Category: Brošure savetodavnih modula
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

МЕТОДОЛОГИЈА СПРОВОЂЕЊА САВЕТОДАВНОГ МОДУЛА „ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ГРОЖЂА“

Date 2020-06-09
File Size 243.76 KB
Download 73

 ИПАРД МЕРА 7 – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА (СЕКТОР РУРАЛНОГ ТУРИЗМА)

Date 2020-06-03
File Size 600.22 KB
Download 38

 МЕРА 1: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Date 2020-06-03
File Size 1.29 MB
Download 42
Date 2020-04-07
File Size 230.57 KB
Download 83

MODUL STOČARSTVO-PRIRUČNIK-REZULTATII-2019

Date 2020-01-08
File Size 870.22 KB
Download 95
(0 votes)

Vodič Malina 2019.

Date 2019-12-30
File Size 1.62 MB
Download 189

Savetodavni modul: Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline

Date 2018-12-29
File Size 1.25 MB
Download 329

Savetodavni modul: Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u zaštiti bilja

Date 2018-12-29
File Size 1.91 MB
Download 366