Category: PSSS Valjevo
Strana 3 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

 

  1. Berba kukuruza - Snežana Stojković-Jevtić
  2. Značaj stajnjaka i pravilna primena – Svetlana Jerinić
  3. Zaštita maline nakon berbe – Slađana Gavrilović
  4. Štetočine šljive – Milena Dražić
  5. Metode određivanja vremena berbe plodova – Jovan Milinković
  6. Organizacija berbe voća – Srđan Stanojlović
Date 2019-09-20
File Size 1.04 MB
Download 177

1. Gajenje lucerke - Snežana Stojković-Jevtić
2. Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) – Slađana Gavrilović
3. Bolesti šljive – Milena Dražić
4. Priprema zemljišta za podizanje zasada šljive – Jovan Milinković
5. Berba šljive – Đorđe Sovilj
6. Postupak odobravanja sredstava IPARD fondova– Radiša Panić
7. Šta je potrebno od dokumentacije za osnivanje zadruge u Agenciji za privredne registre? – Svetlana Jerinić

Date 2019-08-26
File Size 1.4 MB
Download 205

1.Korišćenje zemljišta nakon žetve strnih žita – Snežana Stojković Jevtić
2.Tuta absoluta – moljac paradajza – Slađana Gavrilović
3.Azijska voćna mušica – Milena Dražić
4.Radovi u malinjaku u julu – Đorđe Sovilj
5.Biznis plan – obavezan dokument za IPARD– Radiša Panić
6.Objekti za odlaganje životinjskih otpadaka – uslov za IPARD

Date 2019-07-16
File Size 1.14 MB
Download 193

1.Na pragu žetve pšenice – Snežana Stojković Jevtić
2.Kada i kao primeniti Ureu folirano? – Svetlana Jerinić
3.Kada i kako Tripsi – značajne štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji – Slađana Gavrilović
4.Bolesti kupine – Milena Dražić
5.Zelena rezidba voćki – Đorđe Sovilj
6.Hemijsko proređivanje plodova kod jabuke– Srđan Stanojlović

Date 2019-06-20
File Size 1.23 MB
Download 222

1.Vreme kosidbe sejanih i prirodnih travnjaka – Snežana Stojković Jevtić
2.Krmni sirak – alternativa kukuruzu - Svetlana Jerinić
3.Bolesti strnih žita – Slađana Gavrilović
4.Zaštita maline u cvetanju – Milena Dražić
5.Uklanjanje prve serije novih izdanaka maline – Đorđe Sovilj
6.Kako se upisati u vinogradarski registar– Jovan Milinković

Date 2019-05-22
File Size 1016.8 KB
Download 199

1.Izbor hibrida kukuruza za setvu 2019. godine –Snežana Stojković Jevtić
2.Gajenje crvene deteline za kvalitetnu kabastu hranu-Svetlana Jerinić
3.Ramulariozna (crtičasta) pegavost ječma–Slađana Gavrilović
4.Zaštita šljive u precvetavanju–Milena Dražić
5.Dopunska rezidba vinograda–Jovan Milinković
6.Planiranje vremena-garancija uspeha–Radiša Panić

Date 2019-04-23
File Size 1.03 MB
Download 196

1.Gajenje lucerke u smeši sa travama – Snežana Stojković Jevtić
2.Izbor parcele za zasnivanje lucerišta - Svetlana Jerinić
3.Suzbijanje korova u usevu lucerke – Slađana Gavrilović
4.Sadnja šljive  – Đorđe Sovilj
5.Vinograd tokom zime i pred kretanje vegetacije – Srđan Stanojlović

Date 2019-03-18
File Size 1.05 MB
Download 206

1.Uslovi uspevanja i agrotehnika jarog ječma–Snežana Stojković Jevtić
2.N-min metoda za prihranu strnih žita-Svetlana Jerinić
3.Akteuslni radovi u zaštiti bilja–Slađana Gavrilović
4.Formiranje krune voćaka – uzgojna rezidba voćaka–Đorđe Sovilj
5.Alat za rezidbu–Jovan Milinković
6.Doprinos vodenica za oporavak sela–Radiša Panić

Date 2019-02-22
File Size 1.21 MB
Download 205

1.Otpornost pšenice na niske temperature–Snežana Stojković Jevtić
2.Kako gajiti povrće na okućnici-Svetlana Jerinić
3.Poleganje rasada–Slađana Gavrilović
4.Priprema zemljišta za sadnj, razmak sadnje i sistem gajenja maline i kupine u organskoj proizvodnji–Đorđe Sovilj
5.Izbor položaja i zemljišta za podizanje vinograda–Jovan Milinković

Date 2019-01-17
File Size 1.05 MB
Download 202

1. Kada je vreme za kalcifikaciju – Snežana Stojković Jevtić
2. Značaj pravovremene obrade zemljišta - Svetlana Jerinić
3. Suzbijanje glodara – Slađana Gavrilović
4. Proizvodnja maline i kupine u konceptu organske proizvodnje – Đorđe Sovilj
5. Izveštaj o rodu voća u 2018. godini – Srđan Stanojlović

Date 2018-12-11
File Size 1.19 MB
Download 222