Category: PSSS Požarevac
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Fitoplazme vinove loze – Dragana Urošević
2.Tov pilića – Nenad Vujčić
3.Surutka kao dopuna u ishrani svinja – Dane Hrkalović

Date 2020-12-25
File Size 716.86 KB
Download 38

1.Senaža i silaža strnih žita – Nenad Vujčić
2.Sačma uljane repice i silirani repini rezanac u ishrani stoke – Dane Hrkalović
3.Opasnost od žitnog bauljara – Dragana Urošević

Date 2020-12-04
File Size 580.33 KB
Download 34

1.Stres– Nenad Vujčić
2.Kako izvršiti kontrolu klečnosti– Dane Hrkalović
3.Praćenje brojnosti glodara u polju– Dragana Urošević

Date 2020-11-10
File Size 485.81 KB
Download 39
  • Smanjenje kiselosti šire – Ana Đorđević
  • Žetva konoplje - Aleksandar Stojanović
  • Žetva soje - Danijela Ilić
  • Ishrana životinja – Nenad Vujčić
  • Opšte osobine mesnatih rasa goveda– Dane Hrkalović
  • Plavo prskanje – Dragana Urošević
  • Korovske biljke – produkcija semena i dužina klijavosti semena- Jorgovanka Vlajkovac
Date 2020-10-07
File Size 1 MB
Download 45

1.Kupus kao lek: crveni, beli i kineski – Ana Đorđević
2.Menta - Nana (Mentha piperita) – Danijela Ilić
3.Acidiza – Nenad Vujčić
4.Mastitis – Dane Hrkalović
5.Rezultati prinosa sorata ozimih strnih žita u demoogledu u 2019/2020. godini – Jorgovanka Vlajkovac
6.Pamukova sovica – Dragana Urošević
7.Kalcifikacija zemlјišta - Aleksandar Stojanović

Date 2020-08-25
File Size 964.45 KB
Download 61

1.Trulež glavica crnog luka Botrytis allii i Botrytis cinereal – Zvezdana Jovanović
2.Višnjevača – Ana Đorđević
3.Značaj i tehnologija proizvodnje ulјane repice – Danijela Ilić
4.Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane – Milena Zafirović
5.Agrotehnika proizvodnje postrnog kupusa – Jorgovanka Vlajkovac
6.Uzgoj junica – Nenad Vujčić
7.Smeštaj junica – Dane Hrkalović
8.Bakterizna pegavost paprike – Dragana Urošević
9.Zaoravanje žetvenih ostataka – Aleksandar Stojanović

Date 2020-07-21
File Size 1.18 MB
Download 58

1.Raspisan Javni poziv za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji - Ana Đorđević
2.IPARD podsticaji za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava - Zvezdana  Jovanović
3.Određivanje vremena žetve uljane repice - Danijela Ilić
4.Ishrana koza – Nenad Vujčić
5.Vlažni kukuruz sa usitnjenim zrnom koji se čuva u silosu (silirani kukuruz) – Dane Hrkalović
6.Čičoka u ishrani ljudi i životinja-Jorgovanka Vlajkovac
7.Kukuruzna zlatica – Dragana Urošević

Date 2020-06-16
File Size 993.72 KB
Download 68

1.Novčana pomoć za polјoprivredna gazdinstva koja su pretrpela štetu usled bolesti COVID -19 - Milena Zafirović
2.Polјoprivredni krediti u uslovima pandemije 2020. godine - Aleksandar   Stojanović
3.Kikiriki (Arachis hypogea) - Danijela Ilić
4.Mera 1 IPARD programa - Investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava izgradnja i opremanje objekata - Ana Đorđević
5.Proces varenja kod goveda– Nenad Vujčić
6.Zootehničke mere u odgoju teladi– Dane Hrkalović
7.Rovac -  Zvezdana  Jovanović
8.Fusarium graminearum – Dragana UroševićZnačaj folijarnih đubriva u ishrani gajenih bilјaka-Jorgovanka Vlajkovac

Date 2020-06-16
File Size 1.18 MB
Download 64

1.Bob (Faba vulgaris) - Danijela Ilić
2.Hranlјiva vrednost  i lekovita svojstva koprive - Ana Đorđević
3.Ishrana ovnova– Nenad Vujčić
4.Faktori koji doprinose prinosu i sastavu mleka– Dane Hrkalović
5.Sistem kosidbe lucerke - Jorgovanka Vlajkovac
6.Primena herbicida u kukuruzu posle setve, a pre nicanja  -Dragana Urošević
7.Primena herbicida u usevu soje - Zvezdana  Jovanović
8.Knjiga polјa – Aleksandar Stojanović

Date 2020-06-16
File Size 1.01 MB
Download 55

1.Uslovi uspevanja kukuruza – Danijela Ilić
2.Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu - Ana Đorđević
3.Selekcija u konjarstvu– Nenad Vujčić
4.Polno sazrevanje junica– Dane Hrkalović
5.Sposobnost rezistentnosti na pesticide - Zvezdana  Jovanović
6.Štetnost male i velike repičine pipe- Nevena Ristić
7.Agrotehnika proizvodnje rena i lekovita svojstva -Jorgovanka Vlajkovac

Date 2020-03-31
File Size 890.96 KB
Download 69