Download details
PSSS Loznica - Bilten Septembar 2018. PSSS Loznica - Bilten Septembar 2018. HOT
(0 votes)

1.Holštajn-frizijska rasa– Gordana Vujaklija
2.Najpogodnije vreme za obradu zemljišta na osnovu njegove vlažnosti- Milica Popadić    
3.Berba kukuruza u klipu- Milenko Đurić
4.Preporuke za proizvođače o načinu pregleda u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu- Dušan  Despotović  
5.Pravilna priprema zemljišta pre zasnivanja zasada - Zlatica  Krsmanović
6.Suzbijanje štetočina uskladištenog kukuruza- Radmila Ćalić
7.Kreditna podrška MPŠV za poljoprivredna gazdinstva - Živko  Stefanović

Data
Created 2018-09-06
Changed
Version
Size 1.1 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 473eea3a13b2c106b2a4f93a905cd698
Created by Administrator
Changed by
Downloads 164
License
Price
Website
SHA1 Checksum 862ebf758a829f2b8d93cf329abcf232919688fc
Filename:PSSS ...018.pdf
Size:1.1 MB