Podrivanje kao neophodna mera – Darko Simić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #497190
  Simić Darko
  Učesnik

  Zašto savetujemo da se u narednom period povede računa na zemljište koje nam je kao resurs veoma važan u pravilnom I nesmetanom gajenju biljnih vrsta. Takođe navešćemo problematiku koja se javlja na zemljištu I njenom lečenju a to je zasigurno PODRIVANJE kao jedno od važnih mera koje treba sprovesti kako bi zemljšte vratili našim biljkama.
  Korenovi gajenih biljaka su u nedovoljno aerisanoj sredini imaju degeneraciju korena u svojem razvoju koji se odražavaju na veći prečnik korena kao i povećan međućeliski prostor u njemu koji se negativno odražava na samu ulogu korenovog sistema a sa druge strane se direktno odražava na stabilnu i sigurnu proizvodnju.
  Aeracija sem što utiče na građu korenovog sistema , deluje i na njegovo rastenje. Do drastičnog smanjenja rastanja korenovog sistema dolazi kada se koncentracija koseonika smanji na 15% u atmosferi zemljišta. Dakle, samo bitisanje korena mora biti u sredini koja je vrlo pogodna za sam razvoj, naročito kada je u pitanju fizika I hemija same zemlje.
  Koncentracija ugljen dioksida veća od 2% deluje nepovoljno, jer njegovo prisustvo sprečava ( inhibira) deobu ćelija u delu (apikalnom meristemu) gde je očekivano uvećanje korenovog sistema.
  Iz navedenih razloga veoma je značanjo da se pravilnom obradom, odvodnjavanjem, primenom organskih đubriva i drugim aktivnostima obezbedi takva struktura zemljišta u kojoj će biti doboljno pora ispunjenih vazduhom, pošto je to jedan od preduslova za normalno rastanje korenovog sistema. Zato treba u narednom periodu jako obratiti pažnju na meliorativne aktivnosti jer su one jedan od faktora uspešnog gajenja ratarskih, povrtarskih I voćarskih kultura I zato apelujemo na pravilno lečenje zemljišta I rešavanje ovavih problema koje nastaju usled uticaja klimatskih faktora.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.