Category: PSSS Poljoservis
Strana 1 od 6
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1. Prihrana paprike tokom vegetacionog perioda -Valentina Aleksić
2. Letnja rezidba višnje - Sanja Čokojević
3. Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu ili u proleće-Srđan Cvetković
4. Pegavost lista višnje i trešnje- Blumeriella jaapii (Coccomyces hiemalis)-Živorad Jovanović
5. IPARD –seoski turizam kroz pitanja - Dragan Kolčić

Date 2020-08-03
File Size 923.07 KB
Download 4

1.Vodič do sertifikovanog organskog proizvoda -Valentina Aleksić
2.Podsticaji MPŠV za podizanje novih zasada pod vinovom lozom - Sanja Čokojević
3.Šta sa žetvenim ostacima ? -Srđan Cvetković
4.Organoleptička ocena kvaliteta silaže (boja i miris) - Neđeljko Pipović
5.Ukupan obrt- Dragan Kolčić

Date 2020-07-01
File Size 1.12 MB
Download 5

1.  Potrebe paradajza za vodom -Valentina Aleksić
2. Nepovoljan uticaj visokih temperatura na voćke i vinovu lozu - Sanja Čokojević
3. Kada i koliko vlage treba kukuruzu  -Srđan Cvetković
4. Faktori koji utiču na proizvodnju i kvalitet mleka - Neđeljko Pipović
5. Siva plesan jagode – Botrytis cinerea - Živorad Jovanović
6. Cikličnost u poljoprivrednoj proizvodnji  - Dragan Kolčić

Date 2020-05-29
File Size 1.31 MB
Download 25

1.Navodnjavanje krastavca , lubenice i dinje -Valentina Aleksić
2.Reproduktivni organi leske - Sanja Čokojević
3.Senaža umesto sena -Srđan Cvetković
4.Siliranje i senažiranje lucerke - Neđeljko Pipović
5. Jabukin smotavac - Carpocapsa (Cydia) pomonella - Živorad Jovanović
6. Pepelnica jabuke - Podosphaera leucotricha - Živorad Jovanović
7. Cena koštanja - Dragan Kolčić

Date 2020-05-04
File Size 1.08 MB
Download 22

1. Priprema  i primena osoke-Valentina Aleksić
2. Reproduktivni organi leske- Sanja Čokojević
3. Zasnivanje sejanih travnjaka u proleće-Srđan Cvetković
4. Urea u ishrani goveda  - Neđeljko Pipović
5. Kukuruzna zlatica –Diabrotica virgifera - Živorad Jovanović
6. Kako smanjiti gubitak sena - Dragan Kolčić

Date 2020-03-30
File Size 1.09 MB
Download 20

1. Preventivne mere u proizvodnji rasada povrća-Valentina Aleksić
2. Formiranje najpovoljnijeg uzgojnog oblika za šljivu- Sanja Čokojević
3. Primena uree -Srđan Cvetković
4. Somatske ćelije u mleku - Neđeljko Pipović
5. Kruškina buva (Psylla pyri) - Živorad Jovanović
6.  Značaj brendiranja u poljoprivredi- Dragan Kolčić

Date 2020-03-03
File Size 1.09 MB
Download 31

1.Važnost mikroelemenata u ishrani biljaka  -Valentina Aleksić
2.Gajenje visokožbunaste borovnice  - Sanja Čokojević
3.Jari graškovi za krmu i zrno  -Srđan Cvetković
4.Ishrana krava u zimskom periodu - Neđeljko Pipović
5.Zaštita leske od bolesti i štetočina  - Živorad Jovanović
6.Mera 3 -Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda    ribarstva i nove izmene ove mere  - Dragan Kolčić

Date 2020-02-19
File Size 1.29 MB
Download 34

1.Samo pepeo od drveta  može se koristiti kao neorgansko đubrivo -Valentina Aleksić
2.Kaljenje vinove loze  - Sanja Čokojević
3.Kaljenje i jarovizacija pšenice- Srđan Cvetković
4.Ukupno i produktivno bokorenje ozimih strnih žita - Srđan Cvetković
5.Faktori koji utiču na proizvodnju i sastav mleka  - Neđeljko Pipović
6.Rhagoletis cerasi-trešnjina muva  - Živorad Jovanović
7.IPARD: Izrada jednostavnog biznis plana - Dragan  Kolčić

Date 2019-12-31
File Size 1.17 MB
Download 46


1. Kalcijum u zemljištu i u ishrani biljaka -Valentina Aleksić
2.  Lateralne sorte oraha  - Sanja Čokojević
3.  Podsticajna sredstva zadrugama  - Srđan Cvetković
4.   Genomska selekcija u govedarstvu - Neđeljko Pipović
5. Jesenja zaštita ozimih strnih – Živorad Jovanović
6. Povezanost finansijskog rezultata sa sistemom obračuna troškova - Dragan    Kolčić

Date 2019-11-29
File Size 1.36 MB
Download 64

1.Nekada crni ugar, danas zelenišno đubrenje  -Valentina Aleksić
2.Sadnja vinove loze - Sanja Čokojević
3.Kako do dobrog prinosa pšenice- Srđan Cvetković
4.Ishrana koza - Neđeljko Pipović
5.Zaštita krompira u skladištu   – Živorad Jovanović
6.Zaštita povrća od puževa-– Živorad Jovanović
7.Osiguranje kao uslov za ostvarivanje stabilnijegekonomskog rezultata proizvodnje  - Dragan Kolčić

Date 2019-10-30
File Size 1.34 MB
Download 113