Category: PSSS Negotin
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Krvava vaš -Eriosoma lanigerum - Bojana Filidžanović
2. Vinogradarski registar - Dejan Stefanović
3. Dudovac - Hyphantria cunea Drury - Slavica Svetozarević
4. Proizvodnja kamilice - Vladica Stefanović
5. Lucerkino seno-hranjljiva vrednost - Dragan Radosavljević
6. Hranjljiva vrednost leptirnjača - Dragan Radosavljević
7. Proizvodnja silaže od kukuruza sa celim klipom - Zorica Petkanić
8. Organska sertifikacija samoniklih vrsta - Vladica Gavrilović
9. Postupci u slučaju trovanja pesticidom i prva pomoć - Nenad Ilić
10. Osnivanje Zadruga - Vladimir Stanković
11. Đubrenje vinograda - Teodor Prvulović

Date 2020-12-30
File Size 2.39 MB
Download 4

1. Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića - Vladimir Stanković
2. Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića - Dejan Stefanović
3. Fitosanitarne mere u voćnjaku - Bojana Filidžanović
4. Vino od jabuka - Zorica Petkanić
5. Sitotroga cerealella (žitni moljac) - Nenad Ilić
6. Uholaža - Forficula auricularia L. - Slavica Svetozarević
7. Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus TSWV) - Slavica Svetozarević
8. Anđelika - Vladica Stefanović
9. Samohodni sektorski rasprskivač – tifon - Vladica Gavrilović
10. Pieral lara, 1980 – najpopularnija sorta u evropi - Teodor Prvulović

Date 2020-11-30
File Size 5.55 MB
Download 15

1. Nepatogena mikroflora mleka - Dragan Radosavljević
2. Aerobne bolesti vina - Teodor Prvulović
3. Žitni žižak - Nenad Ilić
4. Kompostiranje - Vladimir Stanković
5. Kako uzeti pod zakup ili na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini - Vladica Stefanović
6. Crna pegavost kupusa - Bojana Filidžanović
7. Tehnologija proizvodnje Soje  - Vladica Gavrilović
8. Skladištenje zrna žitarica u savremenim objektima – vreme berbe - Zorica Petkanić
9. Ambalaža u voćarstvu - Dejan Stefanović

Date 2020-11-02
File Size 5.27 MB
Download 15

1. Afrička kuga svinja - Dragan Radosavljević
2. Crni orah - Teodor Prvulović
3. Metcalfa pruinosa – bela cikada - Slavica Svetozarević
4. Carpocapsa pomonela - jabukin smotavac - Nenad Ilić
5. Značaj zelenišnog đubrenja na zemljište - Vladimir Stanković
6. Produžen rok za podnošenje zahteva za IPARD Meru 7 - Dejan Stefanović
7. Određivanje zrelosti vinskih sorti grožđa – vreme berbe - Zorica Petkanić
8. Zaštita semena pre setve - Bojana Filidžanović
9. Opasnost za uljanu repicu - Bojana Filidžanović
10. Izgradnja i opremаnje objekata  - Vladica Stefanović
11. Predsetvena priprema i setva pšenice  - Vladica Gavrilović

Date 2020-10-01
File Size 5.05 MB
Download 23

1. Šljiva - (berba, transport,pakovanje, prerada) - Zorica Petkanić
2. Kalemljenje voćaka - Dejan Stefanović
3. Zašto treba sejati uljanu repicu - Vladica Stefanović
4. Jogurt - Dragan Radosavljević
5. Mere  suzbijanje korova na strništu - Nenad Ilić
6. Cikada maline i kupine iz grupe Cicadetta montana - Slavica Svetozarević
7. Negativne posledice spaljivanja žetvenih ostataka - Vladimir Stanković
8. Osnovni principi integralne biljne proizvodnje - Vladica Gavrilović
9. Način i dubina sadnje vinove loze - Teodor Prvulović
10. Upis u vinogradarski registar - Teodor Prvulović

