Pirot

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 09:53 održana je radionica, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Dimitrijević Danijela
sa temom:
1. 09:53 do 10:57 Probirna berba maline Polana uz primenu dobre higijenske prakse , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj radionice bio je na praktičan način prikazati prisutnim poljoprivrednim proizvođačima, probirnu berbu maline sorte Polana uz adekvatnu primenu dobre higijenske prakse.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 08:50 održana je radionica, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Slađane Tošić
sa temom:
1. 08:50 do 10:00 Praktičan primer klasiranja i načinom čuvanja belog luka , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači na praktičnom primeru upoznaju sa klasiranjem i načinom čuvanja belog luka.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Kostić Ljubiša
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke , savetodavac Zoran Panajotović

Poseta oglednom gazdinstvu je organizovana sa ciljem da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke (pomotehničke, higijensko-sanitarne i hemijske mere).
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Slađane Tošić
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan primer klasiranja i načinom čuvanja belog luka , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja radionice je da se poljoprivredni proizvođači na praktičnom primeru upoznaju sa klasiranjem i načinom čuvanja belog luka.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 28.07.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Čiflik , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Nikolić Radiše
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja tribine bio je poznati prisutne sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje.
( Sinhronizacija je bila problem za očitavanje i loše veze sa internetom. Ručni je unos, Bogdan je upoznat)
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Dimitrijević Danijela
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Probirna berba maline Polana uz primenu dobre higijenske prakse , savetodavac Goran Svetozarević

Na praktičan način prikazati prisutnim poljoprivrednim proizvođačima, probirnu berbu maline sorte Polana uz adekvatnu primenu dobre higijenske prakse.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Pirot , opština Pirot,
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke , savetodavac Zoran Panajotović

Poseta oglednom gazdinstvu biće organizovana sa ciljem da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke (pomotehničke, higijensko-sanitarne i hemijske mere).
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 25.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Ponor , opština Pirot, Gazdinstvo Đorđević Nebojše
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktičan primer identifikacije štetnih organizama i mere zaštite posle berbe u zasadu višnje , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj ove radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim organizmima koji se najčešće javljaju kod višnje i merama za njihovo suzbijanje, sa akcentom na zaštitu višnje protiv prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 25.07.2022. godine, sa početkom u 08:42 održana je radionica, mesto Mali Suvodol , opština Pirot, Gazdinstvo Manić Valentine
sa temom:
1. 08:42 do 09:44 Adaptacija objekta za krave – praktična rešenja , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj radionice bio je da se prisutnima pokaže prostorno rešenje objekta za krave prilikom adaptacije ( raspored i dimenzije pojedinih delova – hranidbeni hodnik, ležište, kanal za izđubravanje itd. ).
Koordinator: Zoran Nikolić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 28.07.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Čiflik , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Nikolić Radiše
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Goran Svetozarević

Upoznati prisutne sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot