Category: PSSS Kragujevac
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Limuzin-tovna rasa goveda- Goran Joksic
2.Štetočina koja može desetkovati rod kupusa- Lidija Vulovic
3.Gajenje boranije -Ljiljana Vuksanovic
4.Higijena muznog aparata -Violeta Petrovic Lukovic
5.Podsticaji ministarstva poljoprivrede u sektoru proizvodnje vina- Milos Jelic
6.Šupljikavost lista i krastavost ploda kajsije- Marija Ivanovic
7.Povrede na vinovoj lozi izazvane visokim temperaturama - Danko Petrovic
8.Osnovna principi na kojima počiva poslovanje zadruga- Suzana Neskovic

Date 2020-08-05
File Size 3.09 MB
Download 9

1.Gajenje lešnika-Biljana Milosavljević
2.Faza sazrevanja grožđa-Biljana Milosavljevi
3.Seoski turizam i minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje treba da ispuni seosko turističko domaćinstvo-Miloš Jelić
4.Holštajn-frizijska rasa goveda-Goran Joksić
5.Značaj primene fosfora u ishrani pšenice-Ljiljana Vuksanović
6.Vanessa cardui-Stričkov šarenjak-Marija Ivanović
7.Virusne bolesti životinja-Violeta Petrović-Luković
8.Kardinal-Danko Petrović
9.Razvoj seoskog turizma preko IPARD podsticaja-Stefanija Anđelković
10.Mesto žena preduzetnica u Srbiji-Suzana Nešković
11.Izazovi za preduzetnice-Suzana Nešković

Date 2020-07-02
File Size 3.08 MB
Download 29

1.Uticaj visoke i niske temperature na domaće životinje -Goran Joksić
2.Metode proređivanja plodova breskve-Biljana Milosavljević
3.Tetanus-Goran Joksić
4.Breskvin smotavac-Goran Varjačić
5.Crna pegavost kupusa-Goran Varjačić
6.Plamenjača kupusa-Goran Varjačić
7.Stanje ozimih i jarih ratarskih useva u aprilu i maju 2020 godine-Ljiljana Vuksanović
8.Zelena rezidba-lačenje-Danko Petrović
9.Higijena štale-Violeta Petrović-Luković
10.Zelelena (povrtna stenica)-Marija Ivanović
11.Štetočine koje srećemo svuda oko nas-Lidija Vulović
12.Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajeza investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla-Miloš Jelić
13.Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. god. -Stefanija Anđelković
14.Preventivnim merama protiv crne pegavosti suncokreta-Marija Ivanović

Date 2020-06-17
File Size 3.09 MB
Download 17
  1. Subvencinisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama - Stefanija Anđelković
  2. Uloga plodoreda u zaštiti bilja - Lidija Vulović
  3. Istorija parcele na kojoj se podiže zasad - Danko Petrović
  4. Razvoj zadrugarstva u Srbiji - Suzana Nešković
  5. Sporedni proizvodi u ishrani stoke - Goran Joksić
  6. Proizvodnja i rezidba kupine - Biljana Milosavljević
  7. Oprez, pri kombinovanju pesticida - Lidija Vulović
  8. Đubrenje ječma - Ljiljana Vuksanović
  9. Somatske ćelije u mleku - Violeta Petrović-Luković
  10. Pomoć poljoprivredi zbog virusa COVID-19  - Miloš Jelić
Date 2020-06-02
File Size 3.32 MB
Download 14

1.Silo-objekti-Goran Joksić
2.Lešnikov surlaš-Goran Varjačić
3.Bakterijske bolesti leske-Goran Varjačić
4.Virus kamenitosti plodova kruške-Marija Ivanović
5.Nozemoza (Nosemosis)-Violeta Petrović-Luković
6.Dijagnostikovanje metaboličkih poremećaja krava-Violeta Petrović-Luković
7.Mešovita rezidba vinove loze-Danko Petrović
8.Podsticaji za premiju osiguranja useva u poljoprivredi-Miloš Jelić
9.Značaj primene bakterizacije u proizvodnji lucerke-Suzana Nešković
10.Načini uzorkovanja zemljišta-Suzana Nešković
11.Izbor mesta, položaja i zemljišta za podizanje zasada maline-Biljana Milosavljević
12.Izmene pravilnika o podsticajima za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje-Stefanija Anđelković
13.Setva jarih useva-Ljiljana Vuksanovic

