Download details
PSSS Valjevo - Bilten Februar 2018 PSSS Valjevo - Bilten Februar 2018 HOT
(0 votes)

1. Agrotehnički razlozi za uvođenje plodoreda – Snežana Stojković Jevtić
2. Azotna đubriva koja se koriste za prihranu – Svetlana Jerinić
3. Zaštita zasada lešnika – Vesna Janković
4. Zimska zaštita voćaka – Slađana Gavrilović
4. Ishrana podmlatka ovaca – Radosav Vujić
5. Metode kontrole polnog ciklusa kod ovaca - Svetislav Marković
5. Đubrenje zasada šljive – Jovan Milinković
6. Rezidba leske kalemljene na mečju lesku – Đorđe Sovilj

Data
Created 2018-02-21
Changed
Version
Size 1.36 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 18c3d9c2c88fef967408ebc4bb5356ab
Created by Administrator
Changed by
Downloads 253
License
Price
Website
SHA1 Checksum 989ed3f284494887dbe47be54f1351dce958dfb5
Filename:PSSS ...018.pdf
Size:1.36 MB