Download details
PSSS Valjevo - Bilten br. 1 2021. PSSS Valjevo - Bilten br. 1 2021. HOT
(0 votes)
 1. Zimska nega useva pšenice- Snežana Stojković-Jevtić;
 2. Uslovi uspevanja ovsa (Avena sativa) - Snežana Stojković-Jevtić;
 3. Najvažniji ratarski radovi u martu - Snežana Stojković-Jevtić;
 4. Kada je pravo za vreme za prihranu strnih žita – Svetlana Jerinić;
 5. Ko su potencijalni proizvođači za organsku proizvodnju – Svetlana Jerinić;
 6. Rezidba jabuke u zavisnosti od tipova plodonošenja – Jovan Milinković;
 7. Mere i načini borbe protiv štetnog uticaja snega i niskih temperatura na voće - Jovan Milinković;
 8. Uticaj niskih temperatura na sorte vinove loze – Srđan Stanojlović;
 9. Sadnja maline - Đorđe Sovilj;
 10. Formiranje uzgojnog oblika – Đorđe Sovilj;
 11. Hemijske mere zaštite u fazi mirovanja voća – Slađana Gavrilović;
 12. Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) - – Slađana Gavrilović;
 13. Podela i mešanje pesticida - Slađana Gavrilović;
 14. Braon mramorasta stenica (Halymorpha halys) – Milena Dražić;
 15. Bolesti leske– Milena Dražić;
 16. Štetočine Leske – Milena Dražić;
 17. Poleganje rasada – Svetlana Vasiljević
 18. Korovi u strnim žitima i njihovo suzbijanje - Svetlana Vasiljević;
 19. Suzbijanje glodara u voćnjacima i ratarskim usevima tokom zime - Svetlana Vasiljević;
 20. Ishrana ovaca u laktaciji – Predrag Jokić;
 21. Ishrana jagnjadi u dojnom periodu– Predrag Jokić;
 22. Tretman slabe prasadi na rođenju – Predrag Jokić
 23. IPARD podsticaji – Radiša Panić.
Data
Created 2021-03-25
Changed
Version
Size 2.71 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 4fb9cbbdc688f723c4482f0536543c2e
Created by Administrator
Changed by
Downloads 106
License
Price
Website
SHA1 Checksum abfa9651590a2ae8ed13e0d0d1fb6c07c07f2c5c
Filename:PSSS ...21..pdf
Size:2.71 MB