Category: PSSS Prokuplje
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Kako se pripremiti za berbu groždja - Tonić Dejan
2.Priprema plodova šljive za sušenje - Tošković Milan
3.Ne pali strniku - Bjelica Radovan
4.Krečno leglo - Petrović Igor
5.Vreme j eza suzbijanje korova na strništu - Jovičić Marinko
6.Zaštita uskladištenih plodova voćaka - Obradović Ivana

Date 2020-08-24
File Size 1.07 MB
Download 15

1.Rezidba jagode- Tonić Dejan
2.Radovi u malinjaku posle berbe - Tošković Milan
3.Glavni delovi objekta kod vezanog sistema držanja krava-Petrović Igor
4.Higijena pribora i sudova za mužu-Duška Petrović
5.Siva trulež jagodičastog voća-Tanja Maksimović
6.Infekcija koja dovodi do truleži kod šlјive Marinko Jovičić
7.Plamenjača šlјive infekcija koja je trenutno aktuelna- Obradović Ivana
8.Postrna setva kupusa – Bjelica Radovan

Date 2020-07-31
File Size 1.09 MB
Download 13

1.Berba sezonskog voća u vreme epidemije KOVID 19-Tonić Dejan
2.Lačenje i prekraćivanje lastara vinove loze-Tošković Milan
3.Negativan uticaj visokih temperatura na zdravlje i produktivnost krava –Igor Petrović
4.Somatske ćelije u mleku-kvalitet mleka–Petrović Duška.
5.Šljivin smotavac - Grapholita funebrana   Ivana Obradović
6.Plamenjača šljive-Tanja Maksimović
7.Plamenjača krompira  - simptomi i preventivne, hemijske i eko mere zaštite-Marinko Jovičić

Date 2020-06-12
File Size 884.15 KB
Download 34

1. Tajberi - Tonić Dejan
2. Uklanjanje prve serije izdanaka kod maline - Tošković Milan
3. Senaža kao alternativa pojeftinjenja obroka - Petrović Duška
4. Izjednačavanje pčelinjih društava - Petrović Igor
5. Pravo vreme za zaštitu strnih žita od prouzrokovača biljnih bolesti - Jović Snežana
6. Značaj zaštite pčela - Obradović Ivana
7.Trešnjina muva - Jovičić Marinko
8. Suzbijanje žute rđe kupine - Maksimović Tanja

Date 2020-05-04
File Size 2.03 MB
Download 41

1.Podmlađivanje voćaka -Tonić Dejan
2.Značaj solarnih pčela u oprašivanju voća -Tošković Milan
3.Dezinfekcija štale - Petrović Duška
4.Koronavirus kod životinja - koje mere prevencije treba da sprovode stočari -Petrović Igor
5.Novi virusi ne prete samo ljudima već i povrću - Virus smeđe naboranosti ploda paradajza Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV) -Jović Snežana
6.Štetočina koja kreće u zasadima višnje - Višnjin surlaš -Obradović Ivana
7.Efikasnost zaštite voća od rutave bube - Maksimović Tanja
8.Čime tretirati zasade višnje u cvetu i precvetavanju - Jovičić Marinko
9.Vreme setve kukuruza - Bjelica Radovan  

Date 2020-04-23
File Size 2.03 MB
Download 30

1.Pravilna rezidba kupine preduslov za visoke prinose i dobar kvalitet plodova-Tonić Dejan
2.Uslovi koji utiču na procenat primljenih kalemova-Tošković Milan
3.Higijena aparata za mužu i sudova za prijem mleka-Petrović Duška
4.Mikotoksini- Faktor kvarenja hrane za životinje-Petrović Igor
5.Bolesti ječma-Siva i mrežasta pegavost-Jović Snežana
6.Sušenje cvetova i grančica kod višnje-Obradović Ivana
7.Trulež korena maline i plamenjača maline-Maksimović Tanja
8.Upustvo za pravilno uzorkovanje zemljišta-Jovičić Marinko
9.Gustina setve kukuruza-Bjelica Radovan

Date 2020-03-20
File Size 1.53 MB
Download 37

1.Zašto je neophodno izvršiti upis vinograda u vinogradarski registar – Tonić Dejan
2.Pravilan izbor uzgojnog oblika kod višnje –Tošković Milan
3.Bolesti lešnika–Ivana Obradović
4.Bolesti oraha – Jovičić Marinko
5.Važnije bolesti voća i povrća u uslovima  skladišta-Tanja Maksimović
6.Tov svinja-Duška Petrović
7.Prvi prolećni pregled pčelinjih zajednica - Igor Petrović
8.Iskortistimo ipard sredstva za razvoj neiskorišćenih potencijala srpskih sela –  Jović Snežana

Date 2020-03-02
File Size 1.11 MB
Download 38

1.Formiranje  poboljšane piramidalne krune kod voća- Tošković Milan
2.Znaci nedostatka ili viška hranljivih elemenata- Obradović Ivana
3.Bolesti kajsije–Jovičić Marinko
4.Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje po javnom pozivu za podnošenje zahteva za nabavku novog traktzora u 2020 godini – Tonić Dejan
5.Neophodna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja za nabavku novog traktora- Bjelica Radovan

Date 2020-02-05
File Size 766.87 KB
Download 42

1.Sačuvajmo stare sorte od izumiranja-Karamanka-Tonić Dejan
2.Sadnja borovnice-Tošković Milan
3.Kvalitet mleka-Analiza rezultata-Petrović Duška
4.Zaštita rasada od bolesti i štetočina-Jović Snežana
5.Pepelnica žita-Obradović Ivana
6.Bezbedno rukovanje zaštitnom opremom-Jovičić Marinko

Date 2019-12-31
File Size 1.44 MB
Download 60

1.Sačuvajmo od izmrzavanja stare voćne vrste - Tonić Dejan
2.Jesenja sadnja voćaka - Tošković Milan
3.Ishrana i djubrenje pšenice - Bjelica Radovan
4.Crvena kokošija grinja - Petrović Duška
5.Kako se izboriti sa korovima a izbeći upotrebu herbicida - Jović Snežana
6.Agrotehničke mere u cilju stvaranja pogodnih uslova za rast i razviće biljaka - Obradović Ivana
7.Plodored i plodosmena useva kao uslov smanjenja prisustva štetnih organizama -Jovičić Marinko.

Date 2019-12-02
File Size 1.47 MB
Download 63