Category: PSSS Kragujevac
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Penzijsko invalidsko osiguranje poljoprivrednika-Miloš Jelić
2.Seoski turizam uz podršku evropske unije-Miloš Jelić
3.Belgijska plavobela rasa goveda-Goran Joksić
4.Obična kruškina buva-Goran Varjačić
5.Osnovna svojstva zemljišta u Šumadiji-Suzana Nešković
6.Mirovanje biljaka tokom zimskog perioda-Danko Petrović
7.Bakterije u biljnom svetu-izvori infekcije-Marija Ivanović
8.Bakterije u biljnom svetu-izvori infekcije-Marija Ivanović
9.Skap projekart-Stefanija Anđelković
10.Poboljšana piramidalna kruna kao najbolji uzgojni oblik za šljivu-Biljana Milosavljević
11.Propusti u lucerištu-Ljiljana Vuksanović

Date 2021-01-04
File Size 3.17 MB
Download 1

1.Sjenička oplemenjena ovca-Goran Joksić
2.Zaštita voća od divljači i glodara-Goran Varjačić
3.Čuvanje voća u hladnjači-Danko Petrović
4.Domaći brdski konj-Violeta Petrović-Luković
5.Bakarni tretman u fazi mirovanja, nezamenjiva mera u višegodišnjim zasadima-Lidija Vulović
6.Važna agrotehnička mera u fazi mirovanja-Lidija Vulović
7.Značaj sprovođenja agrotehničkih mera u suzbijanju fitopatogenih bakterija-Marija Ivanović
8.IPARD-mera 1-Miloš Jelić
9.Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića-Stefanija Anđelković
10.Pozitivno uzajamno dejstvo zelenišnog i stajskog đubriva-Suzana Nešković
11.Stanje oraničnih obradivih površina u šumadijskom regionu-Suzana Nešković
12.Đubrenbje zasada krušaka-Biljana Milosavljević
13.Suzbijanje insekata u skladištima zrnaste robe-Goran Varjačić
14.Setva pšenice u Šumadiji 2020. godine-Ljiljana Vuksanović

Date 2020-12-01
File Size 3.33 MB
Download 15
 1. Crna pegavost paradajza-Lidija Vulović
 2. Antraknoza paprike-Lidija Vulović
 3. Sejati samo deklarisano seme pšenice-Ljiljana Vuksanović
 4. Bolest korena na koju treba obratiti pažnju-Marija Ivanović
 5. Koncentracije magnezijuma i neorganskog fosfora u krvi i mleku-Violeta Petrović-Luković
 6. Koncentracije kalcijuma u krvi i mleku-Violeta Petrović-Luković
 7. Jesenje đubrenje voćaka-Biljana Milosavljević
 8. Objekti za individualno držanje priplodnih krmača-Goran Joksić
 9. Rezidba oraha tokom formiranja krune-Danko Petrović
 10. Podsticaji za preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu-Stefanija Anđelković
 11. Osnovna obrada u ratarskoj proizvodnji-Suzana Nešković
Date 2020-10-30
File Size 3.21 MB
Download 17

1.Značaj siliranja -Goran Joksić
2.Pravo je vreme za berbu kukuruza, skladištenje i priprema za setvu ozimih useva- Ljiljana Vuksanović
3.Presovanje grožđa- Danko Petrović
4.Infekcija pre berbe-ekonomski najznačajniji gubici posle- Marija Ivanović
5.Rizici u poljoprivredi -Miloš Jelić
6.Organaska proizvodnja- Miloš Jelić
7.Finansijska podrška kroz otkuptrišnih viškova tovnih junadi -Stefanija Anđelković
8.Besplatna kontrola plodnosti zemljišta za 2020. godinu (za registrovana poljoprivredna gazdinstva)- Suzana Nešković
9.Zasnivanje zasada drena -Biljana Nilosavljević

Date 2020-10-02
File Size 2.95 MB
Download 22

1.Identifikacija rejona i izbor parcele za organsku proizvodnju vinove loze - Biljana Milosavljević
2.Svarljivost hraniva- Goran Joksić
3.Perspektiva u zaštiti bilja - Goran Varjačić
4.Važno pravilo rukovanja pesticidima - Goran Varjačić
5.Totalni herbicidi u strništima- Goran Varjačić
6.Spaljivanje strništa je tetno i zakonom zabranjeno- Izvor MPŠV
7.Dezinfekcija vimena- Violeta Petrović-Luković
8.Mehanizovana berba jabučastog i koštičavog voća- Biljana Milosavljević
9.Kukuruzni plamenac- Marija Ivanović
10.Subvencije-sertifikacijesistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla - Stefanija Anđelković
11.Podsticaji za regresiranje osiguranja useva, plodova i životinja- Stefanija Anđelković
12.Značaj Prognozno-izveštajne službe srbije- Suzana Nešković

Date 2020-09-30
File Size 3.06 MB
Download 17

1.Limuzin-tovna rasa goveda- Goran Joksic
2.Štetočina koja može desetkovati rod kupusa- Lidija Vulovic
3.Gajenje boranije -Ljiljana Vuksanovic
4.Higijena muznog aparata -Violeta Petrovic Lukovic
5.Podsticaji ministarstva poljoprivrede u sektoru proizvodnje vina- Milos Jelic
6.Šupljikavost lista i krastavost ploda kajsije- Marija Ivanovic
7.Povrede na vinovoj lozi izazvane visokim temperaturama - Danko Petrovic
8.Osnovna principi na kojima počiva poslovanje zadruga- Suzana Neskovic

Date 2020-08-05
File Size 3.09 MB
Download 31

1.Gajenje lešnika-Biljana Milosavljević
2.Faza sazrevanja grožđa-Biljana Milosavljevi
3.Seoski turizam i minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje treba da ispuni seosko turističko domaćinstvo-Miloš Jelić
4.Holštajn-frizijska rasa goveda-Goran Joksić
5.Značaj primene fosfora u ishrani pšenice-Ljiljana Vuksanović
6.Vanessa cardui-Stričkov šarenjak-Marija Ivanović
7.Virusne bolesti životinja-Violeta Petrović-Luković
8.Kardinal-Danko Petrović
9.Razvoj seoskog turizma preko IPARD podsticaja-Stefanija Anđelković
10.Mesto žena preduzetnica u Srbiji-Suzana Nešković
11.Izazovi za preduzetnice-Suzana Nešković

Date 2020-07-02
File Size 3.08 MB
Download 57

1.Uticaj visoke i niske temperature na domaće životinje -Goran Joksić
2.Metode proređivanja plodova breskve-Biljana Milosavljević
3.Tetanus-Goran Joksić
4.Breskvin smotavac-Goran Varjačić
5.Crna pegavost kupusa-Goran Varjačić
6.Plamenjača kupusa-Goran Varjačić
7.Stanje ozimih i jarih ratarskih useva u aprilu i maju 2020 godine-Ljiljana Vuksanović
8.Zelena rezidba-lačenje-Danko Petrović
9.Higijena štale-Violeta Petrović-Luković
10.Zelelena (povrtna stenica)-Marija Ivanović
11.Štetočine koje srećemo svuda oko nas-Lidija Vulović
12.Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajeza investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla-Miloš Jelić
13.Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. god. -Stefanija Anđelković
14.Preventivnim merama protiv crne pegavosti suncokreta-Marija Ivanović

Date 2020-06-17
File Size 3.09 MB
Download 36
 1. Subvencinisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama - Stefanija Anđelković
 2. Uloga plodoreda u zaštiti bilja - Lidija Vulović
 3. Istorija parcele na kojoj se podiže zasad - Danko Petrović
 4. Razvoj zadrugarstva u Srbiji - Suzana Nešković
 5. Sporedni proizvodi u ishrani stoke - Goran Joksić
 6. Proizvodnja i rezidba kupine - Biljana Milosavljević
 7. Oprez, pri kombinovanju pesticida - Lidija Vulović
 8. Đubrenje ječma - Ljiljana Vuksanović
 9. Somatske ćelije u mleku - Violeta Petrović-Luković
 10. Pomoć poljoprivredi zbog virusa COVID-19  - Miloš Jelić
Date 2020-06-02
File Size 3.32 MB
Download 35

1.Silo-objekti-Goran Joksić
2.Lešnikov surlaš-Goran Varjačić
3.Bakterijske bolesti leske-Goran Varjačić
4.Virus kamenitosti plodova kruške-Marija Ivanović
5.Nozemoza (Nosemosis)-Violeta Petrović-Luković
6.Dijagnostikovanje metaboličkih poremećaja krava-Violeta Petrović-Luković
7.Mešovita rezidba vinove loze-Danko Petrović
8.Podsticaji za premiju osiguranja useva u poljoprivredi-Miloš Jelić
9.Značaj primene bakterizacije u proizvodnji lucerke-Suzana Nešković
10.Načini uzorkovanja zemljišta-Suzana Nešković
11.Izbor mesta, položaja i zemljišta za podizanje zasada maline-Biljana Milosavljević
12.Izmene pravilnika o podsticajima za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje-Stefanija Anđelković
13.Setva jarih useva-Ljiljana Vuksanovic

Date 2020-03-31
File Size 3.31 MB
Download 61