Category: PSSS Poljoservis
Strana 1 od 6
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1 . Ekološko navodnjavanje  - Valentina   Aleksić
2. Zaštita voćaka od divljači i glodara - Sanja Čokojević
3. Revitaliacija srpskog zadrugarstva - Srđan Cvetković
4. Ishrana ovaca u vreme laktacije- Neđeljko Pipović
5. Cydalima perspectalis - šimširov plamenac - Živorad Jovanović
6. Poslovni plan  - Dragan Kolčić

Date 2020-12-31
File Size 1.41 MB
Download 3

1.Digitalno određivanje potrebnog azota za prihranu pšenice - Valentina   Aleksić
2.Rezidba vinove loze u periodu mirovanja - Sanja Čokojević
3.Šta treba da znamo o Vinogradarskom registru ?- Sanja Čokojević
4.Značaj procesa kaljenja i jarovizacija pšenice - Srđan Cvetković
5.Proizvodnja mesa od koza - Neđeljko Pipović
6.Bolesti i štetočine salate - Živorad Jovanović
7.Nezara viridula – zelena povrtna stenica- Živorad Jovanović
8.Elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti  podnosioca zahteva i projekta - Dragan Kolčić

Date 2020-12-01
File Size 1.24 MB
Download 11

1.Površinsko odvodnjavaje  poljoprivrednog zemljišta - Valentina   Aleksić
2.Šta se dešava sa voćkama u periodu mirovanja?-  Sanja Čokojević
3.Klasična i redukovana obrada zemljišta za setvu pšenice- Srđan Cvetković
4.Autohtone rase kokoši -Neđeljko Pipović
5.Bolesti pšenice _ Živorad Jovanović
6.Kako sačuvati kvalitet krompira do proleća - Živorad Jovanović
7.Кako pripremiti Zahtev za odobravanje projekta - Dragan Kolčić

Date 2020-11-02
File Size 1.47 MB
Download 13

1.Kvalitativne osobine  poljoprivrednog  zemljišta – bitan faktor u biljnoj proizvodnji- Valentina   Aleksić
3.Rok setve i ostali činioci proizvodnje pšenice - Srđan Cvetković
4.Ishrana prasadi  posle odbijanja -Neđeljko Pipović
6.Kako do IPARD podsticaja u okviru mere 7 ? - Dragan Kolčić

Date 2020-10-01
File Size 992.48 KB
Download 19

1 . Potrebe leske za vodom - Valentina   Aleksić
2. Kada je pravo vreme za berbu jabuke?- Sanja Čokojević  
3. Uljana repica - Srđan Cvetković
4. Kako do kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza ? -Neđeljko Pipović
5. Uspešna priprema silaže od cele biljke kukuruza -Neđeljko Pipović
6. POTREBNA DOКUMENTACIJA - za prijavu - Dragan Kolčić

Date 2020-09-28
File Size 1.11 MB
Download 21


1. Prihrana paprike tokom vegetacionog perioda -Valentina Aleksić
2. Letnja rezidba višnje - Sanja Čokojević
3. Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu ili u proleće-Srđan Cvetković
4. Pegavost lista višnje i trešnje- Blumeriella jaapii (Coccomyces hiemalis)-Živorad Jovanović
5. IPARD –seoski turizam kroz pitanja - Dragan Kolčić

Date 2020-08-03
File Size 923.07 KB
Download 27

1.Vodič do sertifikovanog organskog proizvoda -Valentina Aleksić
2.Podsticaji MPŠV za podizanje novih zasada pod vinovom lozom - Sanja Čokojević
3.Šta sa žetvenim ostacima ? -Srđan Cvetković
4.Organoleptička ocena kvaliteta silaže (boja i miris) - Neđeljko Pipović
5.Ukupan obrt- Dragan Kolčić

Date 2020-07-01
File Size 1.12 MB
Download 30

1.  Potrebe paradajza za vodom -Valentina Aleksić
2. Nepovoljan uticaj visokih temperatura na voćke i vinovu lozu - Sanja Čokojević
3. Kada i koliko vlage treba kukuruzu  -Srđan Cvetković
4. Faktori koji utiču na proizvodnju i kvalitet mleka - Neđeljko Pipović
5. Siva plesan jagode – Botrytis cinerea - Živorad Jovanović
6. Cikličnost u poljoprivrednoj proizvodnji  - Dragan Kolčić

Date 2020-05-29
File Size 1.31 MB
Download 44

1.Navodnjavanje krastavca , lubenice i dinje -Valentina Aleksić
2.Reproduktivni organi leske - Sanja Čokojević
3.Senaža umesto sena -Srđan Cvetković
4.Siliranje i senažiranje lucerke - Neđeljko Pipović
5. Jabukin smotavac - Carpocapsa (Cydia) pomonella - Živorad Jovanović
6. Pepelnica jabuke - Podosphaera leucotricha - Živorad Jovanović
7. Cena koštanja - Dragan Kolčić

Date 2020-05-04
File Size 1.08 MB
Download 41

1. Priprema  i primena osoke-Valentina Aleksić
2. Reproduktivni organi leske- Sanja Čokojević
3. Zasnivanje sejanih travnjaka u proleće-Srđan Cvetković
4. Urea u ishrani goveda  - Neđeljko Pipović
5. Kukuruzna zlatica –Diabrotica virgifera - Živorad Jovanović
6. Kako smanjiti gubitak sena - Dragan Kolčić

Date 2020-03-30
File Size 1.09 MB
Download 37