Category: PSSS Novi Pazar
Strana 1 od 13
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Šimširov plamenac - Svetlana Šućević
2.Pravila sakupljanja lekovitog bilja- Silvia Hodžić
3.Israna teladi kolostralnim mlekom - Safet Vesnić
4.Najvažnije višegodišnje trave- Zumreta Trtovac
5.Finansiranje zemljoradničkih zadruga- Smail Ejupović

Date 2019-08-30
File Size 1.03 MB
Download 6


1.Kukuruzni plamenac - Svetlana Šućević
2.Primena dobre higijenske prakse u berbi malina - Silvia Hodžić
3.Potrebe ovaca za vodom - Safet Vesnić
4.Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Zumreta Trtovac
5.Spaljivanje žetvenih ostataka - Smail Ejupović

Date 2019-08-30
File Size 976.28 KB
Download 6

1.Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova koštičavih voćaka - Svetlana Šućević
2.Opadanje plodova u voćnacima - Silvia Hodžić
3.Dobrobit goveda - Safet Vesnić
4.Striža ovaca - Zumreta Trtovac
5.Nega krompira - Smail Ejupović

Date 2019-06-28
File Size 1.18 MB
Download 25

1.Obična kruškina buva - Svetlana Šućević
2.Gajenje borovnice u hidroponici - Silvia Hodžić
3.Stajsko đubrivo, njegove karakteristike i upotreba - Safet Vesnić
4.Činioci koji utiču na učinak muže - Zumreta Trtovac
5.Setva kukuruza i preporuke hibrida za 2019. godinu - Smail Ejupović

Date 2019-05-31
File Size 1.07 MB
Download 18

1.Najznačajnije bolesti vinove loze - Svetlana Šućević
2.Dokumentacija uz zahtev za odobrenje projekta za korišćenje IPARD sredstava - Silvia Hodžić
3.Pranje i dezinfekcija opreme za mužu krava  - Safet Vesnić
4.Veterinarski pregled mesa - Zumreta Trtovac
5.Prolećna obrada zemljišta - Smail Ejupović

Date 2019-05-31
File Size 1.03 MB
Download 15

1.Puževi golaći - Svetlana Šućević
2.Potencijalni korisnici sredstava IPARD programa - Silvia Hodžić
3.Somatske ćelije u mleku - Safet Vesnić
4.Ocena telesne kondicije mlečnih krava - Zumreta Trtovac
5.Prihrana kasno zasejanih ozimih useva - Smail Ejupović

Date 2019-04-01
File Size 1.1 MB
Download 20

1.Feromonske klopke - Svetlana Šućević
2.Organska proizvodnja u malinarstvu - Silvia Hodžić
3.Uzgoj teladi u organskoj proizvodnji - Safet Vesnić
4.Zadružna načela - Zumreta Trtovac
5.Izbor podloge za plastenike - Smail Ejupović

Date 2019-02-26
File Size 1.2 MB
Download 19

1.Šimširov plamenac- Svetlana Šućević
2.Zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo - Silvia Hodžić
3.Metode gajenja ovaca - Safet Vesnić
4.Domaće rase koza- Zumreta Trtovac
5.Uticaj agrotehnike na prezimljavanje ozimih žitarica - Smail Ejupović

Date 2019-02-26
File Size 1.33 MB
Download 24

1.Mešanje pesticida-Svetlana Šućević
2.Izbor sadnica za podizanje višegodišnjih zasada-Silvia Hodžić
3.Ishrana ovaca-Safet Vesnić
4.Silaža u ishrani domaćih životinja-Zumreta Trtovac
5.Humus glistenjak-Smail Ejupović

Date 2018-12-24
File Size 1.06 MB
Download 26

1. Mera nege voća –krečenje voćki  - Svetlana Šućević
2. Trenutna primena stajnjaka - Silvia Hodžić
3. Organska proizvodnja - Safet Vesnić
4. Kako se osnivaju zemljoradničke zadruge - Zumreta Trtovac
5. Malčiranje - Smail Ejupović

Date 2018-11-23
File Size 1.23 MB
Download 28