Zlatasto žutilo vinove loze i mere kontrole

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #506530

  Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno oboljenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree FD. Ova fitoplazma je najdestruktivnija fitoplazma na vinovoj lozi i može prouzrokovati velike ekonomske štete kao i krčenje zasada. Jedini i poznati vektor ove fitoplazme je ciikada Scaphoideus titanus. Ova cikada je proklom iz Severne Amerike a u Evropi je registrovana još 1958. godine u Francuskoj, dok je u Srbiji registrovana 2004. godine i nalazi se na A2 listi karantinskih štetočina. Scaphoideus titanus je monofag i celokupno razviće završava na vinovoj lozi, ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, dok jedna ženka položi ukupno do 24 jaja. Prve larve se pile sredinom maja, a mogu se registrovati dok se hrane na naličju lista tokom juna meseca. Odrasli insekti se pojavljuju tokom jula i nastavljaju da se hrane na listovima vinove loze do septembra meseca. Značajne su i indirektne štete zbog prenosa fitoplazme Flavescence doree FD. Cikada, nakon ishrane na zaraženim čokotima nekoliko sati postaje infektivna, a zatim prolazi kroz inkubacioni period od 21 dan. Tek larve trećeg razvojnog stadijuma cikade mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života, a sposobnost prenošenja infekcije ne prenose na narednu generaciju. Cikada vinove loze se isključivo hrani na vinovoj lozi, pa zbog toga dolazi do brzog širenja fitoplazme, ali i mogućnosti da se hemijskim tretmanom može suzbiti veliki deo populacije. Simptomi zaraze fitoplazmom Flavescence doree FD na vinovoj lozi su: kasnije kretanje vegetacije na proleće ili potpuno izostajanje kretanja vegetacije, promena boje lista (kod crnih sorti ljubičasta do crvena a kod belih zlatnožuta), savijanje spoljašnjih icica lista prema naličju, skraćene internodije na zaraženim lastarima, pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave i odsustvo lignifikacije zaraženih lastara. Prvi hemijski tretman protiv cikada treba uraditi kada su one u III larvenom uzrastu, a drugi dana posle prvog tretmana, a treći dana nakon drugog. Za suzbijanje cikade mogu se koristiti insekticidi iz grupe aktivnih materija zeta-cipermetrin, flupiradifuron, deltametrin i lambda-cihalotrin.
  Sada je pravo vreme da se u vinogradima uoče simptomi na zaraženim čokotima vinove loze i da se takvi čokoti uklone iz zasada. Najznačajnije mere kontrole zlatastog žutila su:
  -postavljanje klopki za ulov odraslih jedinki i vizuelno praćenje pojave larvi i odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus;
  -stalni sanitarni pregledi zasada vinove loze;
  -krčenje napuštenih vinograda;
  -korišćenje zdravog sadnog materijala pri podizanju novih zasada;
  -uništavanje zaraženih čokota sa simptomima zlatastog žutila vinove loze;
  -uništavanje biljaka u blizini vinograda na kojima se cikada zadržava tokom vegetacije (divlja loza, vrba, kiselo drvo).
  -uništavanje korova;

  Aleksandar Zdravković, mast. inž. polj.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.