Download details
PSSS Novi Pazar - Bilten Jul 2017 PSSS Novi Pazar - Bilten Jul 2017 HOT
(0 votes)

1. Plamenjača krompira i paradajza - Svetlana Šućević
2. IPARD i bezbednost hrane - Silvia Hodžić
3. Uslovi finansiranja i korisnici IPARD programa u Srbiji – Safet Vesnić
3. Spravljanje sena – Zumreta Trtovac
4. Bilansiranje obroka u ishrani ovaca – Bilal Tajić
5. Apel za ne spaljivanje zetvenih ostataka – Smail Ejupović

Data
Created 2017-08-30
Changed
Version
Size 1.06 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum daf0109c8d9a2867f145e29265cee92c
Created by Administrator
Changed by
Downloads 122
License
Price
Website
SHA1 Checksum df384952045a4f61cef91dec24c35a81327acc05
Filename:PSSS ...017.pdf
Size:1.06 MB