OSNOVNI ELEMENTI ANALIZE VODE – (pH vrednost vode –važna zbog usvajanja hraniva)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #497788

  Većina useva najlakše usvaja hraniva kada je pH vrednost vode između 6.0 i 6.5 (sem borovnice). Vode kod nas su obično tvrde i alkalne i u slučaju visoke alkalnosti, pogotovo u kombinaciji sa visokim pH zemljišta, neophodno je dodavati kiseline kako bi se oborila pH vrednost. Vrsta i količina kiseline određuje se na osnovu sadržaja bikarbonata u vodi.
  EC ili elektroprovodljivost meri se u mS ili mikroS (1 mS = 1000 mikroS i merena vrednost govori o sadržaju soli u vodi. Voda bez soli ne provodi struju. Dodavanjem i povećanjem soli povećava se EC (elektroprovodljivost). Đubriva su takođe soli i dodavanjem đubriva povećava se EC. Razlika izmerene EC vrednosti rastvora (sa đubrivom) i vode pokazuje uticaj đubriva.
  CaO – kalcijum spada u grupu sekundarnih makroelemenata i biljke ga troše u velikim količinama. Vode u Srbiji obično sadrže dosta Ca, a u mnogim slučajevima i dovoljno. Nedostatak se nadoknađuje đubrivima. Rezultati analiza obično se izražavaju u mernoj jedinici ppm (part per milion), što u praksi znači g/1000 litara ili mg/l. Za dosta useva i načina uzgoja potrebno je 110-120 ppm CaO. Ukoliko je u analizi navedena količina Ca, da bi se pretvorilo u CaO treba pomnožiti sa koeficijentom 1.3992 (npr. 50 ppm Ca = 69.96 ppm CaO).
  MgO – magnezijum takođe spada u grupu sekundarnih makroelemenata i biljke ga dosta troše. Potrebe biljaka za MgO obično se kreću u opsegu od 40-50 ppm (1 ppm Mg = 1.658 ppm MgO). Manjak se nadoknađuje đubrivima.
  HCO3(-) – bikarbonati nam govore o tvrdoći vode i sadržaj se izražava u ppm. Na osnovu sadržaja bikarbonata određuje se potrebna količina kiselina za obaranje pH.
  Na – natrijum je u povećanoj količini veoma štetan elemenat i najčešći je uzrok zaslanjenosti zemljišta. U slučaju da se proizvodi u zaslanjenim zemljištima i sa lošom vodom, mogu se očekivati smanjeni prinosi, kao i problemi u proizvodnji.
  Cl – hlor je u većoj količini takođe štetan, ali je proizvodnja u uslovima viška Cl daleko lakša nego u slučaju viška Na. Za oba elementa granične vrednosti iznad kojih se očekuju problemi su 50-70 ppm.
  NO3-N – u pojedinim regionima ima dosta nitrata u vodi pa i njih treba uzeti u obzir.
  K – kalijum nije čest u vodi
  DOPUNSKI ELEMENTI ANALIZE VODE
  B;Mn;Zn;Fe;Cu;SO4 2(-);NH4-N;Mo;P
  Dopunski elementi pružaju dodatnu sliku o vodi i mogu biti od značaja. Bor je specifičan element i ukoliko ga ima previše može da deluje toksično na usev, gvožđe može da dovede do zapušavanja sistema navodnjavanja i slično.
  PROGRAM PRIHRANE USEVA
  Program prihrane useva podrazumeva da se napravi takva smeša makro i mikroelemenata (đubriva) da zadovolji potrebe biljke i omogući lagano usvajanje hraniva (optimalni pH i EC rastvora). Za proizvodnju u zemljištu, uz analizu vode, poželjno je imati analizu zemljišta.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.