Download details
PSSS Kragujevac - Bilten Septembar 2019. PSSS Kragujevac - Bilten Septembar 2019. HOT
(0 votes)

1.Bažne napomene za primenu pesticida-Goran Varjačić
2.Procena prinosa kukuruza sa Demo ogleda kukuruza 2019.-Ljiljana Vuksanović
3.Nov traktor kroz četvrti javni poziv IPARD programa -Violeta Petrović-Luković
4.Sektor jaja i sektor grožđa u IPARD programu-Violeta petrović-Luković
5.Svinjska kuga (Pestis suum classica)-Violeta Petrović-Luković
6.Dominantan fitopatološki problem vinograda u fazi zrenja-Lidija Vulović
7.Navodnjavanje lešnika-Danko Petrović
8.Kako prepoznati kvalitet grožđa-Biljana Milosavljević
9.Perspektiva i održivost novih zadruga u Srbiji-Suzana Nešković
10.Razvoj seoskog turizma uz podršku IPARD programa-Miloš Jelić
11.Ishrana senažom-povećana mlečnost krava-Goran Joksić
12.Zadružna načela-Miloš Jelić

Data
Created 2019-10-07
Changed
Version
Size 3.26 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 4d7254277ef479340c4ed2291521da40
Created by Administrator
Changed by
Downloads 136
License
Price
Website
SHA1 Checksum c9b771aff8b7d84206cfb69e1c392986c00c8cf4
Filename:PSSS ...019.pdf
Size:3.26 MB