Beograd

Dana 09.08.2022.god.  sa početkom u 9 h. PSSS Beograd organizuje tradicionalnu manifestaciju  Dan polja suncokreta na imanju Radmile Milanović u Velikoj Ivanči. Cilj ove manifestacije je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenjenom agrotehnikom u ogledu i meterološkim podacima u toku vegetacije.Uz prisustvo predstavnika semenskih kuća i savetodavaca predstaviće se proizvodni potencijali različitih sorata suncokreta, kako bi poljoprivredni proizvođači, lakše odabrali sortiment za svoje parcele za narednu setvu.

U prilogu Vam dostavljamo pozivnicu i spisak sorti.

Koordinator ogleda Dragana Stoiljković,saradnici Miloš Nikoletić i Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku nemačke Razvojne banke KfW i kompanije BFC (Business & Finance Consulting), održan je praktični deo edukacija za Modul 5 – „Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“.

Praktični deo edukacija organizovan je regionalno, kroz četiri obuke na terenu, na teritorijama i uz podršku pojedinih Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Srbije (PSSS). Učesnici obuka na terenu bili su savetodavci iz 19 PSSS, zaduženi za poslove stočarstva i prehrambene tehnologije, kao i poljoprivredni proizvođači zainteresovani za uspostavljanje i unapređenje prerade mleka na svojim gazdinstvima. Predavač na obukama na terenu bio je prof. dr Predrag Puđa, sa Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Obuke su održane u sledećim terminima i na lokacijama: 11. maja na teritoriji PSSS Pirot, 25. maja na teritoriji PSSS Kraljevo, 1. juna na teritoriji PSSS Loznica i 21. juna 2022. godine na teritoriji PSSS Požarevac.

Praktične obuke na terenu organizovane je kao nadogradnja teorijskom delu edukacija, koji je za savetodavce PSSS održan u martu 2022. godine. Cilj obuka na terenu bio je da savetodavci i poljoprivredni proizvođači sagledaju praktične primere proizvodnje i prerade mleka na gazdinstvima, odnosno objekte, opremu i pribor, tehnologiju proizvodnje i način obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti proizvoda od mleka. Posebna pažnja posvećena je analizi mogućnosti, zakonske regulative, zahteva i praktičnih koraka koje je potrebno sprovesti za uspostavljanje prerade u maloj mlekari na pojedinim gazdinstvima koja su obiđena tokom obuka. Očekuje se da će znanja i iskustava stečena na terenskim obukama unaprediti rad savetodavaca i omogućiti im da zajedno sa proizvođačima mleka dođu do optimalnih rešenja za uspostavljanje i unapređenje prerade mleka na gazdinstvima.

 

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Pirot, održana u Mlekarskoj školi dr Obren Pejić i na poljoprivrednom gazdinstvu koje se bavi preradom mleka (11. maj 2022. godine)

 

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Kraljevo, održana u na dva poljoprivredna gazdinstva, gde su učesnici obuke imali priliku da vide primer proizvodnje kajmaka i polumasnog sira, načina poboljšanja postupaka proizvodnje i količine proizvoda, kao i mogućnosti za uspostavljanje prerade mleka u maloj mlekari. (25. maj 2022. godine) 

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Loznica, održana u na dva poljoprivredna gazdinstva. Na jednom gazdinstvu učesnici obuke upoznali sa proizvodnjom polutvrdog kozjeg sira i kozje surutke, dok su na drugom videli tradicionalni način proizvodnje kajmaka i polumasnog sira. Na oba gazdinstva ukazano je na mogućnosti unapređenja postupaka proizvodnje i čuvanja proizvoda (1. jun 2022. godine)

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Požarevac, održana u mlekari u kojoj je učesnicima predstavljena proizvodnja kačkavalja i u prostorijama PSSS Požarevac (21. jun 2022. godine)

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održan je drugi dan edukacije za Modul:6: Organska stočarska proizvodnja.

Edukacija je održana 16. juna 2022. godine, kao teorijska obuka, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi i  emitovana je direktno na You Tube kanalu.  

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 19 Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Srbije (PSSS), zaduženi za poslove stočarstva.

Edukaciju je otvorila i moderirala dr Nataša Tolimir, rukovodilac edukacija. U uvodnim obraćanjima ukazano je na ulogu savetodavaca u pružanju podrške poljoprivrednim gazdinstvima u zasnivanju i razvoju organske stočarske proizvodnje. Posebno je ukazano na značaj organske proizvodnje na malim gazdinstvima, kao veoma bitne za celokupan razvoj sela i ruralnih područja.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca iz oblasti organske stočarske proizvodnje, u funkciji transfera znanja do poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa savremenim trendovima u oblasti organske proizvodnje i potrebom ostvarivanja veće klimatske neutralnosti poljoprivrede.

