Category: PSSS Vranje
Strana 1 od 22
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Mikotoksini u mleku - Robert Širtov
2. Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke penetrometrom - Nebojša Mladenović
3. Poljski ogledi paprike u savetodavnom radu na terenu - Nada Lazović Đoković
4  Kalemljenje trešnje na spavajući pupoljak - Suzana Jerkić
5. Kukuruzni plamenac (Ostrinianubilalis) - Dejan Mujakić
6. Zaoravanje strnjišta kao direktna mera suzbijanja korova - Marija Janjić
7. Rano nadimanje sira - Srđan Zafirović

Date 2020-08-28
File Size 2.1 MB
Download 3

1.Zasušivanje krava i mlečnost u narednoj laktaciji - Robert Širtov
2.Upis u vinarski registar - Nebojša Mladenović
3.Krivljenje plodova i suva trulež vrha paprike - Nada Lazović Đoković
4 Letnja rezidba trešnje - Suzana Jerkić
5.Veliki problem u povrtarskoj proizvodnji - Tripsi (Thrips spp.) - Dejan Mujakić
6.Značaj agrohemijske analize zemljišta - Marija Janjić
7.Fitoplazma listova vinove loze – candidatus phytopasma vitis - Mica Stajić

Date 2020-07-27
File Size 2.25 MB
Download 12

1.Utvrđivanje momenta berbe voća za proizvodnju rakije - Suzana Jerkić,
2.Primena pomotehničkih mera u zasadu jagode nakon berbe - Nebojša Mladenović
3.Prozvodnja kasnog kupusa - Nada Lazović Đoković,
4.Mastitis i ekonomske štete u mlečnom govedarstvu - Robert Širtov,
5.Problem u proizvodnji voća - voćna mušica Drosophila Suzukii - Dejan Mujakić,
6.Nega i zaštita useva lucerke - Marija Janjić,
7.Višegodišnji problem masovnog širenja ambrozije - Ambrosiaartemisifolia L. na našem terenu - Mica Stajić, stručni saradnik.

Date 2020-06-25
File Size 2.29 MB
Download 17


1.  Korona virus kod domaćih životinja-Robert Širtov
2. Navodnjavanje kupine - mr Nebojša Mladenović
3. Neven - Nada Lazović Đoković
4.Kako do boljeg kvaliteta mleka u letnjem periodu- Srđan Zafirović
5. Folijarna prihrana voća- Suzana Jerkić
6.  Podosphaera leucotricha- Dejan Mujakić
7. Provetravanje plastenika do optimalne mikroklime- Marija Janjić .
8. Fitopatogene bakterije izuzetno opasne u proizvodnji paprike- Mica Stajić

Date 2020-05-27
File Size 2.26 MB
Download 20

1. Porođaj kod krava - Robert Širtov,
2. IPARD - mera 7 „diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“ - Nebojša Mladenović,
3. Mere nege rasada - Nada Lazović Đoković,
4. Kokcidioza pilića - Srđan Zafirović,
5. Zaštita kruške i jabuke - Dejan Mujakić,
6. Šta sa prvim otkosom lucerke - Srđan Zafirović,
7. Mrka ili smeđa trulež koštičavog voća - Mica Stajić, stručni saradnik,
8. Đubrenje zasada višnje u toku vegetacije azotnim mineralnim đubrivima - Suzana Jerkić

Date 2020-04-24
File Size 2.08 MB
Download 33

 1.Preparati hlora i dezinfekcija - Robert Širtov,

2.Uticaj ekoloških faktora na diferenciranje cvetnih začetaka u pupoljcima - Nebojša Mladenović,

3.Primena đubriva - značaj merenja pH vrednosti zemljišta - Nada Lazović Đoković,

4.Nepravilna primena pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji - Dejan Mujakić,

5.Priprema plastenika za rasađivanje paprike i paradajza - Mica Stajić,

6.Đubrenje vinove loze - Suzana Jerkić

Date 2020-03-23
File Size 2.53 MB
Download 44

1.Problemi u proizvodnji krvljeg mleka na teritoriji Pčinjskog okruga   -  Robert Širtov
2.Osnovni princip rezidbe vinove loze za rod  -   Mr Nebojša Mladenović
3.Prihrana ozimih strnih žita u 2020 godini  -   Nada Lazović Đoković
4.Rekonstrukcija krošnje kod tršnje  -   Suzana Jerkić
5.Glodari kao problem u ratastvu  -  Dejan Mujakić
6.Letimični pregled pčela   -   Srdjan Zafirović
7.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća- Mica Stajić

Date 2020-02-26
File Size 2.63 MB
Download 39

1.Seoski turizam i IPARD program – šansa za posao - Robert Širtov,
2.Uslovi za zasnivanje organske proizvodnje - Suzana Jerkić,
3.Upis prozvođača grožđa u vinogradarski registar - Nebojša Mladenović,
4.Najčešće povrtarske greške na poljima Pčinjskog okruga - Nada Lazović Đoković,
5.Pythium problem u proizvodnji rasada - Dejan Mujakić,
6.Mrka trulež krtola krompira i bakterijsko uvenuće krompira i paradajza - Ralstoniasolanacearum - Mica Stajić,
7.Nega jagnjadi - Srdjan Zafirović.

Date 2020-01-27
File Size 2.44 MB
Download 47

1.Poljoprivredne zadruge i njihov značaj- Robert Širtov,
2.Formiranje cvetnih pupoljaka kod voćaka-Suzana Jerkić,
3.Pravilan razmak između sadnica i broj sadnica po hektaru pri podizanju zasada
4.dunje-Nebojša Mladenović,
5.Primenjene tehnologije novih sorti i hibrida paprike na oglednom polju PSSS Vranje- Nada Lazović Đoković
6.Ishrana jabučastog voća-Dejan Mujakić
7.Bolesti rasada povrća-Mica Stajić
8.Aktuelni javni poziv za meru 3 IPARD programa-Robert Širtov

Date 2019-12-31
File Size 2.4 MB
Download 64

1. Izbor sadnica oraha za sadnju - Suzana Jerkić

2. Pravilna priprema loznih kalemova za sadnju - Nebojša Mladenović

3. Priprema plastenika za sledeću proizvodnu sezonu - Nada Lazović Đoković

4. Zaštita vinove loze - Phomopsis viticola - Crna pegavost (Ekskorioza) - Dejan Mujakić

5. Phytophthoracactorum – Vlažna trulež korenovog vrata jabuke - Mica Stajić

6. Razvoj seoskog turizma i Mera7 IPARD II programa EU - Robert Širtov

Date 2019-11-28
File Size 2.28 MB
Download 60