Date 2020-03-31
File Size 3.31 MB
Download 35

1.Trihineloza-Violeta Petrović-Luković
2.Upis u vinogradarski registar-Biljana Milosavljević
3.Prihrana pšenice-Ljiljana Vuksanović
4.Aberdin-angus-Goran Joksic
5.Transport vinskog grožđa-Danko Petrović
6.U zasadima breskve i nektarine preventiva je najvažnija-Lidija Vulović
7.Crna i žuta šljivina osa-Marija Ivanović
8.Mere podsticaja ruralnog razvoja u 2020. godini-Miloš Jelić
9.Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla-Stefanija Anđelković

Date 2020-03-10
File Size 3.04 MB
Download 31

1.Tov teladi-Goran Joksić
2.Trulež korena voćaka i vinove loze (Armillaria mellea)-Marija Ivanović
3.Uredba o raspodeli sredstava direktnih plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. god.-Miloš Jelić
4.Kajsija-Biljana Milosavljević
5.Seme i setva u organskom povrtarstvu-Ljiljana Vuksanović
6.Dokumentacija neophodna za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora u 2020. god.-Stefanija Anelković
7.Korišćenje silaže u ishrani krava-Violeta Petrović Luković
8.Kovrdžavost lista breskve-Goran Varjačić
9.Prevazilaženje postojećih problema u agraru-Suzana Nešković
10.Priprema zemljišta za podizanje vinograda-Danko Petrović
11.Zaštita ozimih strnih žita od sitnih glodara-Lidija Vulović

Date 2020-03-10
File Size 3.06 MB
Download 30

1.Agroekološki uslovi gajenja dunje-Bilјana Milosavlјević
2.Rasa svinja hempšir-Goran Joksić
3.Koncentracija masti i proteina u mleku-Violeta Petrović-Luković
4.Varooza-Violeta Petrović-Luković
5.Ljuštenje strništa-Ljilјana Vuksanović
6.Konjički sport-Goran Joksić
7.Značaj ograđivanja višegodišnjih zasada-Danko Petrović
8.Olovna bolest-Marija Ivanović
9.Biznis plan i njegovi sastavni delovi-Miloš Jelić

Date 2019-12-31
File Size 2.93 MB
Download 58


1.Zaštita voća od srna i glodara-Goran Varjačić
2.Zlatasto žutilo vinove loze-Flavenscense doree (FD)-Lidija Vulović
3.Agrotehničke mere za suzbijanje divljeg sirka-Ljiljana Vuksanović
4.Cikade i vaši na strnim žitima-Marija Ivanović
5.Zaštititi voćke od izmrzavanja-Biljana Milosavljević
6.Podrivanje zemljišta u višegodišnjim zasadima-Danko Petrović
7.Agroekološki uslovi za gajenje badema-Danko Petrović
8.Promena pravilnika u Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima u 2019. godini-Steanija Anđelković
9.Dokumentacija neophodna uz prijavu na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima u 2019. godini-Stefanija Anđelković
10.Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede-Miloš Jelić

Date 2019-12-17
File Size 3.03 MB
Download 50


1.Sporedni proizvodi u ishrani stoke -Goran Joksić
2.Sve potiče od semena-Lidija Vulović
3.Priprema skladišta za novi rod kukuruza-Lidija Vulović
4.Romanovska ovca- Goran Joksić
5.Preduslovi za uspešnu setvu ozimih strnina-Ljiljana Vuksanović
6.Fitogeni aditivi- Violeta Petrović-Luković
7.Raspisan je konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima- Miloš Jelić
8.Fiksni i varijabilni troškovi- Suzana Nešković
9.Višnja kao veoma rentabilna voćka- Biljana Milosavljević
10.Uputstvo primene pesticida-Goran Varjačić
11.Četvrti javni poziv za IPARD podsticaje za nabavku novog traktora-
12.krajnji rok za prijavu do 25. novembra 2019. godine-Stefanija Anelković
13.Potrebni uslovi za IPARD podsticaje za nabavku novog traktora-Stefanija Anđelković

Date 2019-11-12
File Size 3.01 MB
Download 138