 

Sadržaj edukacije odnosio se na upoznavanje savetodavaca sa organskom proizvodnjom na gazdinstvu,  počev od izbora vrsta i rasa domaćih životinja koje se preporučuju za organsku stočarsku proizvodnju, zatim načinima uzgoja domaćih životinja uključujući i objekte, ishranu domaćih životinja, principe zdravstvenu zaštitu i dobrobit domaćih životinja, postupke sa životinjama koje su nabavljene sa drugih farmi, kao i sa prevoz i klanje životinja, sa posebnim osvrtom na kvalitet organskih proizvoda, kao i sa osnovnim elementima ekonomskog poslovanja u organskoj stočarskoj proizvodnji.

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link

Očekuje se da će edukacija doprineti poduzanju nivoa znanja saetodavaca u oblasti organske stočarske proizvodnje. Transferom znanja do poljoprivrednih proizvođača, odnosno njihovom edukacijom iz oblasti organske stočarske proizvodnje moglo bi se povećati interesovanje proizvođača da otpočnu sa ovim vidom poljoprivredne proizvodnje, a sve u funkciji obezbeđenja kvaliteta, kvantiteta, kontinuiteta i konkurentnosti organskih proizvoda animalnog porekla.

Predavač na edukaciji bio je prof. dr Vladan Bogdanović, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izvor: IPN

Dana 14.06.2022.god. sa početkom u 9 h, PSSS Beograd je organizovala tradicionalnu manifestaciju  Dan polja strnih žita na imanju Petra Milentijevića u Rabrovcu. Cilj ove manifestacije bilo je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenjenom agrotehnikom u ogledu i meterološkim podacima u toku vegetacije. Uz prisustvo predstavnika semenskih kuća i savetodavaca predstavljeni su  proizvodni potencijali različitih sorata strnih žita, kako bi poljoprivredni proizvođači, lakše odabrali sortiment za svoje parcele za narednu setvu.

Koordinator ogleda Violeta Veličković i saradnici Milica Janković i Bojan Mijatović

Izvor: PSSS Beograd

 

Dana 14.06.2022.god. , sa početkom u 9 h. PSSS Beograd , organizuje Dan polja strnih žita na imanju Petra Milentijevića u Rabrovcu. Cilj ove tradicionalne manifestacije je da se predstave proizvodni potencijali različitih sorata strnih žita, kako bi poljoprivredni proizvođači, lakše odabrali sortiment za svoje parcele za narednu setvu.

Koordinator ogleda Violeta Veličković i saradnici Milica Janković i Bojan Mijatović

Pozivnica

Vodič kroz Dan polja: demoogled

Izvor: PSSS Beograd

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz donaciju BFC kompanije i Nemačke razvojne banke, održana je edukacija za Modul 4: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu.

Teorijski deo edukacije, u trajanju od dva dana, održan je kroz učenje na daljinu (on lajn), na You Tube kanalu i Zoom platformi u sledećim terminima:

-26. maj 2022. godine, za savetodavce u oblastima: ratarstvo, povrtarstvo i zaštita bilja,

-27. maj 2022. godine, za savetodavce u oblastima: voćarstvo, vinogradarstvo i zaštita bilja.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja.

Teorijski deo edukacije odnosio se na standardizaciju robe koja je vrlo važna za nesmetan razvoj sektora trgovine. Tržišni standardi omogućavaju kupcu i prodavcu lakšu komunikaciju i plasman na tržištu. Usaglašavanje domaćih propisa u ovoj oblasti sa međunarodnim propisima i standardima u mnogome će doprineti ne samo povećanju izvoza, već i regulisanju situacije na domaćem tržištu. Shodno tome, modul je bio usmeren na tehnologiju proizvodnje povrća i voća, i na primere dobre prakse.

Prvog dana (26. maja 2022. godine) edukaciju je otvorila i moderirala dr Divna Simić (Institut za primenu nauke u poljoprivredi). Dobijanja znanja imala su za cilj unapređenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava koja se bave povrtarskom proizvodnjom. Savetodavcima zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva i zaštite bilja prezentovane su teme iz oblasti standarda u primarnoj proizvodnji, tehnologija proizvodnje paprike, paradajza, kupusa, krastavca i krompira za svežu potrošnju i preradu, kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda i različiti oblici interesnog udruživanja

Drugog dana (27. maja 2022. godine) edukaciju je otvorio dr Dragan Rahović (Institut za primenu nauke u poljoprivredi). Ukazao na značaj razvoja svesti o tržišnim standardima i proizvođačkim organizacijama, i naglasio potrebu da se stečeno znanje na edukacijama kroz savetodani rad prenese poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima i privrednim subjektima koji učestvuju u prometu svežeg voća. Savetodavcima zaduženi za poslove voćarstva, vinogradarstva i zaštite bilja predstavnjene su teme iz oblasti savremene tehnologije primarne voćarske proizvodnje, postizanje standarda u primarnoj proizvodnji, mogućnosti prerade. Kroz edukacije se govorilo i o unapređenju plasamana kroz  pakovanje, promociju i kroz različite oblike interesnih udruženja, tržišni standardi za sveže voće i povrće, kontrola usklađenosti tržišnih standarda. Takođe, ukazano je na značaj priznavanja proizvođačkih organizacija u poljoprivredi, i podršci razvoju proizvođačkih organizacija kroz operativne programe u sektoru voća i povrća.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca, naročito u delu koji se odnosi na poznavanje: tržišnih standarda za sveže povrće i voće, kontrolu usklađenosti povrća i voća sa tržišnim standardima, registra trgovaca voća i povrća, procedure priznavanja proizvođačkih organizacija u povrtarstvu, tehnologija proizvodnje najvažnijih povrtarskih vrsta, kao i značaja udruživanja proizvođača.

Predavači na edukaciji 26. maja 2022. godine bili su: Kolinda Hrehorović, Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vesne Radojičić, grupe za voće, povrće i alkoholna pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dr Žarko M. Ilin, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.

Predavači na edukaciji 27. maja 2022. godine bili su: Kolinda Hrehorović, Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vesna Radojičić, grupe za voće, povrće i alkoholna pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Zlatko Jovanović, samostalni konsultant, i Saša Rašković, samostalni konsultant.

Fotografije sa edukacije održane 26. maja 2022. godine

Link do edukacije održane 26.05. 2022 je u nastavku: link

Fotografije sa edukacije održane 27. maja 2022. godine

Link do edukacije održane 27.05. 2022 je u nastavku: link

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti poznavanja tržišnih standarda, novih tehnologija i značaja zajedničkog nastupa proizvođača na tržištu.

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 12: „Obrada zemljišta kao adaptacijska mera na klimatske promene u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Edukacija predstavlja deo projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“ koji je pokrenut u saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, FAO Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija uz podršku Evropske unije. Obukom su neposredno rukovodio Institut za primenu nauke u poljoprivredi.

Prvi dan edukacije je održan 24.05.2022. godine, kao terenska obuka, na oglednom polju PSS Institut Tamiš DOO Pančevo.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva.

Edukaciju je otvorila dr Ivana Bakić, iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.. Na početku edukacije učesnicima se obratio dr Nikola Ćurčić, direktor PSS Institut Tamiš DOO Pančevo, koji je, u ime Instituta Tamiš, pozdravio sve prisutne i poželeo im srećan rad.  

 Cilj edukacije bio je proširenje znanja u oblasti konzervacijske obrade zemljišta, kao mere koja može doprineti adaptaciji na klimatske promene u poljoprivrednoj proizvodnji.

Edukativni modul usmeren je na upoznavanje savetodavaca sa svim sistemima obrade zemljišta, pravilnom upotrebom mineralnih i organskih hraniva i pokrovnih useva. Takođe, savetodavci su imali priliku da se upoznaju sa troškovima različitih vidova proizvodnje, kao i svim benefitima (očuvanje biodiverziteta, poboljšanje strukture, vodenog i vazdušnog kapaciteta, povećanje efikasnosti korišćenja vode i hranljivih materija) primene sistema konzervacijske obrade zemljišta (redukovana obrada, zaštitna obrada, parcijalna obrada i direktna setva). Za potrebe pokaznog dela edukacije, na oglednom polju su otvorena tri profila, gde su učesnici imali priliku i da praktično vide karakteristike zemljišta na tri različita sistema obrade.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti konzervacijske poljoprivrede što će biti od značaja za poljoprivredu u segmentu očuvanja kvaliteta zemljišta, kao prirodnog resursa na kom počiva poljoprivredna proizvodnja. Takođe, ova mera može doprineti kontroli zagađenja vazduha uopšte i globalnog zagrevanja kroz smanjenje emisije ugljen-dioksida, očuvanje organske materije zemljišta, manju potrošnju energenata,  sprečavanje paljenja žetvenih ostataka i uvođenje sertifikacije i trgovine karbon kreditima. Stečena znanja savetodavaca biće u funkciji podizanja svesti o značaju konzervacijskog sistema obrade, koji može doprineti sprečavanju gubitka obradivog i regeneraciji degradiranog zemljišta.

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link 

Predavač na edukaciji bio je dipl.inž. Bogdan Garalejić, savetodavac PSS Institut Tamiš DOO Pančevo, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti rada.

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, održana je edukacija za Modul 10: Dobra poljoprivredna praksa.

Jednodnevna edukacija je održana 19. i 20. maja 2022. godine, kroz teorijska predavanja, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi i za deo učesnika on lajn.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva, zaštite bilja.

Edukaciju su otvorili dr Slavica Čolić i dr Dragan Rahović, koji su ukazali da Zajednička poljoprivredna politika za period 2021-2028. godine uključuje ciljeve vezano za ekološku i klimatsku održivost poljoprivrednih, šumarskih i ruralnih područja. Imajući u vidu da se poljoprivredna politika Republike Srbije usklađuje sa ZPP EU, u budućem periodu predstoji  uvođenje obaveznog poštovanja zahteva „višestruke usklađenostiˮ tj poštovanje dobrih poljoprivrednih i ekoloških uslova (GAEC) i obaveznih zahteva upravljanja (SMR) u pogledu zaštite životne sredine, dobrobiti životinja, zdravlja ljudi, životinja i bilja, kao uslov za ostvarivanje prava na direktna plaćanja i velikog broja mera ruralnog razvoja.ovog i sličnih skupova u cilju transfera znanja. Primena ovih standarda će za poljoprivredne proizvođače biti obavezna, te je stoga važna njihova priprema kako bi u trenutku uvođenja obaveze bili spremni za njeno ispunjavanje i sticanje prava za dobijanje podsticaja.

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link

Cilj edukacije bio je unapređenje savetodavnog rada PSSS za primenu dobre poljoprivredne prakse i tehnologija za ublažavanje dejstva prirodnih nepogoda u proizvodnji.

Sadržaj edukacije odnosio se na nove politike u vezi sa dobrim poljoprivrednim praksama, uticaje klimatskih promena na poljoprivredu u Srbiji, projekcije uticaja buduće klime na poljoprivredu u Srbiji i dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji kukuruza, soje, pšenice i uljane repice.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju svesnosti savetodavaca o značaju poštovanja pravila dobre poljoprivredne prakse i potrebi da se isto kroz savetodavni rad prenese poljoprivrednim proizvođačima kako bi odgovorili budućim zahtevima za ostvarenje prava na podsticaje, kao i situacijama koje mogu izazvati klimatske promene.

Predavači na edukaciji bili su Ljiljana Duduković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i prof. dr Slaven Prodanović, Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Izvor: IPN

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 11: „Adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi“.

Edukacija predstavlja deo projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“ koji je pokrenut u saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, FAO Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija uz podršku Evropske unije. Obukom su neposredno rukovodili Institut za primenu nauke u poljoprivredi i Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Novi Sad.

Edukacija je održana 17.05.2022. godine, kroz učenje na daljinu, odnosno on lajn i emitovana je direktno na You Tube kanalu, kao teorijsko predavanje.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 34 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), svih oblasti poljoprivredne proizvodnje, i zainteresovana fizička lica.

Edukaciju je otvorio dipl.inž. Boris Berisavljević, predstavnik IPN-a i član projektnog tima, i pozdravio sve prisutne. Na početku edukacije učesnicima se obratio gospodin Aleksandar Mentov,  nacionalni koordinator programa FAO kancelarije u Beogradu, koji je ukazao na važnost ove teme i ulogu savetodavaca u pružanju podrške poljoprivrednim proizvođačima kada je u pitanju adaptacija na klimatske promene.

 

Cilj edukacije bio je podizanje kapaciteta Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi, sticanje/ proširenje znanja savetodavaca u oblasti klimatskih promena, sa krajnjim rezultatom pružanja savetodavne pomoći potencijalnim korisnicima u vidu korisnih informacija i saveta primenljivih u praksi.

Sadržaj modula odnosio se na procenu rizika od klimatskih promena u poljoprivredi i važnosti očuvanja prirodnih resursa (vode, zemljišta, vazduha i genetičkih resursa) na koje se poljoprivredna proizvodnja oslanja.

Materijal sa edukacije možete preuzeti: ovde

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti ranjivosti prirodnih resursa, značaja njihovog očuvanja, kao i iznalaženja mogućih praktičnih rešenja što će biti od značaja za poljoprivredu u segmentu adaptacija na klimatske promene.

Predavači na edukaciji bili su Prof. dr Mirjam Vujadinović Mandić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Prof. dr Vladimir Ćirić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Prof. dr. Ružica Stričević sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

U junu 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vibera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupe učesnika koji pohađaju edukacije.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15 dostupan je ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Branki Petrović (064 843 5332) ili na 011 2751 622.

Izvor: IPN