Category: PSSS Novi Pazar
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Šljivina štitasta vaš - Svetlana Šućević
2.Organska proizvodnja voća - Silvia Hodžić
3.Potencijali NP za razvoj seoskog turizma - Safet Vesnić
4.Mitarenje - Zumreta Trtovac
5.Dopunska obrada zemljišta u jesen - Smail Ejupović
6.Suzbijanje lišajeva na voćkama - Tanja Mihajlović

Date 2020-12-31
File Size 684.6 KB
Download 4

1.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Svetlana Šućević
2.Jesenja sadnja voćaka - Silvia Hodžić
3.Ishrana ovaca u zimskom periodu - Safet Vesnić
4.Ishrana krava muzara - Zumreta Trtovac
5.Izveštaj projekta UNDP  II deo - Smail Ejupović
6.Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja - Tanja Mihajlović

Date 2020-11-13
File Size 727.69 KB
Download 13

 1.Žižak pasulja - Svetlana Šućević
2.Određivanje optimalnog vremena berbe dunje - Silvia Hodžić
3.Radovi u pčelinjaku u oktombru mesecu - Safet Vesnić
4.Savremeno zadrugarstvo u Srbiji - Zumreta Trtovac
5.Izveštaj projekta UNDP I deo - Smail Ejupović
6.Zaštita u organskoj proizvodnji - Tanja Mihajlović

Date 2020-11-13
File Size 698.95 KB
Download 9

1.Priprema skladišta i suzbijanje skladišnih insekata - Svetlana Šućević
2.Seoski turizam - Silvia Hodžić
3.Israna ovaca - Safet Vesnić
4.Kako održati telesnu težinu kod junica nakon teljenja - Zumreta Trtovac
5.Ljuštenje strništa - Smail Ejupović
6.Suzbijanje korova u voćnacima - Tanja Mihajlović

Date 2020-10-01
File Size 710.16 KB
Download 22

1.Šimšiorov plamenac - Svetlana Šućević
2.Virus korona na polioprivrednom gazdinstvu - Silvia Hodžić
3.Spremanje kombinovane silaže - Safet Vesnić
4.Med - Zumreta Trtovac
5.Ne pali strnjiku - Smail Ejupović
6.Jabukin smotavac - Tanja Mihajlović

Date 2020-09-11
File Size 679.62 KB
Download 27

1.Pepeljasti grožđani moljac - Svetlana Šućević
2.IPARD Mera 7 - Silvia Hodžić
3.Radovi na pčelinjaku u julu - Safet Vesnić
4.Buša - Zumreta Trtovac
5.Upozorenje - Smail Ejupović
6.Braon mramorasta stenica - Tanja Mihajlović

Date 2020-09-11
File Size 846.03 KB
Download 25

1.Siliranje jednogodišnjih leguminoza- Zumreta Trtovac
2.Ishrana krava na pašnjacima- Safet Vesnić
3.Zaštita biljnih kultura posle tuče leda- Tanja Mihajlović
4.Žitna Pijavica- Svetlana Šućević
5.Mere nege u voćnjaku posle udara grada- Silvia Hodžić
6.Mere nege kukuruza- Smail Ejupović

Date 2020-07-06
File Size 862.79 KB
Download 27

1.Mogućnosti suzbijanja Ambrozije - Svetlana Šućević
2.Kako do dozvole za kretanje - Silvia Hodžić
3.Tov pilića - Safet Vesnić
4.Pomoć zadrugama posle korone - Zumreta Trtovac
5.Setva kukuruza - Smail Ejupović
6.Zaštita voćaka u Aprilu - Tanja Mihajlović

Date 2020-05-07
File Size 891.58 KB
Download 37

1.Mešanje herbicida u rezervoaru prskalice - Svetlana Šućević
2.Zimska rezidba u tri koraka - Silvia Hodžić
3.Ishrana krava u zasušenom periodu - Safet Vesnić
4.Prihvatna mlekara - Zumreta Trtovac
5.Globalgap - Smail Ejupović
6.Sušenje lastara maline i kupine – Tanja Mihajlović

Date 2020-03-26
File Size 742.69 KB
Download 56

 1.Zastita voćaka u fazi zimskog mirovanja - Svetlana Šućević
2.Zaštita u voćnjaku od glodara i srna - Silvia Hodžić
3.Uzgoj teladi u organskoj proizvodnji - Safet Vesnić
4.Izbor hraniva za goveda - Zumreta Trtovac
5.Nabavka traktora - Smail Ejupović
6.Agrotehničke mere u zimskom periodu – Tanja Mihajlović

Date 2020-03-24
File Size 566.34 KB
Download 47