Category: PSSS Loznica
Strana 2 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Ishrana krava i telesna kondicija- Gordana Vujaklija
2.Mogućnosti unapređenja proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru- Milica Popadić  
3.Proizvodnja belog luka - Dušan  Despotović  
4.Agrotehnika raži- Milenko Đurić
5.Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke- Zlatica  Krsmanović                       
6.Suzbijanje lešnikovog  surlaša treba započeti u jesen- Radmila Ćalić     

Date 2019-10-04
File Size 1.3 MB
Download 82

1. Odmor objekta – karantin- Gordana Vujaklija
2.Podizanje svesti o značaju bezbednog učešća poljoprivredne mehanizacije u saobraćaju- Milica Popadić  
3. Određivanje optimalnog vremena siliranja kukuruza- Dušan  Despotović  
4. Jesenja setva krmnih kultura - Milenko Đurić
5. Priprema šljiva za proizvodnju rakije- Zlatica  Krsmanovic
6. Načini suzbijanja štetočina uskladištenih proizvoda - Radmila Ćalić                                                                                            
7. Kreditna podrška  poljoprivrednim  gazdinstvima- Živko  Stefanović

Date 2019-09-04
File Size 1.09 MB
Download 113

1.Značaj ovčarske proizvodnje- Gordana Vujaklija
2.Kontrola plodnosti zemljišta u funkciji podizanja svesti o značaju očuvanja zemljišta- Milica Popadić    
3.Problemi u razvoju kukuruza od faze metličenja do pune zrelosti- Milenko Đurić
4.Nega kasnog kupusa - Dušan  Despotović  
5.Sadnja jagode tokom leta- Zlatica  Krsmanović

Date 2019-08-07
File Size 640.93 KB
Download 75

1.Održavanje prihvatljivog broja somatskih ćelija - gordana Vujaklija
2.Zaštitni cvetni pojasevi u biljnoj proizvodnji-Milica Popadić
3.Pravilno korišćenje žetvenih ostataka- Milenko Đurić
4.Postupci nakon žetve ječma i pšenice - Dušan Despotović
5.Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline - Zlatica Krsmanović
6.Stričkov šarenjak- štetočina soje - Radmila Ćalić
7. Podsticaji MPŠV za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2019. godini - Živko Stefanović

Date 2019-07-04
File Size 704.61 KB
Download 98

1.Razvoj i istorijat zadrugarstva u našoj zemlji- Gordana Vujaklija
2.Đubrenje u organskoj proizvodnji- Milica Popadić    
3.Lucerka - rolo bale u foliji- Milenko Đurić
4.Preporuke za kukuruz- Dušan  Despotović  
5.Načini održavanja zemljišta u voćnjacima- Zlatica  Krsmanović
6.Bezbedno rukovanje ambalažnim otpadom- Radmila Ćalić
7.Izmene IPARD  programa u 2019.godini- Živko  Stefanović

Date 2019-06-06
File Size 1.12 MB
Download 96

1.Osnovna načela zaštite dobrobiti  životinja- Gordana Vujaklija
2.Sertifikovana organska proizvodnja - Milica Popadić    
3.Korišćenje strnih žita za silažu- Milenko Đurić
4.Lucerka - određivanje vremena košenja- Dušan  Despotović  
5.Problemi u proizvodnji maline- Zlatica  Krsmanović
6.Zanošenje kapljica pri aplikaciji pesticida  - Drift- Radmila Ćalić
7.Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2019.godini - Živko  Stefanović

Date 2019-05-14
File Size 1.18 MB
Download 75

1.Aktivnosti  pčelara u aprilu mesecu- Gordana Vujaklija
2.Kukuruz i soja kao bioenergetski usevi - Milica Popadić    
3.Problemi u razvoju kukuruza- Milenko Đurić
4.Proizvodnja kupusa iz rasada - Dušan  Despotović  
5.Nega zasada jagode- Zlatica  Krsmanović
6.Zaštita  voća u aprilu- Radmila Ćalić
7.Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.godini- Živko  Stefanović

Date 2019-04-10
File Size 1.36 MB
Download 98

1.Zadrugarstvo u Srbiji - Gordana Vujaklija
2.Načini sušenja sena u brdskom području- Milica Popadić    
3.Agrotehnika kukuruza šećerca - Milenko Đurić
4.Proletnji radovi u ratarstvu- Dušan  Despotović  
5.Aktuelni radovi u malinjaku - Zlatica  Krsmanović
6.Zaštita voća pred kretanje vegetacije - Radmila Ćalić
7.Proizvođači  u poslovanju malim količinama primarnih proizvoda i mali proizvođači u poslovanju hranom životinjskog porekla- Živko  Stefanović

Date 2019-03-11
File Size 1.17 MB
Download 93

1.Tov pilića- Gordana Vujaklija
2.Gajenje združenih useva- Milica Popadić    
3.Prihranjivanje ozime pšenice- Milenko Đurić
4.Krmni grašak- Dušan  Despotović  
5.Vreme je za zimsku rezidbu- Zlatica  Krsmanović
6.Preventivne mere protiv sušenja korena maline- Radmila Ćalić
7.Upis i obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva- Živko  Stefanović

Date 2019-02-05
File Size 1.11 MB
Download 106

1.Procena dobrobiti životinja-Gordana Vujaklija
2.Crvena detelina- Milica Popadić    
3.Dodatni sadržaji u seoskom turizmu-Milenko Đurić
4.Strna žita u januaru-Dušan  Despotović  
5.IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva- Zlatica  Krsmanović
6.Pravilno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja i primena pesticida-Radmila Ćalić
7.Uslovi i način ostvarivanja  podsticaja za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi u 2019.godini-Živko  Stefanović

Date 2019-01-09
File Size 1.06 MB
Download 95