Category: PSSS Valjevo
Strana 3 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Korišćenje zemljišta nakon žetve strnih žita – Snežana Stojković Jevtić
2.Tuta absoluta – moljac paradajza – Slađana Gavrilović
3.Azijska voćna mušica – Milena Dražić
4.Radovi u malinjaku u julu – Đorđe Sovilj
5.Biznis plan – obavezan dokument za IPARD– Radiša Panić
6.Objekti za odlaganje životinjskih otpadaka – uslov za IPARD

Date 2019-07-16
File Size 1.14 MB
Download 176

1.Na pragu žetve pšenice – Snežana Stojković Jevtić
2.Kada i kao primeniti Ureu folirano? – Svetlana Jerinić
3.Kada i kako Tripsi – značajne štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji – Slađana Gavrilović
4.Bolesti kupine – Milena Dražić
5.Zelena rezidba voćki – Đorđe Sovilj
6.Hemijsko proređivanje plodova kod jabuke– Srđan Stanojlović

Date 2019-06-20
File Size 1.23 MB
Download 204

1.Vreme kosidbe sejanih i prirodnih travnjaka – Snežana Stojković Jevtić
2.Krmni sirak – alternativa kukuruzu - Svetlana Jerinić
3.Bolesti strnih žita – Slađana Gavrilović
4.Zaštita maline u cvetanju – Milena Dražić
5.Uklanjanje prve serije novih izdanaka maline – Đorđe Sovilj
6.Kako se upisati u vinogradarski registar– Jovan Milinković

Date 2019-05-22
File Size 1016.8 KB
Download 186

1.Izbor hibrida kukuruza za setvu 2019. godine –Snežana Stojković Jevtić
2.Gajenje crvene deteline za kvalitetnu kabastu hranu-Svetlana Jerinić
3.Ramulariozna (crtičasta) pegavost ječma–Slađana Gavrilović
4.Zaštita šljive u precvetavanju–Milena Dražić
5.Dopunska rezidba vinograda–Jovan Milinković
6.Planiranje vremena-garancija uspeha–Radiša Panić

Date 2019-04-23
File Size 1.03 MB
Download 180

1.Gajenje lucerke u smeši sa travama – Snežana Stojković Jevtić
2.Izbor parcele za zasnivanje lucerišta - Svetlana Jerinić
3.Suzbijanje korova u usevu lucerke – Slađana Gavrilović
4.Sadnja šljive  – Đorđe Sovilj
5.Vinograd tokom zime i pred kretanje vegetacije – Srđan Stanojlović

Date 2019-03-18
File Size 1.05 MB
Download 190

1.Uslovi uspevanja i agrotehnika jarog ječma–Snežana Stojković Jevtić
2.N-min metoda za prihranu strnih žita-Svetlana Jerinić
3.Akteuslni radovi u zaštiti bilja–Slađana Gavrilović
4.Formiranje krune voćaka – uzgojna rezidba voćaka–Đorđe Sovilj
5.Alat za rezidbu–Jovan Milinković
6.Doprinos vodenica za oporavak sela–Radiša Panić

Date 2019-02-22
File Size 1.21 MB
Download 191

1.Otpornost pšenice na niske temperature–Snežana Stojković Jevtić
2.Kako gajiti povrće na okućnici-Svetlana Jerinić
3.Poleganje rasada–Slađana Gavrilović
4.Priprema zemljišta za sadnj, razmak sadnje i sistem gajenja maline i kupine u organskoj proizvodnji–Đorđe Sovilj
5.Izbor položaja i zemljišta za podizanje vinograda–Jovan Milinković

Date 2019-01-17
File Size 1.05 MB
Download 191

1. Kada je vreme za kalcifikaciju – Snežana Stojković Jevtić
2. Značaj pravovremene obrade zemljišta - Svetlana Jerinić
3. Suzbijanje glodara – Slađana Gavrilović
4. Proizvodnja maline i kupine u konceptu organske proizvodnje – Đorđe Sovilj
5. Izveštaj o rodu voća u 2018. godini – Srđan Stanojlović

Date 2018-12-11
File Size 1.19 MB
Download 203

1.    Agrotehnika belog luka – Snežana Stojković Jevtić
2.    Stanje ozimih strnih žita na području Kolubarskog okruga– Slađana Gavrilović
3.    Jesenja sadnja voćki – Đorđe Sovilj
4.    Divlja jabuka kao oprašivač –Jovan Milinković
5.    Nacionalni standardi za sektor mesa i mleka – Svetlana Jerinić

Date 2018-11-19
File Size 1.08 MB
Download 192
  1. Agrotehnika tritikalea – Snežana Stojković Jevtić
  2. Predsetvena priprema za setvu pšenice – Svetlana Jerinić
  3. Preporue proizvođačima o pegledima u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruuza u klipu ili zrnu – Vesna Janković
  4. Jeseni tretman voća– Slađana Gavrilović
  5. Ishrana krava u visokoj steonosti – dr Radosav Vujić
  6. Zaštita mladih voćaka od divljači – Đorđe Sovilj
  7. Sadnja šljive –Jovan Milinković
  8. Knjiga polja – Garancija veće dobiti na gazdinstvu – Radiša Panić
Date 2018-10-25
File Size 1.06 MB
Download 191