Sakupljanje semena voća radi proizvodnje generativnih podloga

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Autor
    Članci
  • #506417

    Sakupljanje semena voća u cilju umnožavanja voća radi proizvodnje generativnih podloga predstavlja odgovoran posao od kojih će zavisiti rodnost, buduće dobijenih sadnica i njihova dugovečnost eksplatacije. Pripreme za proizvodnju generativnih podloga počinju još pri odabiru stabala iz određene populacije u prirodi za prikupljanje semena ( plodova ) koje će se upotrebiti u proizvodnji semenjaka. Voćno seme treba da poseduje sledeće osobine klijavost ( energija klijanja ), dinamika nicanja i da je kvaliteno ujednačeno seme. Kvalitet semena zavistan je od krupnoće semena, što je krupnije seme dobijaju se bolji semenjaci. Najkvalitetnije seme dobija se od vitalnih diploidnih divljaka otpornih na suši, mrazevima i bolestima. Takođe pored divljaka određenih voćnih vrsti koriste se i seme polukulturnih autohtonih sorti i kulturnih sorti voćaka najčešće jabuke, kruške i šljive. Seme se uzima samo sa zrelih i zdravih plodova. U prirodi pokazatelj količine i kvaliteta semena je razvijenost samog ploda. Što je krupniji plod voća ima i veći broj razvijenih semenki. Bitno je da se seme uzima iz potpuno zrelih plodova u tehnološkoj zrelosti, da bi se izbeglo odležavanje plodova ( proces dozrevanje plodova ) u skladištima kod fiziološki zrelih plodova. Najkvalitetnije seme koje se dobija za proizvodnju semenjaka nalazi se u plodovima koji se nalaze u perifernoj zoni krošnje voćaka. Količina semena u ukupnoj masi ploda je različita kod pojedinih vrsta i kreće se od oko 1 % kod jabuke i kruške do 15 %, kod kajsije, trnošljive i trna. Seme voćaka do momenta berbe je zaštićeno mesnatim delom plodova, i nesme se dozvoliti truljenje plodova. Odvajanjem semena iz plodova voća i skladištenje, da bi se očuvala njegova vitalnost potrebno je da ne bude izloženo visokim temperaturama preko 35°C, i prilikom izdvajanja netreba da duže vreme bude u vodi. Takođe izdvojeno seme mora biti čisto i mora se prosušiti kako bi bilo spremno za dalje postupke u procesu prooizvodnje semenjaka.

    Savetodavac iz voćarstva i vinogradarstva Aleksandar Mitić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.