Niš

Dana 22.07.2022. godine, sa početkom u 10:32 održana je tribina, mesto Krušje , opština Aleksinac, Gazdinstvo Pertrović Ljubomira iz Krušja
sa temom:
1. 10:32 do 11:17 Osiguranje useva od prirodnih nepogoda , savetodavac Saša Stanković

Cilj tribine bio je uputiti proizvođače u značaj osiguranja useva od grada, mogućnostima da se od strane MPŠV koriste podsticajna sredstava za osiguranje useva.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 21.07.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Bradarac , opština Aleksinac, Prostorije MZ
sa temama:
1. 09:30 do 10:15 Značaj zaoravanja biljnih ostataka , savetodavac Tanja Petrović
2. 11:14 do 12:01 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Saša Stanković

Predavanje ima za cilj da prisutnim proizvodjacima objasni znacaj zaoravanja biljnih ostataka ,kako brze podspesiti razgradnju i koliko se na taj nacin obogacuje zemljiste sa hranljivim elementima.Proizvodjaci ce biti poznati i sa Tehnologijom proizvodnje lucerke od pravilnog djubrenja u zasnivanju do vremena i nacina setve kao sa pravilnim kosenjem i susenjem lucerke.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 20.07.2022. godine, sa početkom u 13:07 održana je tribina, mesto Pukovac , opština Doljevac, Gazdinstvo Milutina Laketića iz Pukovca
sa temom:
1. 13:07 do 13:58 Osuguranje useva od prirodnih nepogoda , savetodavac Saša Stanković

Cičlj tribine bio je da se ukaže proizvođačima na značaj osiguranja useva na mogućnost podsticaja za osiguranje i načine ostvarivanja prava na podsticaj MPŠV za osiguranje useva od prirodnih nepogoda
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 22.07.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Krušje , opština Aleksinac, Gazdinstvo Pertrović Ljubomira iz Krušja
sa temom:
1. 10:30 do 11:15 Osiguranje useva od prirodnih nepogoda , savetodavac Saša Stanković

Cilj tribine je uputiti proizvođače u značaj osiguranja useva od grada, mogućnostima da se od strane MPŠV koriste podsticajna sredstava za osiguranje useva.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 21.07.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Bradarac , opština Aleksinac, Prostorije MZ
sa temama:
1. 10:30 do 11:15 Znacaj zaoravanja biljnih ostataka , savetodavac Tanja Petrović
2. 11:15 do 12:00 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Saša Stanković

Predavanje ima za cilj da prisutnim proizvodjacima objasni znacaj zaoravanja biljnih ostataka ,kako brze podspesiti razgradnju i koliko se na taj nacin obogacuje zemljiste sa hranljivim elementima.Proizvodjaci ce biti poznati i sa Tehnologijom proizvodnje lucerke od pravilnog djubrenja u zasnivanju do vremena i nacina setve kao sa pravilnim kosenjem i susenjem lucerke.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 20.07.2022. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Pukovac , opština Doljevac, Gazdinstvo Milutina Laketića iz Pukovca
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Osuguranje useva od prirodnih nepogoda , savetodavac Saša Stanković

Cičlj tribine je da se ukaže proizvođačima na značaj osiguranja useva na mogućnost podsticaja za osiguranje i načine ostvarivanja prava na podsticaj MPŠV za osiguranje useva od prirodnih nepogoda
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 14.07.2022, savetodavci PSSS Niš, održali su Dan polja suncokreta u selu Katun, opština Aleksinac, sa početkom od 10 i 30 sati na parceli proizvođača Nešić Alkesandre iz Katuna. Na prezentaciji ogleda suncokreta, proizvođačima su predstavljeni najperspektivniji hibridi suncokreta tri selekcione kuće, Instituta za ratarstvo Novi Sad, Sindžente i Pionira. Prisutni proizvođači su upoznati sa agrotehnikom koja je sprovedena u ogledu i sa agroekološkim uslovima tokom vegetacije suncokreta. Na Danu polja proizvođači su mogli da razmene dosadašnja iskustva i dobijenim rezultatima prinosa u predhodnim godinama.

Izvor: PSSS Niš

Dana 13.07.2022. godine, sa početkom u 10:31 održana je tribina, mesto Miljkovac , opština Niš-Crveni Krst, Gazdinstvo Stojković Gorana iz Miljkovca
sa temom:
1. 10:31 do 11:19 Pravilnik o investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u biljnoj proizvodnji , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj Tribine je da se prisutnim proizvođačima predstavi Pravilnik za investicije u opremu i mehanizaciju uu sektoru biljna proizvodnja.Proizvodjači će biti upoznati sa opštim i posebnim uslovima, vrsti investicije, prihvatljivim troškovima i potrebnoj pratećoj dokumentaciji.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš

Dana 15.07.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Gornja Toponica , opština Niš-Crveni Krst, Gaydinstvo Stefanović Marine iz Gornje Toponice
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Podsticajna sredstva za zasnivanje voćnjaka , savetodavac Saša Stanković


Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 14.07.2022. godine, sa početkom u 14:31 održana je predavanje, mesto Lužane , opština Aleksinac, Prostorije mesne zajednice sela
sa temama:
1. 14:31 do 15:38 Mere nege i dopunske mineralne ishrane useva paprike , savetodavac Saša Stanković
2. 15:40 do 17:12 Značaj zaoravanja žetvenih ostataka i quštenja strništa , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj predavanja bio je da se proizvođačima ukaže na najbitnije agrotehničke mere nege useva paprike i zbog čega treba zaoravati žetvene ostatke i ljuštiti strnište posle žetve.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš