Dogadjanja

Dana 12.08.2022.god.održaće se tradicionalni Dani polja kukuruza, sa početkom u 10 i 30 h u Štitaru, na gazdinstvu Petrović Borisava. Prisutni poljoprivrednici i ostali zainteresovani, biće upoznati sa hibridima različite grupe zrenja od FAO 300-700 iz tri semenske kuće: AS, ZP i RWA. Na licu mesta videće i čuti od predstavnika semenskih kuča o osnovnim osobinama prisutnih hibtoda i kako su se ponašali u istom mikroklimatu. Na osnovu tih informacija mogu da se odluče koje će hibride sejati u sledećoj proizvodnoj godini.

Program

Koordinator Dana polja Svetlana Zlatarić

PSSS Šabac

Dana 12.08.2022.god. PSSS Šabac organizuje tradicionalni dan polja soje na gazdinstvu Siniše Berić u Bogatiću, sa početkom u 9 h. Cilj ove manifestacije je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenjenom agrotehnikom u ogledu i meterološkim podacima u toku vegetacije. Uz prisustvo predstavnika semenskih kuća i savetodavaca predstaviće se proizvodni potencijali različitih sorti soje, kako bi poljoprivredni proizvođači, lakše odabrali sortiment za svoje parcele za narednu setvu. Ovom prilikom pozivamo, osim naših domaćina – semenskih kuća, sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače.

Program i satnicu možete pogledati ovde: program.

Izvor: PSSS Šabac

Dana 09.08.2022.god.  sa početkom u 9 h. PSSS Beograd organizuje tradicionalnu manifestaciju  Dan polja suncokreta na imanju Radmile Milanović u Velikoj Ivanči. Cilj ove manifestacije je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenjenom agrotehnikom u ogledu i meterološkim podacima u toku vegetacije.Uz prisustvo predstavnika semenskih kuća i savetodavaca predstaviće se proizvodni potencijali različitih sorata suncokreta, kako bi poljoprivredni proizvođači, lakše odabrali sortiment za svoje parcele za narednu setvu.

U prilogu Vam dostavljamo pozivnicu i spisak sorti.

Koordinator ogleda Dragana Stoiljković,saradnici Miloš Nikoletić i Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd

 

PSSS Novi Pazar je dana 02.08.2022 godine u utorak sa početkom od 11.00 časova na gazdinstvu Ibrović Safet selo Ponorac, opština Sjenica održala manifestaciju: „ Dan Polja ozimih strnih žita“. Manifestaciji je prisustvovao veći broj zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača, predstavnici semenskih kuća čije je seme zastupljeno u ogledu, gosti iz rukovodećih institucija, kao i predstavnici lokalnih samouprava i predsednici poljoprivrednih udruženja.

U ogledu je bilo zastupljeno 22 sorte iz tri semenske kuće. Prisutnima su prezentovane sorte koje su u ovoj specifično sušnoj godini bile zastupljene u ogledu. Nakon toga nastavljeno je druženje uz razgovor o aktuelnostima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rukovodilac ogleda Ejupović Smail, master ing.

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 28.07.2022 godine na ekonomij srednje poljoprivredne škole Radoš Jovanović-Selja u Prokuplju, ulica Hisarska bb,PSS Prokuplje održala je tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Na oglednoj parceli zastupljeni  su hibridi 4 semenske kuće i to: LG: LG 31545; LG 31555; LG  Invador; LG  Lineade; LG  31390 AS: AS 54; AS 72; AS 201 BC: BC418b;BC Riđan; BC Pajdaš PIONEER: P 0856.

Prisutni poljoprivredni proizvođači bili su upoznati sa agrotehnikom kao i karakteristikama hibrida.

Koordinator: Radovan Bjelica
Saradnici na ogledu: Petković Aleksandar i Davidović Tanja

 

Izvor: PSSS Prokuplje

PSSS NP obaveštava sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače kao i relevantne institucije da će se dana 02.08.2022.god.  u utorak  sa početkom od 11:00 časova na gazdinstvu Ibrović Safet, selo Ponorac, (pored puta Sjenica-Ivanjica) opština Sjenica,  održati manifestacija: „Dan polja ozimih strnih žita“.

Program

Rukovodilac ogleda:  Ejupović Smail master ing.

Izvor: PSSS Novi Pazar

 

 

Dana 21.07.2022.godine PSSS Kosovska Mitrovica je održala Dan Polja smeše sejanih trava na gazdinstvu Bošković Miloša u mesto Dobrava, opština Leposdavić.

Na ovoj manifestaciji je prisustvovalo 16 poljoprivrednih proizvođača.U ogledu su zastupljene smeše trava Instituta za krmno bilje iz Kruševca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.Cilj postavljenja ovog ogleda je bio uspešnost gajenja ovih smeša trava na našem proizvodnom području.Kvalitet (hemiski sastav) će biti ispitan u Institutu za krmno bilje 

iz Kruševca,koji će biti prezentovan kao i ostalo poljoprivrednim proizvođačima na Zimskoj školi u toku godine.Zbog visokih temperatura bio je izostanak većeg broja proizvođača.

 Koordinator: Zoran Milosavljević savetodavac ratarstva

Dana 28.07.2022 godine na ekonomij srednje poljoprivredne škole Radoš Jovanović-Selja u Prokuplju, ulica Hisarska bb sa početkom u 9:00h, PSS Prokuplje održaće tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Na oglednoj parceli je posejani  su hibridi 4 semenske kuća i to: LG: LG 31545; LG 31555; LG  Invador; LG  Lineade; LG  31390 AS: AS 54; AS 72; AS 201 BC: BC418b;BC Riđan; BC Pajdaš PIONEER: P 0856

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa agrotehnikom kao i karakteristikama hibrida. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovoj manifestaciji .

Pozivnica

Koordinator: Radovan Bjelica
Saradnici na ogledu: Petković Aleksandar i Davidović Tanja

PSSS Jagodina održala je “Dan polja soje”, na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića u Medveđi.

Prisutni proizvođači su obavešteni od strane savetodavaca zaduženih za ogled sa primenjenom agrotehnikom, a o osobinama sorti iz ogleda upoznati su od strane predstvnika semenskih kuća. Manifestaciju su propratili predstavnici medija.

Koordinator ogleda Miodrag Simić 

Na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe, održan je dan polja suncokreta. Savetodavci su upoznali prisutne proizvođače sa primenjenom agrotehnikom u ogledu, a prisutni predstavnici semenskih kuća sa osobinama hibrida.

Koordinator ogleda Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina