Jagodina

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Gornja Mutnica , opština Paraćin, Dom kulture
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Paljenje strništa i posledice , savetodavac Milanka Miladinović
2. 20:00 do 20:30 Spremanje silaže od kukuruza , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa štetnim posledicama paljenja strništa i kako nakon sušnog perioda spremiti dobro silažu od kukuruza.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 19:30 održaće se predavanje, mesto Gornja Mutnica , opština Paraćin, Dom kulture
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Paljenje strništa i posledice , savetodavac Milanka Miladinović
2. 20:00 do 20:30 Spremanje silaže od kukuruza , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa štetnim posledicama paljenja strništa i kako nakon sušnog perioda spremiti dobro silažu od kukuruza.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.07.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, gazdinstvo Goran Jolović
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Prikaz agrotehnike u zasadu kruške , savetodavac Vesna Vasić

Obilazak ogledne farme sa grupom dece – prikaz agrotehnike u zasadu kruške.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.07.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Svilajnac , opština Svilajnac,
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Prikaz agrotehnike u zasadu kruške , savetodavac Vesna Vasić

Obilazak ogledne farme sa grupom dece – prikaz agrotehnike u zasadu kruške.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 21.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Ćuprija , opština Ćuprija, Vinograd Zlatanović Predraga
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Identifikacija štetnih organizama na vinovoj lozi i mere zaštite , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj radionice je praktično prikazati poljoprivrednim proizvođačima identifikaciju štetnih organizama na vinovoj lozi sa posebnim osvrtom na Flavescense doree i Scaphodeus titanus. Proizvođači će dobiti i preporuke za mere kontrole i zaštite vinove loze.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 25.07.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Jovac , opština Ćuprija,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Hemijska zastita useva paprike , savetodavac Marko Manojlović

Hemijska zastita useva paprike, mere kontrole, plasman proizvoda, tekuci problemi itd.
Koordinator: Marko Manojlović

Izvor: PSSS Jagodina

PSSS Jagodina održala je “Dan polja soje”, na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića u Medveđi.

Prisutni proizvođači su obavešteni od strane savetodavaca zaduženih za ogled sa primenjenom agrotehnikom, a o osobinama sorti iz ogleda upoznati su od strane predstvnika semenskih kuća. Manifestaciju su propratili predstavnici medija.

Koordinator ogleda Miodrag Simić 

Na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe, održan je dan polja suncokreta. Savetodavci su upoznali prisutne proizvođače sa primenjenom agrotehnikom u ogledu, a prisutni predstavnici semenskih kuća sa osobinama hibrida.

Koordinator ogleda Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 17.07.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Striža , opština Paraćin, gazdinstvo Stanojević Mire
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Ružica Đukić

Cilj triine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima MPŠV .
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 18.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Lepojević , opština Rekovac, Gazdinstvo Simić Dejana
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Berba kajsije , savetodavac Vesna Vasić

Cilj radionice- ukazivanje prisutnima na probleme pri organizacji berbe kajsije i prevazilaženje istih.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina