Uslovi za uspešno prezimljavanje uljane repice- Mr Anka Kačarević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #310839

  Osetljivost uljane repice na izmrzavanje u fazi mirovanja nije konstantna i zavisi od:
  • vremenskih uslova,
  • bujnosti useva,
  • svojstava zemljišta.
  Nakon prelaska u fazu mirovanja može doći do oštećenja tačke rasta ili čak i do potpunog izmrzavanja useva uljane repice. Tačka rasta kod uljane repice nalazi se između kotiledona iznad površine zemljišta, čime je ona direktno izložena nepovoljnom uticaju niskih temperatura za razliku od strnjina čija se tačka rasta nalazi u zemljištu. Zbog toga je bitno da uljana repica u jesenjem periodu stvori veću lisnu masu, odnosno više hrane koja se nakuplja u zadebljalom vratu korena, i da prestane sa rastom pre početka formaranja stabla (u fazi lisne rozete). Biljke treba da imaju sedam do deset dobro razvijenih listova, prečnik korenovog vrata oko 8 mm, a glavni koren bi trebalo da bude na dubini oko 15 cm. Za postizanje optimalnog razvoja pre zime, uljana repica treba da skupi sumu od 600°C (efektivnih temperatura). U takvoj situaciji uljana repica može da izdrži golomrazice i do -15°C, a u slučaju formiranja snežnog pokrivača od 5-8cm, može da izdrži i niže temperature. Na stepen otpornosti prema niskim temperaturama, značajnog uticaja ima i naizmenično smenjivanje perioda niskih i temperatura iznad 5°C koje dovode do ponovnog pokretanja biljaka i neutralisanja procesa kaljenja. Neadekvatno razvijeni usevi najpodložniji su uticaju niskih temperatura. Ovakvi usevi se najčešće javljaju kao posledica ranijih rokova setve i velike gustine useva, što dovodi do intenzivnog porasta biljaka i izduživanja, Značajan uticaj na prezimljavanje useva ima i mineralna ishrana. Prevelike količine azotnih đubriva dovode do prebujnog rasta i akumuliranja veće količine vode u biljci čime se smanjuje otpornost na niske temperature. Tek kada se temperature ustale iznad 5°C, dobijamo konačnu sliku o sklopu uljane repice.
  Mr Anka Kačarević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.