Category: PSSS Šabac
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Hranljive materije - Svetlana Zlatarić
2. Izražena sabijenost zemljišta u Mačvanskom regionu - Darko Simić
3. Kako koristiti UREU (veliki značaj mikroorganizama u zemljištu) - Gordana Rehak
4. Poleganje rasada i palež klijanaca - Slavica Maksimović
5. Ljubičasta pegavost izdanaka maline - Slobodan Gošić
6. Bruto marža - marža pokrića na poljoprivrednim gazdinstvima - Mirjana Milošević
7. Ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora - Zoran Beljić

Date 2020-01-21
File Size 1.21 MB
Download 9

1. Salata - Svetlana Zlatarić
2. Poljoprivreda i zagađenje životne sredine, kao i mere popravke koje se mogu preduzeti - Gordana Rehak
3. Sada se razmišlja o đubrenju kukuruza - Darko Simić
4. Sakupljanje i spaljivanje biljnih ostataka - Slavica Maksimović
5. Štetočine skladišta zrnastih proizvoda - Slobodan Gošić
6. Krečenje stabala voćaka i zaštita mladog voća i sadnica od divljači - Milorad Jocković
7. Mačvanski upravni okrug i stanje u selima - Mirjana Milošević

Date 2019-12-17
File Size 1.53 MB
Download 37


1. Zašto lucerka brzo propada - Svetlana Zlatarić
2. Seoski turizam, spoj zdravog i korisnog - Gordana Rehak
3. Nedovoljno organske materije - Darko Simić
4. Nematode kao prouzrokovač šteta i obolenja na gajenim kulturama - Slavica Maksimović
5. Jesenja zaštita ozimih strnih žita od štetočina - Slobodan Gošić
6. Podizanje voćnjaka - Milorad Jocković
7. Podsticaji za podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. god. - Mirjana Milošević
8. Naturalna razmena kukuruza za tovnu junad - Zoran Beljić

Date 2019-11-29
File Size 1.8 MB
Download 23


1.Vreme setve pšenice - zakasnela setva; Svetlana Zlatarić
2.Značaj unošenja stajnjaka pod osnovnu obradu - Gordana Rehak
3.Sad se misli o kukuruzu - Darko Simić
4.Bakterioze biljaka - Slavica Maksimović
5.Krompirov moljac - Slobodan Gošić
6.Podsticaji za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske proizvodnje u 2019. - Mirjana Milošević
7.Nabavka traktora, mehanizacije i izgradnje objekata preko IPARD podsticaja -  Zoran Beljić

Date 2019-10-25
File Size 1.78 MB
Download 43

1. Đubrenje pšenice fosforom i kalijumom - Darko Simić
2. Azijska višebojna bubamara - Slavica Maksimović
3. Xilella fastidiosa - Slobodan Gošić
4. Sađenje voćaka - Milorad Jocković
5. GLOBALG.A.P. - Mirjana Milošević

Date 2019-10-02
File Size 1.63 MB
Download 51

1. Tehnološki kvalitet pšenice - Svetlana Zlatarić
2. Suvišak padavina u klijanju i nicanju kukuruza - Darko Simić
3. Kako zasnovati sejane travnjake na pseudogleju - Gordana Rehak
4. Trulež glavice crnog luka - Slavica Maksimović
5. Žilogriz - Slobodan Gošić
6. Podsticaji za unapređenje ekonomske aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima - Mirjana Milošević
Cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i EU.

Date 2019-08-28
File Size 1.66 MB
Download 46

1. Tehnološki kvalitet pšenice - Svetlana Zlatarić
2. Suvišak padavina u klijanju i nicanju kukuruza - Darko Simić
3. Kako zasnovati sejane travnjake na pseudogleju - Gordana Rehak
4. Trulež glavice crnog luka - Slavica Maksimović
5. Žilogriz - Slobodan Gošić
6. Podsticaji za unapređenje ekonomske aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima - Mirjana Milošević
Cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i EU.

Date 2019-08-28
File Size 1.66 MB
Download 49

1.Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Svetlana Zlatarić
2.Suvišak padavina na parapodzolu - Darko Simić
3.Proso - veoma korisna hrana za ljude i životinje
4.Kupusov moljac - Slavica Maksimović
5.Azijska stenica - Slobodan Gošić
6.Rigolovanje i podrivanje zemljišta u voćnjacima pre zasnivanja i tokom eksploatacije voćnjaka - Milorad Jocković
7.Osnivački akt zadruge - Mirjana Milošević

Date 2019-08-07
File Size 1.9 MB
Download 53

1.Uticaj padavina na ratarsku proizvodnju - Svetlana Zlatarić
2.Posledice suviška vlage u zemljištu - Darko Simić
3.Fuzarioze pšenice - Slobodan Gošić
4.Sadnja jagode - Milorad Jocković
5.Podsticaji za sertifikaciju kvaliteta hrane, organskih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i neophodna dokumentacija uz zahtev - Mirjana Milošević
Date 2019-06-28
File Size 1.61 MB
Download 59

1.Poleganje strnih žita - Svetlana Zlatarić
2.Prednosti letnje - jesenje setve travno leguminoznih smeša - Darko Simić
3.Sudanska trava - agrotehnika - Gordana Rehak
4.Korovi u lucerki - suzbijanje - Slavica Maksimović
5.Suzbijanje skladišnih štetočina - Slobodan Gošić
6.Potrebna dokumentacija za osnivanje zadruga - Mirjana Milošević

Date 2019-05-29
File Size 1.65 MB
Download 63