Category: PSSS Loznica
Strana 3 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Najvažniji mikroklimatski uslovi u staji u zimskom periodu– Gordana Vujaklija
2. Ukupno i produktivno bokorenje- Milica Popadić    
3. Meliorativna  obrada zemljišta- podrivanje - Milenko Đurić
4. Skladištenje stajnjaka- Dušan  Despotović  
5. Vreme je za osnovno đubrenje u voćnjacima - Zlatica  Krsmanović
6. Dezinfekcija opalog lišća  u voćnjacima- Radmila Ćalić
7. Bogat seljak – bogata država- Živko  Stefanović

Date 2018-12-12
File Size 1.29 MB
Download 208

1. Džerzej (Jersey) rasa goveda – Gordana Vujaklija
2. Primena mikrobioloških đubriva prilikom zaoravanja žetvenih ostataka u cilju očuvanja kvaliteta zemljišta- Milica Popadić    
3. Tečni i gasoviti energenti iz biomase - Milenko Đurić
4. Spremanje kabaste stočne hrane - Dušan  Despotović  
5. Izvoz voća iz Srbije - Zlatica  Krsmanović
6. Azijska voćna mušica - Radmila Ćalić
7. IPARD podsticaji u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-Treći Javni poziv za Meru 1 - Živko  Stefanović

Date 2018-11-07
File Size 1.34 MB
Download 167

1.Najvažniji  pčelinji proizvodi–Gordana Vujaklija
2.Povećati opreznost na njivi i putevima!-Milica Popadić    
3.Meliorativne mere popravke kiselog zemljišta-kalcifikacija-Milenko Đurić
4.Obrada za ozima strna žita-Dušan  Despotović  
5.Upotreba stajnjaka i pepela u voćarstvu-Zlatica  Krsmanović
6.Zelena povrtna stenica-Nezara viridula-Radmila Ćalić
7.Nadoknada poljoprivrednicima po osnovu poreza na dodatu vrednost-Živko  Stefanović

Date 2018-10-08
File Size 1.26 MB
Download 105

1.Holštajn-frizijska rasa– Gordana Vujaklija
2.Najpogodnije vreme za obradu zemljišta na osnovu njegove vlažnosti- Milica Popadić    
3.Berba kukuruza u klipu- Milenko Đurić
4.Preporuke za proizvođače o načinu pregleda u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu- Dušan  Despotović  
5.Pravilna priprema zemljišta pre zasnivanja zasada - Zlatica  Krsmanović
6.Suzbijanje štetočina uskladištenog kukuruza- Radmila Ćalić
7.Kreditna podrška MPŠV za poljoprivredna gazdinstva - Živko  Stefanović

Date 2018-09-06
File Size 1.1 MB
Download 145

1. Tip goveda za proizvodnju mleka – Gordana Vujaklija
2. Proizvodnja luka srebrnjaka- Milica Popadić    
3. Načini korišćenja soje  - Milenko Đurić
4. Spremanje kukuruzne silaže- Dušan  Despotović  
5. Nega zasada jagode posle berbe - Zlatica  Krsmanović
6. Unapređenje biljne prizvodnje uz primenu dobre poljoprivredne prakse uz pravilnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja principom integralne proizvodnje voća- Radmila Ćalić
7. Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje - Živko  Stefanović


Date 2018-08-06
File Size 610.42 KB
Download 140

1.Radovi u pčelinjaku u julu mesecu– Gordana Vujaklija
2.Razlika između pravih i prosolikih žita- Milica Popadić    
3.Značaj đubrenja - Milenko Đurić
4.Proizvodnja cvekle - Dušan  Despotović  
5.Vreme je za letnju rezidbu u cilju diferenciranja generativnih pupoljaka - Zlatica  Krsmanović
6.Bolesti soje - Radmila Ćalić
7.Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2018.godini - Živko  Stefanović

Date 2018-07-10
File Size 1.13 MB
Download 105

1.Poslovanje  zemljoradničkih zadruga u periodu 2015. – 2018. godine– Gordana Vujaklija
2.Oranično krmno bilje-uvođenje produktivnijih biljnih vrsta za proizvodnju zrnaste stočne hrane- Milica Popadić    
3.Priprema kombajna za žetvu strnih žita- Milenko Đurić
4.Postrna setva- Dušan  Despotović  
5.Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća- Zlatica Krsmanović
6.Stršljen – mere borbe - Radmila Ćalić
7.Osiguranje poljoprivredne proizvodnje- Živko Stefanović

Date 2018-06-12
File Size 1.06 MB
Download 164


1.Radovi u pčelinjaku u maju mesecu–Gordana Vujaklija
2.Zahtevi pasulja prema agroekološkim činiocima-Milica Popadić    
3.Mehanizacija za pripremu kabaste stočne hrane-Milenko Đurić
4.Značaj međuredne obrade u jarim usevima-Dušan Despotović  
5.Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline-Zlatica Krsmanović
6.Trulež korena maline-Verticillium sp.– Radmila Ćalić
7.Ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov-Živko Stefanović

Date 2018-05-07
File Size 965.86 KB
Download 127


1.Zeleni konvejer- Milica Popadić    
2.Setva kukuruza–problemi sa nicanjem - Milenko Đurić
3.Strna žita–period nakon bokorenja - Dušan  Despotović  
4.Đubrenje zasada maline u rodu-Zlatica  Krsmanović
5.Zaštita strnina od bolesti, štetočina i korova–Radmila Ćalić
6.Ocenjivanje stočnih hraniva–Gordana Vujaklija
7.Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini-Živko   Stefanović

Date 2018-04-30
File Size 1.23 MB
Download 175

1. Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji luka – Radmila Ćalić
2. Pasulj - Dušan  Despotović  
3. Plodored u integralnoj biljnoj proizvodnji - Milica Popadić    
4. Agrotehnika kukuruza kokičara - Milenko Đurić
5. Načini obrade zemljišta u organskoj proizvodnji - Zlatica  Krsmanović
6. Ponašanje ovaca – Gordana Vujaklija
7. Odgovornost poljoprivrednih gazdinstava u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane - Živko   Stefanović

Date 2018-03-06
File Size 1.37 MB
Download 790