Download details
PSSS Krusevac - Bilten April 2020 PSSS Krusevac - Bilten April 2020 HOT
(0 votes)

1.Preporuke za setvu kukuruza–Radojka Nikolić
2.Priprema zemljišta za setvu kukuruza– Snježana Vujinović
3.Suzbijanje korova u kukuruzu primenom pre -em herbicida– Sandra Miletaković
4.Uticaj dubine sadnje i visine debla na razvoj i rodnost oraha –  Živomir Nikolić
5.Značaj fosfora za biljnu proizvodnju -  Slađana Cvetković
6.Hemijske analize zemljišta –  Dragana Andrejić

Data
Created 2020-04-21
Changed
Version
Size 644.2 KB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 98f02fb0184471c3002664847d3c6b8b
Created by Administrator
Changed by
Downloads 108
License
Price
Website
SHA1 Checksum b52fd6dc204168f191c4a085e4a42e64fe7cd570
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:644.2 KB