Download details
PSS Valjevo - Bilten Oktobar 2009. PSS Valjevo - Bilten Oktobar 2009. HOT
(1 vote)

Bilten za mesec Oktobar

Osnovne selekcijske mere unapređenja svinjarstva

Sadržaj:

IZBOR RASE

RASE SVINJA

  1. Veliki jorkšir
  2. Pietren
  3. Durok
  4. Hempšir
  5. Domaća mesnata rasa

 

Osnovu  proizvodnje  svinjskog  mesa  predstavlja  grlo,  njegov  kvalitet  i proizvodni  potencijal. Dobri rezultati mogu se postići samo onda ako se za
proizvodnju  koriste  odabrana  grla one plemenite rase koja  je  posebno selekcionisana za odgovarajući smer proizvodnje. U dosadašnjem sistemu proizvodnje  tovnih i priplodnih svinja proizvodni potencijal postojećeg rasnog sastava nedovoljno je iskorišćen, jer se dobre nasleđene osobine od roditelja mogu ispoljiti i dalje razviti samo u povoljnim uslovima ishrane, nege i držanja. U nepovoljnim uslovima dobre osobine  će  slabije  dolaziti  do  izražaja,  mogu  se  pojaviti  i  neke  skrivene mane koje se, inače, pod povoljnim uslovima ne bi ni pojavile. To znači da selekcija ne može dati neke veće rezultate ukoliko ne bude praćena stalnim poboljšanjem životnih uslova u odgajivanju priplodnih i tovnih svinja.

Data
Created 2009-11-27
Changed
Version
Size 176321
Rating
(1 vote)
Author
MD5 Checksum
Created by
Changed by Administrator
Downloads 240
License
Price
Website
SHA1 Checksum
Filename:pss_v...bar.pdf
Size:176321