Download details
PSSS Kragujevac - Bilten April 2020. PSSS Kragujevac - Bilten April 2020. HOT
(0 votes)
  1. Subvencinisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama - Stefanija Anđelković
  2. Uloga plodoreda u zaštiti bilja - Lidija Vulović
  3. Istorija parcele na kojoj se podiže zasad - Danko Petrović
  4. Razvoj zadrugarstva u Srbiji - Suzana Nešković
  5. Sporedni proizvodi u ishrani stoke - Goran Joksić
  6. Proizvodnja i rezidba kupine - Biljana Milosavljević
  7. Oprez, pri kombinovanju pesticida - Lidija Vulović
  8. Đubrenje ječma - Ljiljana Vuksanović
  9. Somatske ćelije u mleku - Violeta Petrović-Luković
  10. Pomoć poljoprivredi zbog virusa COVID-19  - Miloš Jelić
Data
Created 2020-06-02
Changed
Version
Size 3.32 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 1d14855a4cf96d740d2b37c4a9eb16c0
Created by Administrator
Changed by
Downloads 101
License
Price
Website
SHA1 Checksum e71859ba96c1467e69684dc4e0116c5e1d6d885d
Filename:PSSS ...019.pdf
Size:3.32 MB