Komercijalni kvalitet uljane repice i pšenice Jorgovanka Vlajkovac Požarevac

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #308916

  Komercijalni kvalitet uljane repice i pšenice -Jorgovanka Vlajkovac PSSS Požarevac

  1. Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.
  Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove:.
  – da je zdravo, jedro i suvo,
  – da sdrži ulja, petrol – etarski ekstrat najmanje 38 %,
  – da su slobodne masne kiseline ekstrakta do 1 %,
  – vode i drugih isparljivih materija do 7 %
  – nečistoće ukupno 2 %, od toga mineralnih nečistoća do 0,20 %
  Nečistoće mogu biti organskog i neorganskog porekla.
  U organske nečistoće spadaju: delovi stabljike, mahune, delovi lišća, seme drugih biljaka i seme drugih uljanih kultura.
  U neorganske primese spadaju: pesak, zemlja, kamenje, prašina i dr.
  Seme uljane repice za industrijsku preradu ne sme da sadrži primese koje se tokom prerade ne mogu odstraniti i mogu štetno delovati na zdravlje ljudi.
  2.Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i biohemijskim i tehnološkim osobinama, a vrednost pšenice kao robe u prometu određuje se raznim elementima kvaliteta propisanim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.
  Kvalitet pšenice određuje se:
  – organoleptičkim svojstvima,
  – sadržajem i vrstom primesa,
  – sadržajem vode,
  – hektolitarskom masom,
  – kvalitetnom klasom, određenom na osnovu procenta sirovih proteina i sedimentacione vrednosti,
  – prisistvom štetočina,
  – prisustvom mikroorganizama i
  – prisustvom ostataka sredstava za zaštitu bilja, uništenje korova i štetočina
  Organoleptička svojstva
  Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju mora biti zrela i zdrava, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa i ne sme imati strani miris i ukus sledećeg porekla:
  – na skladišne štetočine,
  – na plesni i sneti,
  – na semenke žitnih korova, na pokvarenost usled lošeg skladiđtenja ili nepravilnog transporta,
  – na strane materije ( petrolej, sumpor i dr.),
  – na sredstva za zaštitu bilja i uništenje skladišnih štetočina.
  Primese u pšenici
  Primesama u pšenici podrazumevaju se svi sastojci koji ne predstavljaju pšenična zrna, kao i ona zrna pšenice koja se smatraju primesom. Primese se dele na organske bele primese ( lomljena i štura zrna, druga žita, proklijala zrna, nagrižena zrna),
  organske crne primese (seme korova, glavnica raži, zrna oštećena veštačkim sušenjem, pokvarena zrna, glavničava zrna, nematodna zrna, slama pleva, drvo i dr.), neorganske primese (zemlja, pesak, kamen, prašina, staklo) i primese životinjskog porekla ( delovi insekata i insekti)
  Procenat vlage
  Pod sadržajem vlage podrazumeva se gubitak mase koji pšenica pretrpi pod određaenim uslovuma utvrđen standardnom metodom.
  Hektolitarska masa
  Pod hektolitarskom masom podrazumeva se masa jednog hektolitra pšenice izražena u kg, utvrđena standardnom metodom preračunato na pšenicu sa 13% vode.
  Prisustvo štetočina i pesticida
  Pšenioca koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju ne sme da sadrži žive štetočine u razvijenom ili više razvojnom stadijumu. Ostaci pesticida ne smeju preći količinu dozvoljenu posebnim propisima.
  [u] Standardni kvalitet pšenice
  Pod standardnim kvalitetom pšenice koji se uzima kao osnova za obračun (komercijalni kvalitet na otkupnom mestu) u procentima podrazumeva se pšenica sa 13% vode, 76 kg hektolitarske mase i 2% primesa. Minimalni uslovi kvaliteta po standardu za prijem pšenice kod otkupa je, najviše 15% vode, hektolitarska masa najmanje 74 kg i količina ukupnih primesa najviše 8%.[/u]
  Jorgovanka Vlajkovac, dipl. ing.
  PSSS Požarevac

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.