Category: Materijali sa edukacija
Strana 1 od 6
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. ИПАРД - Мера 7 Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања са фокусом на сеоски туризам - улога ПССС - Дарија Лауш, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 2. Услов за ИПАРД средства – мере добре пољопривредне праксе за управљање стајњаком - Небојша Ристић, Љубиша Михајловић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 3. Развој винарства и његов значај за вински туризам - Јелена Кузмановић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Стеван Рајта, Савез винара и виноградара Србије
 4. Диверзификација производње на пољопривредним газдинствима – производи од млека - Проф. др Драган Милић, Пољопривредни факултет универзитета у Новом Саду, Мср. Ведран Томић, Институт за примену науке у пољопривреди
 5. Унапређење производње ракија на пољопривредним газдинствима и значај за развој сеоског туризма - Мр Дарко Ђуровић
Date 2020-01-08
File Size 4.64 MB
Download 30
 1. Резултати саветодавног модула Јачање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа - Др Ивана Бакић, Институт за примену науке у пољопривреди, Јанош Варга, Kонсултант, SGS
 2. Резултати саветодавног модула Унапређење производње млека и меса у циљу повећања конкурентности пољопривредних газдинстава - Др Раде Јовановић, Институт за примену науке у пољопривреди, Борис Берисављевић, Самостални консултант, Канада, Мартин Де Јанг, Самостални консултант, Краљевина Холандија
 3. Економска евалуација производње крављег млека на породичним газдинствима централне Србије - Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди, Проф. др Зорица Средојевић, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 4. Резултати саветодавног модула Примена добре хигијенске праксе у производњи малине - Др Драган Раховић, Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
 5. Значај очувања генетичких ресурса домаћих животиња и улога ПССС - Др Срђан Стојановић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 6. Контрола плодности пољопривредног земљишта и употреба дигиталних алата - Проф. др Снежана Јанковић, Богдан Вујовић, Институт за примену науке у пољопривреди, Светлана Јеринић, ПССС Ваљево
 7. Земљиште, пољопривреда и рурални развој града Сомбора – резултати рада на огледним пољима - Владимир Сабадош, директор ПСС Сомбор
 8. Активности саветодаваца у оквиру мреже саветодавних служби Југоисточне Европе (SEASN) - Др Слађан Станковић, Институт за примену науке у пољопривреди, Милан Хусњак, Представник SEASN, Игор Хроватич, Председник SEASN

Радионица Воћарство:

 1. Очување генетичких ресурса у воћарству - Самоникло воће - валоризација кроз сеоски туризам - Проф. др Милица Фотирић, Пољопривредни факултет, Београд
 2. Добри примери очувања генетичких ресурса у воћарству - др Драган Раховић, др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди, Александар Табаковић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
Date 2020-01-08
File Size 35.25 MB
Download 33
 1. Значај ИПАРД и улога и очекивања од стране ПССС - Јасмина Миљковић, шеф ИПАРД Управљачког тела, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 2. Значај руралног (сеоског) туризма у развоју руралних (сеоских) подручја СрбијеПроф. др Драго Цвијановић, Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка бања
 3. Визија академијског Одбора за село и Националног тима за препород села Србије о значају сеоског туризма за одрживи развој - Проф. др Нада Видић, Проф. др Милован Митровић, Проф. др Зорица Васиљевић, Српскa академијa наука и уметности - САНУ, Одбор за село
 4. Примери очувања и развоја руралних средина у области Алпа кроз сеоски турузам - Hans Mikl, Chambers of Agriculture Carinthia, Аустрија
 5. Резултати FADN истраживања 2015-2018.година и компарација резултата са земљама Европске уније - Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Проф. др Раде Поповић, Економски факултет, Суботица
Date 2020-01-08
File Size 17.16 MB
Download 30

1.ЗНАЧАЈ ПЧЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЋА - Проф. др Мића Младеновић
2.ПОГОДНОСТ СОРТИ И СЕЛЕКЦИЈА КАЈСИЈЕ  ЗА ПРЕРАДУ - Др Драган Раховић, др Славица Чолић, др Ивана Бакић
3.САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ ШЉИВЕ - Проф.др Драган Милатовић
4.ОТВОРЕНА ПИТАЊА СИСТЕМА ГАЈЕЊА ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТРЕШЊЕ - Проф. др Никола Мићић
5.ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА У ПРОИЗВОДЊИ ЈАГОДЕ - Мсц Ненад Илић
6.КАКО ДО ОРГАНСКОГ ПРОИЗВОДА У ВОЋАРСТВУ - Чедомир Николић
7.ПОДСТИЦАЈИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ У ВОЋАРСТВУ - Мр Дејан Маринковић
8.ИПАРД –ШАНСА ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у ВОЋАРСТВУ - Тодо Терзић

Date 2019-08-06
File Size 16.92 MB
Download 137

1. Prikupljanje i unos FADN podataka za 2018.

2.Unos i validacija FADN podataka - Najcesce greske

3.FADN softverska aplikacija za 2018.

