Category: PSSS Negotin
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Šljiva - (berba, transport,pakovanje, prerada) - Zorica Petkanić
2. Kalemljenje voćaka - Dejan Stefanović
3. Zašto treba sejati uljanu repicu - Vladica Stefanović
4. Jogurt - Dragan Radosavljević
5. Mere  suzbijanje korova na strništu - Nenad Ilić
6. Cikada maline i kupine iz grupe Cicadetta montana - Slavica Svetozarević
7. Negativne posledice spaljivanja žetvenih ostataka - Vladimir Stanković
8. Osnovni principi integralne biljne proizvodnje - Vladica Gavrilović
9. Način i dubina sadnje vinove loze - Teodor Prvulović
10. Upis u vinogradarski registar - Teodor Prvulović

Date 2020-09-01
File Size 4.83 MB
Download 4

1. Diverzifikacija prihoda ruralnih domaćinstava - Zorica Petkanić
2. Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina - Dejan Stefanović
3. Štetne posledice paljenja strnjike - Vladica Stefanović
4. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u svinjarstvu - Dragan Radosavljević
5. Žilogriz- Nenad Ilić
6. Pegavost lista višnje i trešnje - Bojana Filidžanović
7. Kukuruzni plamenac - Slavica Svetozarević
8. Javni poziv za IPARD podsticaje u okviru mere 7 - Vladimir Stanković
9. Preporuke za proizvodnju kupusa - Vladica Gavrilović

Date 2020-08-04
File Size 2.3 MB
Download 17

1. Objavljen Javni poziv za IPARD podsticaje Mera 7 – Ruralni turizam - Dejan Stefanović
2. Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla -  - Vladica Stefanović
3. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze - Vladimir Stanković
4. Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina - Zorica Petkanić
5. Gubar (Lymantria dispar) - Nenad Ilić
6. Kvalitet sirovog mleka - Dragan Radosavljević
7. Lozna podloga Kober 5BB - Teodor Prvulović
8. Priprema zemljista za podizanje zasada oraha  - Teodor Prvulović
9. Phytophthora infestans-plamenjača krompira - Bojana Filidžanović
10. Ambrozija najzastupljeniji korov na njivama - Slavica Svetozarević
11. Saveti za proizvodnju kukuruza šećerca - Vladica Gavrilović

Date 2020-07-01
File Size 5.14 MB
Download 14


1.IPARD program - Vladica Gavrilović
2.Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja - Zorica Petkanić
3.Broj somatskih ćelija u mleku - Dragan Radosavljević
4.Principi higijenskih postupaka u proizvodnji mleka - Dragan Radosavljevic
5.Određivanje potrebne količine preparata - Teodor Prvulović
6.Mycosphaerella fragariae - Bojana Filidžanović
7.Trulež korena drvenastih biljaka  - Nenad Ilić
8.Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela - Vladimir Stanković
9.Žitne stenice - Slavica Svetozarević
10.Objavljen IPARD pravilnik za Meru 7 – ruralni turizam - Dejan Stefanović
11.Raspisan Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji - Vladica Stefanović

Date 2020-06-02
File Size 5.26 MB
Download 24

1. UREDBA o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 - Dejan Stefanović
2. UREDBA o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV - Vladica Stefanović
3. Olakšana procedura za isplatu subvencija na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji  - Vladimir Stanković
4. Obaveštenje - prodaja polj.proizvoda - Zorica Petkanić
5. Мere  zaštite  suncokreta - Nenad Ilić
6. Lema melanopus L. - Bojana Filidžanović
7. Gajenje belog luka - Vladica Gavrilović
8.  Plamenjača suncokreta - Slavica Svetozarević

Date 2020-05-04
File Size 4.43 MB
Download 29

1.Važna obaveštenja za poljoprivrednike tokom vanrednog stanja - Vladica Gavrilović
2.Saopštenje za poljoprivreden proizvođače - Dejan Stefanović
3.Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu za poljoprivredna gazdinstva elektrifikaciju polja - Vladica Stefanović
4.Značaj agrohemijske analize zemljišta  - Vladimir Stanković
5.Crna i žuta šljivina osa - Slavica Svetozarević
6.Rogač šljive - Bojana Filidžanović
7.Krčenje  i raščišćavanje zemljišta za podizanje vinograda - Teodor Prvulović
8.SKOČIBUBE-žičnjaci - Nenad Ilić
9.Pravo vreme za drugo pretakanje vina - Zorica Petkanić
10.Alpska koza, alpina i sanska koza-karakteristike - Dragan Radosavljević

Date 2020-03-23
File Size 4.23 MB
Download 34

1. IPARD II - Vladica Stefanović
2. Agromelioracije zemljišta - Vladica Gavrilović
3.Zašto organska proizvodnja u Srbiji? - Dejan Stefanović
4. Vitamini u ishrani preživara (Vitamini rastvorljivi u vodi) - Dragan Radosavljević
5. Siva pegavost lista pšenice (Septorioza pšenice) - Slavica Svetozarević
6. Kako  sprečiti kovrdžavost lista breskve? - Bojana Filidžanović
7. Sušenje grančica koštičavog voća (Monilinia spp) - Nenad Ilić
8. Komovica  rakija od komine - Zorica Petkanić
9. Negativan uticaj teških metala na biljni svet - Vladimir Stanković
10. Rigolovanje – duboka obrada zemljišta - Teodor Prvulović
11. Lozna podloga Kober 5BB - Teodor Prvulović

Date 2020-03-03
File Size 5.01 MB
Download 43

1. Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za nabavku novog traktora - Vladimir Stanković
2. Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi - Dejan Stefanović
3. Direktna plaćanja - Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini - Vladica Stefanović
4. Zemljoradnička zadruga - Zorica Petkanić
5. Uzroci promena na biljci abiotske prirode - Nenad Ilić
6. Pripremimo plastenik - Bojana Filidžanović
7. Fosfor u zemljištu i uticaj na biljke - Vladica Gavrilović
8. Rasa ovaca-Il de frans (Ile de frans) - Dragan Radosavljević
9. Određivanje potrebne količine preparata - Slavica Svetozarević

Date 2020-01-15
File Size 4.1 MB
Download 48

1. IPARD podsticaji - Ulaganja u prerađivačke kapacitete - Vladimir Stanković
2. Virus crtičastog mozaika pšenice - Slavica Svetozarević
3. Stajnjak - Teodor Prvulović
4. Jabučasto voće - skladišne  bolesti  - Nenad Ilić
5. Nepatogena mikroflora mleka - Dragan Radosavljević
6. Organska sertifikacija samoniklih vrsta - Vladica Gavrilović
7. Spravljanje komposta - Vladica Stefanović
8. Lisna površina čokota – značaj i metode utvrđivanja - Dejan Stefanović

Date 2019-12-31
File Size 6.87 MB
Download 53

1. Mere nege pšenice u zimskom periodu - Vladica Gavrilović
2. Štetne posledice paljenja žetvenih ostataka - Vladimir Stanković
3. Divlji sirak - Nenad Ilić
4. Štetočine u skladištima - Bojana Filidžanović
5. Virus patuljavosti pšenice - Slavica Svetozarević
6. Mere predostrožnosti pri radu sa pesticidima - Bojana Filidžanović
7. Priprema kiselog kupusa - Zorica Petkanić
8. Mušmula - Zorica Petkanić
9. Krčenje  i raščišćavanje zemljišta pre podizanja vinograda - Teodor Prvulović
10. Priprema kalemova za sadnju - Teodor Prvulović
11. Proizvodnja spanaća - Vladica Stefanović
12.Odnos zemljište-vinova loza - Dejan Stefanović
13. Pčelinja društva u zimskom periodu - Dragan Radosavljević

Date 2019-12-02
File Size 5.5 MB
Download 159