Uslovi za gajenje pačića i guščića – Kosovka Jakšić dipl.ing polj.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #506025

  Osnovni uslovi koje bi trebalo da zadovolji svaki objekat za gajenje pataka i gusaka su: podni proctor, provetrenost, temperature, vlažnost vazduha, čistoća, osvetljenost.
  Temperatura je bitan činilac za uspešno gajenje guščića i pačića. Prvih nedelju dana potrebno je u prostoriji obezbediti odgovarajuću temperature. U početku temperatura treba da bude visoka, a kasnije sve niža. Od navršene treće nedelje mladuncima plovuša potrebna je temperature oko 18°C. Ponašanje pačića i guščića pokazuje da li im temperatura odgovara. Ako su ravnomerno raspoređeni po zagrejanoj površini i normalno se ponašaju, temperatura im odgovara. Kada im je hladno, pište i gomilaju se ispod grejača. Ako pak beže od grejača, dahću i šire krila, njima je pretoplo. Ako im smeta promaja, tada se oni sklanjaju sa nekog dela zagrevane površine.
  Sa porastom pačića i guščića u prostoriji se povećava količina štetnih gasova.prašine i vodene pare, tako da je provetravanje veoma značajno Potrebe za svežim vazduhom iznose 5m³svežeg vazduha /sat/ kg telesne mase živine (70-90m³svežeg vazduha /sat/kg utrošene hrane dnevno ). U prvim nedeljama provetravanje se može obezbediti prirodnom ventilacijom. Relativna vlažnost vazduha tokom prve tri nedelje treba da bude oko 60 – 70%. Suv vazduh može prouzrokovati dehidraciju mladunaca plovuša. Takođe prostirka se može slepiti i skvasiti.
  Prvog dana pačićima treba obezbediti neprekindno osvetljenje, a kasnije 22 – 23 sata dnevno. Guščićima prve nedelje treba obezbediti neprekidno osvetljenje, a kasnije se dužina osvetljenja skraćuje do dužine prirodnog dana.
  Prostirka treba da bude rastresita, suva i zdrava. Najbolje je koristiti pšeničnu ili ražanu slamu, šušku mekog drveta, ljuske suncokreta.i dr. Nikad se ne sme koristiti material koji je buđav, truo i koji sadrži ostatke pesticide. Prostirku treba stavljati u sloju debljine 7 – 8cm i menjati je za svaki turnus. Za 1m² površine poda potrebno je oko 5kg šuške ili slame.
  Kosovka Jakšić dipl.ing polj.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.