Download details
PSSS Loznica - Bilten Mart 2018 PSSS Loznica - Bilten Mart 2018 HOT
(0 votes)

1. Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji luka – Radmila Ćalić
2. Pasulj - Dušan  Despotović  
3. Plodored u integralnoj biljnoj proizvodnji - Milica Popadić    
4. Agrotehnika kukuruza kokičara - Milenko Đurić
5. Načini obrade zemljišta u organskoj proizvodnji - Zlatica  Krsmanović
6. Ponašanje ovaca – Gordana Vujaklija
7. Odgovornost poljoprivrednih gazdinstava u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane - Živko   Stefanović

Data
Created 2018-03-06
Changed
Version
Size 1.37 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 04d922d028cdbcb0a8882bc2419489fc
Created by Administrator
Changed by
Downloads 808
License
Price
Website
SHA1 Checksum 60fc8075a6de3330dba1f235b8101a5f8c2ea84c
Filename:PSSS ...018.pdf
Size:1.37 MB