Date 2019-07-30
File Size 2.64 MB
Download 57

1.Nacionalni i drugi propisi o organskoj proizvodnji

2.Ucesnici u sektoru organske proizvodnje

Date 2019-07-30
File Size 1.39 MB
Download 75

1.Nacionalni i drugi propisi o organskoj proizvodnji

2.Ucesnici u sektoru organske proizvodnje

Date 2019-07-30
File Size 1.39 MB
Download 56
 1. Pravna regulativa u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane
 2. Pravilnik o malim kolicinama 1. deo
 3. Pravilnik o malim kolicinama 2. deo
 4. Odstupanja u objektima za preradu mleka
 5. Opsti plan samokontrole
 6. Prakticna primena terenskih metoda samokontrole
 7. Deklarisanje mali proizvodjaci
Date 2019-07-23
File Size 4.1 MB
Download 62
 1. Podrška ženama u poljoprivredi - Branislav Veljković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 2. Vizija SANU za poboljšanje položaja žena u poljoprivredi u cilju održivog razvoja sela - Dr Nada Vidić, prof dr Dragan Škorić, Srpska akademija nauka i umetnosti-SANU, Odbor za selo
 3. Organizovanje žena u seoskim sredinama za izradu rukotvorina u cilju afirmacije ženskog preduzetništva - Iva Radić, Etno mreža/NALED

Prezentacija udruženja žena:

 1. Rakija Dana, Vrnjačka Banja
 2. Zlatne niti, Vrnjačka Banja
 3. Damsko Srce, Pirot
 4. Milenijumska žena, Svilajnac
 5. Gazdinstvo Radišić, Čurug
Date 2018-12-20
File Size 9.86 MB
Download 99
 1. Savremena kozarska proizvodnja-iskustva Kanade i mogućnost transfera u Srbiju - Marty Phillippi, Jaylor/Grasshill Farms, Kanada

 2. Analiza rada PSSS u desetogodišnjem periodu, sa posebnim osvrtom na 2018. Godinu - Veljko Đorđević, Ana Bogunović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Dr Rade Jovanović, dr Dragan Rahović, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

 3. Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i sektora za ruralni razvoj u funkciji razvoja poljoprivrede i uloga PSSS u 2019. Godini - Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

 4. Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i sektora za ruralni razvoj na sprovođenju IPARD II programa 2014-2020 i uloga PSSS u 2019. Godini - Jasmina Miljković, načelnik Odeljenja i šef Upravljačkog tela, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

 5. Dobra praksa u radu PSSS – primer PSSS Pirot

 6. Aktivnosti savetodavaca u okviru mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope (SEASN) u regionu zapadnog Balkana sa akcentom na edukacije po CECRA modelu - Dr Slađan Stanković, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Igor Hrovatič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Radionica - Ratarstvo:

 1. Mogućnost unapređenja poslovanja poljoprivrednih gazdinstava sa aspekta proizvodnje povrtarskih useva - Dr Bogoljub Zečević, Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
 2. Održivi ciklus celogodišnje proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru u klimatskim uslovima u Srbiji - Dr Slađan Adžić, Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
 3.  Analiza i predlozi za unapređenje savetodavnog rada u 2019. Godini - Interaktivna radionica – Moderator dr Divna Simić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Radionica - Stočarstvo:

 1. Savremene tendencije u proizvodnji goveđeg mesa – šansa za Srbiju - Boris Berisavljević, samostalni konsultant

Radionica - Voćarstvo:

 1. Savremena proizvodnja oraha - Prof. dr Čedo Oparnica, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Radionica - Zaštita bilja:

 1. Rezultati rada Prognozno – izveštajne službe, razvoj modela u 2018. Godini - Milena Marčić, PIS Srbija
 2. Aktuelni problemi u suzbijanju korova - Dr Goran Malidža, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Radionica - FADN:

 1. Rezultati FADN istraživanja za 2017. Godinu, Selekcijski plan i aktivnosti u 2019. Godini, Poboljšanje kvaliteta prikupljanja podataka - Mr Mirjana Bojčevski, Zorica Kukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Dr Slavica Čolić, Robert Radišić, dipl. Inž., Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Date 2018-12-20
File Size 50.36 MB
Download 235