežana Stojković-Jevtić;
 3. Najvažniji ratarski radovi u martu - Snežana Stojković-Jevtić;
 4. Kada je pravo za vreme za prihranu strnih žita – Svetlana Jerinić;
 5. Ko su potencijalni proizvođači za organsku proizvodnju – Svetlana Jerinić;
 6. Rezidba jabuke u zavisnosti od tipova plodonošenja – Jovan Milinković;
 7. Mere i načini borbe protiv štetnog uticaja snega i niskih temperatura na voće - Jovan Milinković;
 8. Uticaj niskih temperatura na sorte vinove loze – Srđan Stanojlović;
 9. Sadnja maline - Đorđe Sovilj;
 10. Formiranje uzgojnog oblika – Đorđe Sovilj;
 11. Hemijske mere zaštite u fazi mirovanja voća – Slađana Gavrilović;
 12. Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) - – Slađana Gavrilović;
 13. Podela i mešanje pesticida - Slađana Gavrilović;
 14. Braon mramorasta stenica (Halymorpha halys) – Milena Dražić;
 15. Bolesti leske– Milena Dražić;
 16. Štetočine Leske – Milena Dražić;
 17. Poleganje rasada – Svetlana Vasiljević
 18. Korovi u strnim žitima i njihovo suzbijanje - Svetlana Vasiljević;
 19. Suzbijanje glodara u voćnjacima i ratarskim usevima tokom zime - Svetlana Vasiljević;
 20. Ishrana ovaca u laktaciji – Predrag Jokić;
 21. Ishrana jagnjadi u dojnom periodu– Predrag Jokić;
 22. Tretman slabe prasadi na rođenju – Predrag Jokić
 23. IPARD podsticaji – Radiša Panić.
Date 2021-03-25
File Size 2.71 MB
Download 118


1.    Otpornost pšenice prema niskim temperaturama i mrazu -  Snežana Stojković-Jevtić
2.    Jesenja sadnja voćki – Đorđe Sovilj
3.    Izveštaj o rodu voća u 2020 godini- Srđan Stanojlović
4.    Zdravstveno stanje zasada kupine –  Slađana Gavrilović
5.    Pojava štetnih organizama u voćnim zasadima u 2020. godini – Milena Dražić

Date 2020-12-18
File Size 1.41 MB
Download 98

1.Osvrt na ozimu setvu u Kolubarskom okrugu -  Snežana Stojković-Jevtić
2.Pravilno vreme i način primene đubriva za visoke prinose – Svetlana Jerinić
3.Bakterioze koštičavog voća–  Slađana Gavrilović
4.Šljivin smotavac  (Grapholita Funebrana)– Milena Dražić
5.Uticaj muže na sastav i količinu mleka – Predrag Jokić
6.Vinogradarski registar– Đorđe Sovilj

Date 2020-11-25
File Size 1.03 MB
Download 87

1.Čuvanje zrna kukuruza nakn berbe - Snežana Stojković-Jevtić
2.Preporuke za gajenje jagodastog voća u ravničarskim predelima Kolubarskog okruga– Jovan Milinković
3.Zaštita voća od divljači–  Slađana Gavrilović
4.Krompirov moljac (Phthorimaea operculella  – Milena Dražić
5.Faktori poljoprivredne proizvodnje – Radiša Panić
6.Osnivački akt zadruge i njegovi elementi – Đorđe Sovilj

Date 2020-10-26
File Size 1011.19 KB
Download 109

1.U susret berbi kukuruza, 2020. godine - Snežana Stojković-Jevtić
2.Koliko je vode potrebno pšenici za visoke prinose– Svetlana Jerinić
3.Preporuke za gajenje jagodastog voća u Kolubarskom okrugu–  Jovan Milinković
4.Uzbor i priprema sadnica  – Đorđe Sovilj
5.Štetočine uskladištenog žita i njihovo suzbijanje – Slađana Gavrilović
6.Bolesti klipa kukuruzs  - Milena Dražić
7.Silaža od cele biljke kukuruza – Predrag Jokić

Date 2020-09-16
File Size 1.13 MB
Download 141