Download details
PSSS Novi Pazar - Bilten Oktobar 2017 PSSS Novi Pazar - Bilten Oktobar 2017 HOT
(0 votes)

1. Žuta rđa pšenice - Svetlana Šućević
2. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Silvia Hodžić
3. Potencijali pešterske visoravni za razvoj seoskog turizma - Safet Vesnić
4. Vrsta hraniva za ovce i njihova priprema - Zumreta Trtovac
5. Uzroci povećanja somatskih ćelija u mleku - Bilal Tajić
6. Vađenje i skladištenje krompira - Smail Ejupović

Data
Created 2017-11-13
Changed
Version
Size 1.1 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum e6890984a338ea1cf2fd3c5ca6686faf
Created by Administrator
Changed by
Downloads 125
License
Price
Website
SHA1 Checksum 0913d17dd07042c307e3734c0fc698195931ffaa
Filename:PSSS ...017.pdf
Size:1.1 MB