Đubrenje crnog luka-mr Anka Kačarević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Autor
    Članci
  • #493782

    Osnovno đubrenje cnog luka obaviti na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta. Potrebe crnog luka za hranivima variraju u toku vegetacije. U početku vegetacije prvih trideset dana, luk usvaja male količine hraniva. To je period nicanja i obrazovanja sekundarnog stabla. Veće potrebe za hranivima nastupaju posle 60 dana vegetacije, kada su biljke u fazi formirana tri lista. Pri proizvodnji luka iz semena za proizvodnju 10 t/ha usvaja 40kg N, 15 kg P2O5 i 60 kg/ha K2O. Luk iz đubriva usvaja gotovo 100% azot, a bolje usvaja nitratnu formu u odnosu na amonijačnu formu đubriva. U uslovima navodnjavanja celishodnije je đubriti sa predsetvenom pripremom i u vidu prihranjivanja. Startno se đubri sa polovinom azotnog đubriva i trećinom fosfornog i kalijumovog đubriva, a isti odnos se daje i prilikom prve prihrane (faza 3lista). Ako je usev slab, prvu prihranu obaviti samo sa azotnim đubrivom. Druga prihrana sledi između 60-90 dana vegetacije, sa NPK đubrivima.
    Mr Anka Kačarević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.