Download details
PSSS Loznica - Bilten Januar 2020. PSSS Loznica - Bilten Januar 2020.
(0 votes)

1. Zadrugarstvo u Srbiji- Gordana Vujaklija
2. Korišćenje žetvenih ostataka u ishrani stoke- Milica Popadić  
3. Šta je GlobalGAP?- Dušan  Despotović  
4. Jednogodišnje sorte jarog krmnog bilјa- Milenko Đurić
5. Preventivne mere pri zasnivanju voćnjaka- Radmila Ćalić  
6. IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva- Zlatica  Krsmanović  
7. Podsticaj za nabavku novog traktora u 2020.godini - Živko  Stefanović

Data
Created 2020-01-13
Changed
Version
Size 1.16 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 070efcd09a891bf56b293d4304fb4e60
Created by Administrator
Changed by Administrator
Downloads 60
License
Price
Website
SHA1 Checksum 3e47a46ff396853f8bdf8dd964f1d28de513aaf8
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:1.16 MB