Download details
PSSS Kragujevac - Bilten Jun 2020 PSSS Kragujevac - Bilten Jun 2020 HOT
(0 votes)

1.Gajenje lešnika-Biljana Milosavljević
2.Faza sazrevanja grožđa-Biljana Milosavljevi
3.Seoski turizam i minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje treba da ispuni seosko turističko domaćinstvo-Miloš Jelić
4.Holštajn-frizijska rasa goveda-Goran Joksić
5.Značaj primene fosfora u ishrani pšenice-Ljiljana Vuksanović
6.Vanessa cardui-Stričkov šarenjak-Marija Ivanović
7.Virusne bolesti životinja-Violeta Petrović-Luković
8.Kardinal-Danko Petrović
9.Razvoj seoskog turizma preko IPARD podsticaja-Stefanija Anđelković
10.Mesto žena preduzetnica u Srbiji-Suzana Nešković
11.Izazovi za preduzetnice-Suzana Nešković

Data
Created 2020-07-02
Changed
Version
Size 3.08 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 247b22f40d3281a7eb12918e1b858393
Created by Administrator
Changed by
Downloads 111
License
Price
Website
SHA1 Checksum 7099a8dce8f98633aff051fd7dc04962d76c2a19
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:3.08 MB