Download details
PSSS Loznica - Bilten Jul 2020 PSSS Loznica - Bilten Jul 2020
(0 votes)

1. Šta sa zemlјištem nakon skidanja ozimih strnina - Dušan  Despotović  
2. Menadžment u organskoj proizvodnji- Milica Popadić  
3. Za setvu pšenice koristiti kvalitetno, deklarisano seme- Milenko Đurić
4. Tehnologija mleka i proizvodi od mleka- Gordana Vujaklija
5. Podizanje zasada jagode- Zlatica  Krsmanović
6. Privremeno vezivanje izdanaka maline nakon završetka berbe – Velјko Stepanović
7. Zaštita paradajza - Radmila Ćalić  
8. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja- Živko  Stefanović

Data
Created 2020-07-08
Changed
Version
Size 1.11 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 0b54be1cfafccd4c3415bf8940dd8347
Created by Administrator
Changed by
Downloads 10
License
Price
Website
SHA1 Checksum 7b1fd655a47ee926a70a1aa05bbe6d6ab9f6499f
Filename:PSSS ....g..pdf
Size:1.11 MB