Download details
PSSS Niš - Bilten Novembar 2017 PSSS Niš - Bilten Novembar 2017 HOT
(0 votes)

1. Rezime stanja u poljoprivredi na kraju ove godine - dr Saša Stanković
2. Osnovna obrada zemljišta - Miljan Milojić
3. Neparazitske bolesti ili poremećaji na plodovima jabuka - Gordana Cvetković
4. Skladištenje sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gazdinstvu - Gordana Cvetković
5. Uslovi skladištenja povrća - Dušan Stojanović
6.Pozitivan uticaj organske poljoprivrede na očuvanje životne sredine - Suzana Rašić
7.Pravci razvoja zemljoradničkih zadruga - Suzana Rašić
8. Potrebni činioci za podizanje zasada voća - Srećko Vukašinović
9. Priprema zemljišta za setvu jarih kultura - Ivan Rangelov

Data
Created 2017-11-23
Changed
Version
Size 2.3 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum a394ebf1641a2cef41ac42b1b83a2cf4
Created by Administrator
Changed by
Downloads 215
License
Price
Website
SHA1 Checksum 34ff5924b82d0d032b2bcc99cfe28346ca2c6039
Filename:PSSS ...017.pdf
Size:2.3 MB