Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba Kruševac radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.
 
Područje rada Poljoprivredne stručna službe Kruševac su područja opština Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Brus i Trstenik koje pokrivaju površinu od  569.826 ha, ukupna obradiva površina  je 159.777 ha, od toga ratarstvo i povrtarstvo 92.031 ha, voćarstvo i vinogradarstvo 24.218 ha i ostalo 266.800ha.
 
Agro-ekološki uslovi našeg područja omogućavaju raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji. Ravničarski deo koji zaokružuju vodotoci reka Zapadne Morave, Rasine, Južne i Velike Morave karakteriše povrtarska i ratarska proizvodnja. Proizvodnja sadnog materijala voćaka i vinove loze ovog kraja nadaleko je poznata i pretežno locirana u atarima sela na levoj strani Zapadne Morave od Trstenika do Stalaća. Brežuljkasti delovi kruševačke i trsteničke kotline idealni su za proizvodnju voća i grožđa. Župa Aleksadrovačka jedan je od bisera rasinskog okruga i čuvena je po dugoj tradiciji u gajenju vinove loze i proizvodnji dobrih vina. Brdsko-planinski predeli na obroncima planina Kopaonik i Jastrebac karakteristični su po stočarskoj proizvodnji i proizvodnji maline i kupine.
 
Rad naše službe se odvija po tačno utvrđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga       10 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 1 diplomirani inženjer tehnologije za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, 2 inženjera poljoprivredno-prehrambene tehnologije. Služba poseduje potrebnu laboratorijsku opremu, odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, vozila i informacioni sistem.
 
Rad naše službe podeljen je po odsecima i to:

    • Služba za stočarstvo
    • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    • Služba za ratarstvo
    • Služba za zaštitu bilja
    • Agroekonomija
    • Laboratorija za ispitivanje
    • Poljoprivredna apoteka
     
Služba za stočarstvo

    • Unapređenje genetskog potencijala gajenih životinja
    • Organizuje rad i vrši nadzor u vođenju matične evidencije,selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
    • Organizovanje selekcijskih smotri,stočarskih izložbi
    • Primena stručnih mera za unapređenje stočarstva
    • Pružanje stručnih saveta(bilteni,TV i radio informisanje)
     
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

    • Uvođenje savremenih tehnologija proizvodnje voća i grožđa kroz savetodavni rad sa odabranim gazdinstvima i drugim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima
    • Davanje preporuka za đubrenje višegodišnjih zasada na osnovu analize plodnosti zemljišta
    • Sprovođenje postupaka geografske zaštite vina i rakije
    • Stručna kontrola proizvodnje sadnica ruža
    • Aprobacija (kontrola sortne čistoće)u proizvodnji sadnog materijala na zahtev proizvođača
    • Pomoć u izradi elaborata za podizanje višegodišnjih zasada
    • Pomoć u izradi elaborata za zaštitu geografskog porekla vina i rakije.
     
Služba za ratarstvo

    • Kontrola semenskog i sadnog materijala
    • Sprovođenje sistemske kontrole zemljišta
    • Postavljanje makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz,pšenica,ječam,tritikale)
    • Preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
    • Preporuke za đubrenje
    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Program kalcifikacije kiselih zemljišta

Služba za zaštitu bilja

    • Kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
    • Zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
    • Praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
    • Pružanje stručnih saveta (bilteni,sredstva javnog infomisanja)
    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Agroekonomija

    • Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u realizaciji određenih prava
    • Pružanje pomoći oko izrade ‘’Biznis planova”
    • Pružanje pomoći oko izrade kalkulacija za određene linije proizvodnje
    • Pružanje uluga oko izrade investicionih programa i njihova ekonomska opravdanost
    • Pomoć u formiranju i radu udruženja i zemljoradničkih zadruga
    • Edukacija poljoprivrednih proizvođača o seoskom turizmu,geografskoj zaštiti poljoprivrednih proizvoda,marketing i dr.u delokrugu agroekonomije
     
Laboratorija za ispitivanje
Laboratoriji Poljoprivredne stanice Kruševac dodeljena je akreditacija decembra  2005.godine. Obim akreditacije obuhvata metode fizičko-hemijskog ispitivanja alkoholnih pića,vina i sirća i agrohemijskog ispitivanja zemljišta
 
Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično sa tržišta pružanja komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom Poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede RS.