Date 2020-09-01
File Size 4.83 MB
Download 32

1. Diverzifikacija prihoda ruralnih domaćinstava - Zorica Petkanić
2. Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina - Dejan Stefanović
3. Štetne posledice paljenja strnjike - Vladica Stefanović
4. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u svinjarstvu - Dragan Radosavljević
5. Žilogriz- Nenad Ilić
6. Pegavost lista višnje i trešnje - Bojana Filidžanović
7. Kukuruzni plamenac - Slavica Svetozarević
8. Javni poziv za IPARD podsticaje u okviru mere 7 - Vladimir Stanković
9. Preporuke za proizvodnju kupusa - Vladica Gavrilović

Date 2020-08-04
File Size 2.3 MB
Download 42

1. Objavljen Javni poziv za IPARD podsticaje Mera 7 – Ruralni turizam - Dejan Stefanović
2. Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla -  - Vladica Stefanović
3. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze - Vladimir Stanković
4. Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina - Zorica Petkanić
5. Gubar (Lymantria dispar) - Nenad Ilić
6. Kvalitet sirovog mleka - Dragan Radosavljević
7. Lozna podloga Kober 5BB - Teodor Prvulović
8. Priprema zemljista za podizanje zasada oraha  - Teodor Prvulović
9. Phytophthora infestans-plamenjača krompira - Bojana Filidžanović
10. Ambrozija najzastupljeniji korov na njivama - Slavica Svetozarević
11. Saveti za proizvodnju kukuruza šećerca - Vladica Gavrilović

Date 2020-07-01
File Size 5.14 MB
Download 44


1.IPARD program - Vladica Gavrilović
2.Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja - Zorica Petkanić
3.Broj somatskih ćelija u mleku - Dragan Radosavljević
4.Principi higijenskih postupaka u proizvodnji mleka - Dragan Radosavljevic
5.Određivanje potrebne količine preparata - Teodor Prvulović
6.Mycosphaerella fragariae - Bojana Filidžanović
7.Trulež korena drvenastih biljaka  - Nenad Ilić
8.Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela - Vladimir Stanković
9.Žitne stenice - Slavica Svetozarević
10.Objavljen IPARD pravilnik za Meru 7 – ruralni turizam - Dejan Stefanović
11.Raspisan Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji - Vladica Stefanović

Date 2020-06-02
File Size 5.26 MB
Download 60

1. UREDBA o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 - Dejan Stefanović
2. UREDBA o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV - Vladica Stefanović
3. Olakšana procedura za isplatu subvencija na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji  - Vladimir Stanković
4. Obaveštenje - prodaja polj.proizvoda - Zorica Petkanić
5. Мere  zaštite  suncokreta - Nenad Ilić
6. Lema melanopus L. - Bojana Filidžanović
7. Gajenje belog luka - Vladica Gavrilović
8.  Plamenjača suncokreta - Slavica Svetozarević

Date 2020-05-04
File Size 4.43 MB
Download 50

1.Važna obaveštenja za poljoprivrednike tokom vanrednog stanja - Vladica Gavrilović
2.Saopštenje za poljoprivreden proizvođače - Dejan Stefanović
3.Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu za poljoprivredna gazdinstva elektrifikaciju polja - Vladica Stefanović
4.Značaj agrohemijske analize zemljišta  - Vladimir Stanković
5.Crna i žuta šljivina osa - Slavica Svetozarević
6.Rogač šljive - Bojana Filidžanović
7.Krčenje  i raščišćavanje zemljišta za podizanje vinograda - Teodor Prvulović
8.SKOČIBUBE-žičnjaci - Nenad Ilić
9.Pravo vreme za drugo pretakanje vina - Zorica Petkanić
10.Alpska koza, alpina i sanska koza-karakteristike - Dragan Radosavljević

Date 2020-03-23
File Size 4.23 MB
Download 75