Crna pegavost kupusa – Alternaria spp

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #506650

  Bolest kreće pojavom mrkih, okruglastih pega sa hlorotičnim oreolom, prečnika do 1 cm, sa karakterističnim koncentričnim krugovima na listovima koje se šire i na glavicu usled čega ona može da truli. Patogen se širi semenom, vetrom, vodom i zemljištem u kojem preživljava na biljnim ostacima.
  Ova bolest napada i karfiol, gde osim lista napada i cvet, što za posledicu ima umanjivanje tržišne vrednosti proizvoda. Tokom vegetacije ostvari se veći broj infekcija, naročito u uslovima čestih kiša i obilne rose.
  Suzbijanje podrazumeva višegodišnji plodored, upotreba serifikovanog semena, uklanjanje biljnih ostatataka kao i hemijske mere.
  Hemijske mere počinju prevntivnom primenom kontaktnih fungicida i to na bazi propineba, hlorotalonila, mankozeba…, a pri pojavi simptoma primeniti sistemične fungicide na bazi difenokonazola, metalaksil + hlorotalonil, lokalsistemične i kontaktne fungicide.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.